[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Omlæring. Af Mads Hermansen. 190 sider, 15,5 x 22,5 cm. Ill: 13 figurer. Pris kr 199,00. [Udgivet 2003]

Omlæring handler om læring og om omlæring. Bogen giver et bud på, hvordan læreprocessen kan forstås i sin kompleksitet, og hvorfor det er nødvendigt at tænke nyt og sammenfattende om læreprocessen. "Med denne bog ønsker jeg at skabe et almenpsykologisk grundlag for at kunne identificere de principper, som kan beskrive læringsprocesser, dvs. både i indre processeringer og i forholdet subjekt/verden. Den konkrete udfyldning af den model eller teori, jeg konstruerer, skal ses som en hypotese om sammenhæng, både teoriinternt og - som det ses senere - som matrix for identifikation af andre læringsteoriers tilstrækkelige og nødvendige grundlag for at kunne kalde sig 'hele' læringsteorier"(fra Indledning).
Mads Hermansen udfolder sin forståelse via tre begrebspar: feedback/feedforward, habitus/refleksion og overskud/møje. Disse begrebspar bliver stilladset i en dynamisk model for læring, som efter forfatterens mening kan rumme eller give mulighed for at undersøge og udfordre enhver læreprocestænkning.
Dynamikken i modellen udfoldes, idet fire læreprocesteorier undersøges. Det drejer sig om to habituelle læringsteorier - operant og klassisk betingning - og to refleksive læringsteorier - eksistentiel og narrativ læring. Særligt den sidste af disse, den narrative læring, undersøges grundigt, da det er forfatterens opfattelse, at denne teori rummer alle relevante aspekter af læring. Afslutningsvis diskuteres forholdet mellem motivation og læring.
Mads Hermansens tidligere bog Læringens univers (1996) er blevet en dansk klassiker om læreprocesteorier. Den nye bog "er ikke tænkt som en afløser for Læringens univers. Den befinder sig på en slags metaplan i forhold til den første bog, eller den er, om man vil, et essay, hvor jeg mere fri af akademisk regelsætning og konvention skriver om læring, eller rettere om læringsprincipper"(fra Indledning).
Mads Hermansen er lektor i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Han er uddannet folkeskolelærer, cand.psych. og ph.d. i pædagogik og blev i 2001 dr.pæd. på afhandlingen Den fortællende skole - om muligheder i skoleudviklingen, Klim 2001. Mads Hermansen har arbejdet som folkeskolelærer, skolepsykolog, seminarielektor og proceskonsulent for forskellige organisationer og virksomheder og har skrevet og redigeret en række bøger.

UDDRAG AF INDHOLD: Erkendelsesgrundlag. Begrebsafklaring og præcisering - præsentation af grundbegreberne i en almen læreprocesteori. En undersøgelse af fire læreprocesteorier. Drivkraften. Litteratur.

UDGIVER:
Forlaget Klim
Ny Tjørnegade 19, Postboks 1090, 8200 Århus N
Tlf: 86 10 37 00, fax: 86 10 30 45
E-post: forlaget@klim.dk
Internet: www.klim.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk