[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Martin Buber. Af Judith Winther. 158 sider, 12,5 x 21 cm. Pris kr 169,00. [Udgivet 20/11 2003]

En introduktion til Martin Bubers (1878-1965) liv og tanker. Martin Buber var en uhyre original, kreativ og nyskabende jødisk filosof, som har haft stor indflydelse på moderne vestlig tænkning inden for filosofi, teologi, religion og pædagogik.
Buber anså filosofi for at være en frigørende aktivitet. For Buber betød filosofi først og fremmest kritik af sproget. Filosoffens opgave, som han forstod den, var at evaluere og kritisere fremherskende begreber, afprøve dem i henhold til egne personlige erfaringer og derefter revidere og rense dem. Grundlaget for Bubers kritik er ikke fornuft, logik eller social anvendelse, men individets fuldstændige eksistentielle erfaring i interaktion med verden.
"Både jøder og ikke-jøder kan i Bubers skrifter finde en kilde til oplysning og inspiration. Man bliver tiltrukket af Bubers dvælen ved inderlighed og det mellemmenneskelige. Til trods for dette har både jødiske religionshistorikere og filosoffer vanskeligt ved at finde de særegne jødiske elementer i fx Bubers filosofiske hovedværk Jeg og Du og endog i hans værker om hasidisme." Martin Buber er en af de mest feterede tolkere af hasidismen, en jødisk fromhedsbevægelse, der opstod i Østeuropa i det 18. århundrede. Tolkningen af hasidismen blev en af Bubers livslange, centrale, intellektuelle aktiviteter, og hasidismens lære forsynede ham med fundamentale indsigter, der udgjorde kilden til hans filosofiske og religiøse standpunkter.
Martin Bubers interessseområder spændte over hele spektret af humanvidenskaberne, fra de hebraiske hellige skrifter til jødisk mystik og hasidisme, fra komparativ religion til filosofisk antropologi, fra psykologi til kunsthistorie, fra sprogfilosofi til pædagogik.
Martin Buber var bekymret over manglen på den åndelige og etiske dimension i vores sociale, økonomiske og politiske liv. Han stræbte efter at pege på en vej ad hvilken menneskeheden kunne genvinde den åndelige dimension. Bubers centrale lære handler om hvad det vil sige at være menneske og hvad det betyder at være et fællesskab.
"Med sin filosofiske klassiker Jeg og Du krydsede Buber hidtil sakrosankte grænser, der adskilte videnskabelige discipliner. Han forsøgte ikke blot at formidle en samtale mellem de felter, han undersøgte, men bestræbte sig også på at finde en hermeneutisk metode grundet på dialogprincippet, der kunne understøtte samtalens sprog. Hans tænkning synes således at være blevet endnu mere central i dag for diskurser i filosofi, socialvidenskab, psykologi, psykoterapi og pædagogik"(fra afsluttende kapitel).
Judith Winther, mag.art., er lektor på Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet.

UDDRAG AF INDHOLD: Øjeblik og evighed - liv og værk (eksistentielle spændinger og tidlige kampe; fra mystik til dialog til opmærksom tavshed; den opbyggelige, opdragende filosof). Skæbne og kald (zionisme og jødisk fornyelse; revision af jødedommen; etiske imperativer og den social-politiske virkelighed). Hasidisme - genoprettelse af verden (de tidlige hasidiske værker; det åbenbarede fællesskab i ånden; den jødiske myte - Martin Bubers remytologisering; de hasidiske mestre: Baal-Schem Tov og Rabbi Nachman; en Zaddiks åndelige liv; Bubers senere værker; tolkning af hasidismen). Det dialogiske menneske og utopisk socialisme (Jeg og Du; opmærksom tavshed; religiøs - humanistisk utopisk socialisme). Utopi, opdragelse og fællesskab i en postmoderne tidsalder. Litteratur- og kildehenvisninger. Ord og begreber. Kronologi.

UDGIVER:
Forlaget ANIS
Religionspædagogisk Center
Frederiksberg Allé 10 A, 1820 Frederiksberg C
Tlf: 33 24 92 50, fax: 33 25 06 07
E-post: anis@rpc.dk
Internet: www.anis.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk