KUNST

Dansk kunst 1930-50. Af Per Hovdenakk og Iben From. 191 sider, 23 x 28 cm. Ill: 122 fotos (98 i farver), 9 tegninger. Pris kr 299,00.

En række banebrydende kunstner-tekster lægges i denne bog frem sammen med et synspunkt på danske kunstneres bidrag til periodens internationale kunstretninger.

I 1930'erne åbnede dansk kunst sig for alvor for impulser udefra - og i 1940'erne for aktiv deltagelse i udviklingen af europæisk billedkunst. Det skete med en ny generation af kunstnere, som omkring 1930 påbegyndte deres uddannelse ved Akademiet eller med et udlandsophold. Det var bl.a. kunstnere som Richard Mortensen og Wilhelm Freddie og dem, der senere indgik i COBRA. De var optagede af at hente impulser fra det, kolleger uden for Danmark, og særlig i Paris, arbejdede med.

Men de var også optagede af at fastholde elementer for dansk billedtradition, og de tog disse med, da de i efterkrigsårene var med til at præge europæisk kunst ved deres deltagelse i COBRA og det parisiske, konkrete maleri. Mange af de unge kunstnere var dygtige debattører og skribenter. Bogens anden halvdel indeholder et udvalg af kunstnertekster som ellers er svære at finde for interesserede læsere i dag - tekster fra tidsskrifterne: Linien, Konkretion, Social Kunst, Helhesten m.fl. Den indeholder tekster af: Ejler Bille, Vilhelm Bjerke Petersen, Egill Jacobsen, Asger Jørgensen (senere Jorn), Helge Kjems, Richard Mortensen, Carl-Henning Pedersen, Jens Sigsgaard og Jan Zibrandtsen.

I første del af bogen præsenterer Per Hovdenakk nogle synspunkter på udviklingen i dansk kunst fra 1930 til 1950. "Der foreligger allerede en fyldig litteratur om enkelte af periodens mest markante kunstnere, og stadig flere forskere interesserer sig for politiske, økonomiske og sociale forhold i denne periode. Hidtil har der kun været få forsøg på at se udviklingen i dansk kunst i disse mere lange perspektiver. Nærværende tekst peger på sammenhænge og perspektiver, som hver især kan være temaer for nærmere undersøgelser"(fra forord).

UDDRAG AF INDHOLD: Den nye generation. 1930'erne - en vækstperiode. Udstillingerne. De første maskebilleder og det nye billedsprog. Det politiske engagement. Krigsårene - sammenhold og splittelse. Ud i verden - og hjem igen.

KUNSTNERTEKSTER. 1930'ERNE. Munch og Willumsen (af Wilhelm Bjerke Petersen). Hvad skal vi i det hele taget med den gamle kunst - og hvad med den nye? (af Richard Mortensen). Social kunst - lad os saa hellere leve! (af Vilhelm Bjerke Petersen). Kunst og leg (af Ejler Bille). Kjersmeier (fra Linien). Om Miró (fra Linien). Den abstrakte surrealistiske kunst (af Vilhelm Bjerke Petersen). Linien tager afstand fra bjerke-petersens bog: surrealisme (af Ejler Bille og Richard Mortensen). To slags kunst (af Ejler Bille). Egill Jacobsen (af Egill Jacobsen). Om maleri og skulptur (af Ejler Bille). Den abstrakte kunst og surrealismen (af Richard Mortensen). Er vi inde paa det rigtige? (af Storm P.). Skabelsesprocessen (af Asger Jorn). Surrealisten (af Vilhelm Bjerke Petersen). HELHESTEN. Saglighed og mystik (af Egill Jacobsen). Intime banaliteter (af Asger Jorn). Immanuel Ibsen (af Helge Kjems). Erik Raadal (af Jan Zibrandtsen). Naar børn tegner (af Jens Sigsgaard). Et museum med liv i (af Richard Mortensen). Al kunst bør være folkelig (af Henry Heerup). De profetiske harper (af Asger Jorn). Middelalderens kalkmalerier (af Carl Henning Pedersen). 1940'ERNE. Brevet til New York. Tale til pingvinerne (af Asger Jorn). Det danske indspil. Tale ved en barselsfest (af Richard Mortensen).

UDGIVER:
Borgens Forlag
Valbygårdsvej 33, Postboks 424
2500 Valby
Tlf: 36 46 21 00, fax: 36 44 14 88

[ Til forsiden ] [ Til ugens nye bøger ]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
e-mail frodes@image.dk