ARKÆOLOGI OG ANTROPOLOGI

Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård. Redaktion: Ole Høiris, Hans Jørgen Madsen, Torsten Madsen, Jens Vellev. 446 sider, 22 x 27 cm. Ill: 224 fotos (185 i farver), 135 tegninger (21 i farver), 12 figurer, 36 kort. Pris kr 298,00 (ib.).

Jubilæumsbog udgivet i anledning af 50-året for ansættelsen af P.V. Glob som direktør for Forhistorisk Museum og professor ved det nystartede universitetsinstitut for forhistorisk arkæologi. "P.V. Glob havde fra starten store visioner. Allerede i 1950 udtrykte han det som sit mål at skabe ,, ... et bredt anlagt kulturhistorisk forskningscenter og igennem kombinerede arkæologiske og etnografiske udstillinger at øge forståelsen for menneskelivets mangfoldighed'', og i overensstemmelse hermed etablerede han i museets regi et etnografisk fagområde. Herfra har institutionen med årene udviklet sig til en meget stor forsknings-, undervisnings- og formidlingsinstitution"(fra Forord). Ud over Moesgård Museum omfatter den tre universitetsafdelinger med sammenlagt 800 studerende inden for fagene Etnografi og Socialantropologi, Forhistorisk Arkæologi og Middelalderarkæologi.
Dele af Moesgårds enorme kultur- og samfundsanalytiske interesseområde præsenteres i denne bog, der består af 56 bidrag skrevet af personer med tilknytning til Moesgård. Bogen er bygget tematisk op. Der indledes med historiske tilbageblik og oversigter. Herefter følger indlæg om teori, metode og eksperimenter. En række efterfølgende bidrag handler om dagliglivets genstande og de historier, de fortæller. Derudover gives eksempler på fund og samlinger, der afspejler åndslivet i dets forskellige afskygninger. Endelig behandler en række indlæg de kulturforandringer, der sker i samspillet mellem den globale og den lokale udvikling.

UDDRAG AF INDHOLD: FRA HUS TIL HERREGÅRD. Moesgård - herregård og arbejdsplads gennem 600 år (af Jens Skriver). Forhistorisk Museum (af Poul Kjærum). Bjergfolk i Hindu Kush og på Moesgård (af Svend Castenfeldt). Ekspeditionerne til Den arabiske Golf (af Flemming Højlund). STUDIER OG STUDENTERLIV. Forhistorisk arkæologi på Moesgård (af Marie Louise Stig Sørensen). Etnografistudiet i 1960'erne (af Ole Høiris). Etnografistuderende 1965-1975 (af Mikael Gravers). Antropologiens udvikling i 90'erne (af Jette Esbjørn). TEORI OG METODE. Opfindelsen af stenalderen (af Ole Høiris). Krig og samfund (af Helle Vandkilde & Kristoffer Brix Bertelsen). På feltarbejde i Kina (af Marie Konge Nielsen). Gamle kort - nye tider (af Peter Steen Nielsen). Kortlægning af arkæologiske ressourcer (af Bo Ejstrud). Arkæobotanik (af Peter Hambro Mikkelsen). EKSPERIMENTER MED FORTIDEN. Varmebehandling af flint (af Berit Valentin Eriksen). Stavkirken på Moesgård (af Jens Jeppesen). Spejlet i middelalderen (af Jan Kock). GENSTANDENES VERDEN. Fyns bebyggelse i yngre broncealder (af Henrik Thrane). Hængesmykker af guld (af Elisabeth Barfod Carlsen). Jellingstenen - en bog af sten (af Else Roesdahl). Marsk Stigs ø (af Jens Vellev). Grotesk træskærerkunst i østjyske kirker (af Britta Andersen). Brønde i Århus (af Hans Skov). Den etnografiske Studiesamling og Hindu Kush-forskningen (af Mytte Fentz). IDÉERNES VERDEN. Dilmuns segl - kongens krone (af Flemming Højlund). Sarupanlæg og stendysser (af Niels H. Andersen). Ulvekrigeren (af Karen Høilund Nielsen). Samernes gudedyrkelse og kultpladser (af Frode Mahnecke). KULTURER I FORANDRING. Bryllup i Bulgarien (af Simon Leunbach). Køn i forvandling (af Ann Ostenfeld-Rosenthal). Eksotika (af Lutz Klassen). Etnicitet i Vietnamkrigens skygge (af Mikael Gravers). Tilfældet Fanø (af Gitte Tilia). Hvalfangst i Nunavut (af Helle Høgh). Turismeudvikling og identitet (af Janne Jørgensen). Globaliserede former (af Claus Bossen).

UDGIVERE:
Moesgård Museum
Museumsbutikken
Moesgård, 8270 Højbjerg
Tlf: 89 42 45 44, fax: 86 27 23 78
E-post: moesgaard@moes.hum.aau.dk

Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177, 8200 Århus N
Tlf: 89 42 53 70, fax: 89 42 53 80
Internet: www.au.dk/unipress

 

[Til top] [Forsiden] [Ugens bøger] [Emneliste] [Arkiv] [Om FagBogInfo]

FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk