[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Gustav Klimt - Egon Schiele - Oskar Kokoschka. Wien omkring århundredeskiftet. Ved Helle Behrndt, Annette Vogel, Sibbe Aggergaard. 135 sider, 22,5 x 27 cm. Med 110 illustrationer (95 i farver). Pris kr 175,00. [Udgivet 2002]

Denne bog præsenterer arbejder af de tre kunstnere: Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka. Den indeholder farvegengivelser af akvareller og tegninger fra perioden 1898–1924, med fokus på årene 1907–09, hvor Klimt, Schiele og Kokoschka arbejdede i samme miljø omkring Die Wiener Werkstätte. Wien omkring århundredeskiftet var præget af modsætninger. Byen var det blomstrende hovedsæde for det østrig-ungarske kejserrige, og den var fin de siècle-kulturens centrum. Mange billedkunstnere, musikere, digtere og forfattere var tiltrukket af det liv og den stemning, der gennemsyrede byen. Traditionen havde et fast tag i byen, men ved århundredeskiftet begyndte man at ane en opløsning af de gamle normer. "Overgangen til det 20. århundrede kan på mange måder sidestilles med vor egen overgang til det nye årtusind. Klimt, Kokoschka og Schiele beskrev gennem deres sublime realisme af forvredne kvinder, rynkede portrætter og magre skikkelser en tid i opbrud. Traditionerne både i livet og i kunsten blev her udfordret. I dag fremstår disse værker med fornyet kraft i en tid med store omvæltninger"(fra Forord af Helle Behrndt).
Ligheden mellem de tre kunstneres tegninger er størst i årene 1907 til 1909. Hvor Klimts tegninger vedbliver at være skitser til andre arbejder og fastholder den særlige jugend-stil, udvikler Kokoschka og Schiele selve tegningen, der bliver endnu mere stiliseret og ekspressiv. "Både Schiele og Kokoschka afsøger et nyt formsprog og nye temaer i forsøget på at bryde med tidens æstetiske og samfundsmæssige konventioner. Særligt Schiele bryder seksuelle tabuer i sine nøgenstudier og benytter farve, asymmetriske positurer og nye perspektiver som ekspressive midler. Fødsel, død. erotik og dødsdrift er de gennemgående temaer i Schieles værker"(fra Annette Vogels indledende artikel).
Bogen indledes med artikler af Annette Vogel og Bente Scavenius der fortæller om tiden omkring århundredeskiftet 1900 i Wien, indplacerer de tre kunstnere i periodens kunst, og fremhæver de få bånd, der bandt Wien og København sammen. Så følger bogens hoveddel med farvegengivelser af værker af henholdsvis Klimt, Schiele og Kokoschka.
Bogen er udgivet i forbindelse med en udstilling i Kunstforeningen.

UDDRAG AF INDHOLD: Klimt, Schiele og Kokoschka - det moderne gennembrud (af Annette Vogel). Tiden sin kunst, kunsten sin frihed (af Bente Scavenius). Værker af Gustav Klimt. Værker af Egon Schiele. Værker af Oskar Kokoschka. Biografier og værkfortegnelse.

UDGIVER:
Kunstforeningen
Gammel Strand 48, 1202 Kbh K
Tlf: 33 36 02 60, fax: 33 36 02 66
E-post: kf@kunstforeningen.dk
Internet: www.kunstforeningen.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk