[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Følelser, kompetence og udvikling hos småbørn. Af Susanne A. Denham. 298 sider, 15,5 x 22,5 cm. Ill: 4 figurer. Pris kr 299,00. [Udgivet 26/9 2003]
(Nye Psykologiske Perspektiver)

Oversat af Ane-Kristine Klemmensen efter den engelske udgave: Emotional Development in Young Children (The Guilford Press, 1998).

Beskrivelsen af et hvilket som helst barn bliver fattig og ufærdig, hvis den ikke indeholder information om barnets følelser. Man kan ikke besvare det væsentlige spørgsmål: Hvad er det, der forandrer sig over tid?, hvis detaljerne om barnets følelsesliv mangler.
Børns tænkning bliver mere og mere abstrakt, og de bliver dygtigere og dygtigere motorisk, efterhånden som de udvikler sig. Men viden om de udviklingsmæssige forandringer i deres emotionelle kompetence er uvurderlig, når man vil danne sig et billede af hele barnet.
Hvor kommer førskolebørns spirende emotionelle kompetencer fra? Hvad er det, der styrer udviklingen af de helt unikke profiler, som besiddelsen af disse kompetencer giver dem? Hvordan bidrager forældre, omsorgspersoner, søskende og kammerater til førskolebørnenes voksende emotionelle kompetence?
Susanne A. Denhams bog beskæftiger sig i dybden med disse spørgsmål og tilfører udviklingspsykologien nogle helt nye perspektiver med hensyn til førskolebørns emotionelle udvikling, socialisation og kompetence. Hendes bog præsenterer den nyeste forskning på området overskueligt, logisk og velstruktureret med en lang række praktiske eksempler, der gør stoffet nærværende.
I bogens kapitler udforskes alle væsentlige sider af tumlingers og førskolebørns forskellige emotionelle kompetencer. I kapitel 2 beskriver forskellige mønstre og udviklingsprocesser i børns emotionelle udtryksevne, og undersøger fremkomsten af mere komplekse emotioner der involverer andre mennesker og bevidsthed om selvet, og diskuterer børns stigende brug af blandede følelsesudtryk. Kapitel 3 undersøger tumlingers og førskolebørns emotionsforståelse, og udforsker deres voksende bevidsthed om følelse i almindelighed og om specifikke, adskilte følelser. Derudover beskrives udviklingen af mere komplicerede aspekter af emotionsforståelsen. I kapitel 4 gennemgås dokumentationen for forældres indvirkning på deres børns emotionelle udtryksevne og forståelse. Kapitel 5 undersøger nye holdninger til små børns evne til at regulere deres følelsesudtryk. Kapitel 6 koncentrerer sig om de sociale færdigheder, der opstår i kølvandet på det lille barns voksende emotionelle kompetence. Sidste kapitel beskæftiger sig med små børn, der får problemer med deres emotionelle kompetence.
Serien 'Nye Psykologiske Perspektiver' er en udgivelsesrække af aktuelle kvalitetsbøger til det psykologiske fagområde, der er solidt funderet i den nyeste forskning inden for områderne udvikling og socialisation, pædagogisk psykologi, neuropsykologi, terapi og behandling samt forskellige aktuelle psykologiske temaer. Bøgerne henvender sig både til den professionelle behandler, den studerende og den psykologiinteresserede læser.
Susanne A. Denham er professor i udviklingspsykologi ved George Mason University i England.

UDDRAG AF INDHOLD: Emotionel udtryksevne. Emotionsforståelse. Socialisering af emotionel udtryksevne og forståelse. Regulering af emotionerne. Betydningen af emotionel udtryksevne, forståelse og mestring for barnets sociale kompetence. Forstyrrelser i udviklingen af den emotionelle kompetence og interventionsmetoder, der kan afhjælpe dem. Litteratur. Indeks.

UDGIVER:
Forlaget Klim
Ny Tjørnegade 19, Postboks 1090, 8200 Århus N
Tlf: 86 10 37 00, fax: 86 10 30 45
E-post: forlaget@klim.dk
Internet: www.klim.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk