UDVANDRING

Dannebrog på den amerikanske prærie. Et dansk koloniprojekt i 1870'erne - landkøb, bygrundlæggelse og integration. Af Torben Grøngaard Jeppesen. 278 sider, 17,5 x 24,5 cm. Ill: 39 fotos (16 i farver), 11 figurer, 40 kort. Pris kr 280,00 (ib.).
(Fynske Studier 19)

En beskrivelse af hvorledes danske nybyggere etablerede sig i det amerikanske samfund i sidste del af 1800-tallet, og en beretning om tilblivelsen af en dansk koloni i Nebraska.
I sidste halvdel af 1800-tallet udvandrede ca. 130.000 danskere til USA. Lokket af guld, frugtbart land og behageligt klima drog hundredtusindvis af pionerer og europæiske immigranter mod vest. Nye byer og stater blev grundlagt heriblandt Wisconsin, hvor ca. 17% af de amerikanske danskere boede i 1870. Flere danske kolonier og settlements opstod i området, og i 1871 blev Dannebrog grundlagt.
Denne bog følger danskernes vej til vesten med udgangspunkt i kolonien Dannebrog. Gennem dannelsen af Det Danske Land og Hjemsted Kompagni satte danske immigranter sig det mål at oprette en stor dansk koloni omfattende såvel farmland som en egentlig by. I bogen beskrives og analyseres det konkrete forløb, herunder de mange vanskeligheder med at erhverve et samlet landareal og at grundlægge en levedygtig by. Der skulle skabes et samfund, der fungerede, og som folk havde lyst til at leve i. For at skabe et sådant samfund krævedes det, at folk med visioner stod i spidsen. Disse visioner havde Lars Hannibal fra Lolland. I maj 1856 ankom han til USA og i 1871 stod han som grundlæggeren af kolonien Dannebrog. I bogen følges Lars Hannibals projekt med at grundlægge denne koloni på den amerikanske prærie. Hans mål var at skabe en koloni med danske værdier, der kunne integreres i det amerikanske smafund.

UDDRAG AF INDHOLD: Indledning (udvandringen til USA; danskernes fordeling i USA; teorier om danskernes spredning og assimilering; Dannebrog - et dansk koloni-initiativ på prærien). Blandt danskerne i Wisconsin (Wisconsin - mål for den tidligste danske udvandring; Pine Lake - det første danske settlement; Lars Hannibals ankomst til Pine Lake-området; Pine Lake-området omkring 1870). Det Danske Land- og Hjemsted Kompagni (ideen bag landkompagniet; personkredsen bag kompagniet; regeringsland og jernbanejord). Landet findes. Koloniseringen af området ved Middle Loup River (Dannebrog-kolonien opstår; koloniseringen de første år; Lars Hannibal som 'godsejer'). Præriebyen Dannebrog grundlægges. Afslutning. Kildefortegnelse. Litteraturfortegnelse.

UDGIVER:
Odense Bys Museer

EKSPEDITION:
Odense Universitetsforlag
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf: 66 15 79 99, fax: 66 15 81 26
E-post: press@forlag.sdu.dk
Internet: www.oup.dk

 

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Om FagBogInfo]

FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk