[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Håndbog i kulturpsykologi. Et fag på tværs. Af Peter Elsass. 685 sider, 16,5 x 23,5 cm. Ill: 7 tegninger og figurer. Pris kr 399,00 (ib.). [Udgivet 28/11 2003]

Denne bog beskriver et nyt tværfagligt felt, der ud over den traditionelle psykologi også beskæftiger sig med det sociale rum og kulturen i bredeste forstand. Kulturpsykologi er en form for tværfaglighed, der forbinder en række fag som antropologi, sociologi, filosofi og historievidenskab med psykologi. Kulturpsykologiens udgangspunkt vil være det enkelte menneskes oplevelse af kulturelle, sociale og politiske forhold. "Kulturpsykologien engagerer sig specielt i at bekæmpe uligheden og volden i den store verden - intet mindre."
Kulturpsykologi kan ses som en kritik af den traditionelle psykologis forhold mellem 'det indre og det ydre', mellem personen og kulturen. Forfatterens faglige ambition har været "at se personen-i-kulturen som en enhed og sætte den i forhold til store problemer. Hvorfor var der så lidt psykologisk viden om de største problemer i den store verden; personens oplevelse af krigene, terroren og sulten? Og hvorfor blev der forsket så lidt i globaliseringens problemer i Danmark; indvandrernes integration i det danske samfund? Men da jeg begyndte med store armsving at stille ambitioner til mit eget fag om at være vedkommende og politisk relevant, opdagede jeg, at det egentlige problem var at kombinere engagement med nøgtern faglighed. Enten blev det til den politiske forførelse eller til det stillestående, akademiske manuskript. Det er netop denne kombination af engagement og faglig nøgternhed som præger kulturpsykologiens formål om at se personen-i-kulturen"(fra Forord).
Bogen indeholder en faglig introduktion til kulturpsykologien samt beskrivelser af forskellige universer og kulturer i verden. Hensigten med bogen er at se individet og alle dets mange forskelligartede kulturelle omgivelser i en sammenhæng.
Første del af bogen indeholder en introduktion til faget kulturpsykologi. Anden del viser, hvordan kulturpsykologien kan bidrage med at analysere og forstå en række væsentlige emner som vold, terror, emigration, racisme. Tredje del beskæftiger sig med praksis i forbindelse med kulturfølsomme behandlinger og psykosociale interventioner som fx forebyggelse, internationalt hjælpearbejde inden for psykisk sundhed og konfliktløsning og menneskerettighedsarbejde. Fjerde del fremlægger et teoretisk og videnskabeligt grundlag for sådanne interventioner. Bogen afsluttes med en række praktiske anvisninger inden for fagets hovedområder.
Bogens kapitler lægger hver især vægten forskelligt på teori, metode og praksis. Hvert kapitel tager udgangspunkt i metodisk indsamlet materiale eller i illustrerende eksempler, som viser hvordan viden om fremmede kulturer har udfordret forfatterens syn på psykologien. "Bag disse kapitler ligger min egen begejstring for at rejse i det fremmede, og jeg har lagt vægt på, at mine konkrete erfaringer indgår i disse kapitler. Derfor brydes den akademiske fremlægning af mit eget materiale. Igennem mange år har mine rejser anfægtet mit fag og fået mig til at gå på tværs af faggrænserne; på samme måde som kulturpsykologien udfordrer psykologiens egne forudsætninger og sætter spørgsmålstegn ved dens teori og praksis."
Henvender sig til studerende og færdiguddannede inden for social- og sundhedsvidenskaberne, til pædagoger, psykologer og andre som interesserer sig for fremmede kulturer og fx arbejder med flygtninge og indvandrere.
Peter Elsass, cand.psych. og dr.med., er professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet. Hans store forfatterskab omfatter bl.a. en række bøger skrevet på grundlag af mange rejser i Sydamerika, samt det store værk om Sundhedspsykologi.

UDDRAG AF INDHOLD: Kulturpsykologi. Teori, begreb og analyse. Aggression og terror - en terroraktion i Bogota, Colombia. Voldens konstruktion og dekonstruktion - fortællinger om daglig lidelse i Colombia. Flygtninge og torturoverlevere - fremmede torturoverlevere på danske behandlingsinstitutioner. Indvandring og globalisering - integrationen af de danske udvandrere i Argentina og det kollektive selvmord hos amerikanske indvandrere i Guyana. Hjemlængsel og udlængsel - nostalgi og træthed som reaktioner på det senmoderne samfund. Racisme og etnicitet - de undslupne slaver i Surinam og modkulturen hos Arhuaco-indianerne i Colombia. Fattigdom og sundhed - den nødvendige depression i Serancua, Colombia. Psyke og soma - oplevelsen af lidelse hos tibetanske flygtninge. Selvbevidsthed og spiritualitet - ukuelighed hos tibetanske buddhister. Diagnosticering, behandling og forebyggelse. Universelle diagnoser og kulturbundne syndromer - tankeforstyrrelser som overlevelsesmekanismer hos Arhuaco-indianerne, Colombia. Traume og personlighedsændring - vestlige terapeuterfaringer om holocaust- og torturoverlevere. Individuel og kollektiv hukommelse - traumer i Peru og Colombia. Healing og psykoterapi - behandlingsudbyttet af vestlig terapi hos torturoverlevere fra fremmede kulturer. Shamanisme og magi - den shamanistiske himmelflugt hos Kogui- og Arhuaco-indianerne i Colombia. Interkulturel kommunikation og optimal konsultation - grønlandske patienter og danske behandlere på hospitaler i Grønland. Meningskonstruktion og narrativ terapi - danske patienters og behandleres konstruktion af mening i et samtaleforløb. Forebyggelse og formynderi - selvmordsforebyggelse i Grønland og styrkelse af etnicitet i Colombia. Internationalt hjælpearbejde og kampen for menneskerettighederne - PTSD-epidemien i Kosovo. Konfliktløsning og demokratisering - sandheds- og forsoningsarbejde i Sydafrika og Kosovo. Evaluering og forskning. Assessment og evaluering - rapporterne fra Kosovo og Grønland, der ikke blev benyttet. Forskning og advocacy - kulturpsykologens faglige engagement (med Peter Lauritsen). Appendix. Praktiske anvisninger. Referencer. Stikordsregister.

UDGIVER:
Gyldendal
Klareboderne 3, 1001 København K
Tlf: 33 75 55 55, fax: 33 75 56 22
E-post: information@gyldendal.dk
Internet: www.gyldendal.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk