[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Forældrefokuseret arbejde med børn. Af Reidun Hafstad, Haldor Øvreeide. 229 sider, 17 x 24 cm. Ill: 6 figurer. Pris kr 250,00. [Udgivet 2004]

Oversat af Merete Gudmand-Høyer. Original: Foreldrefokusert arbeid med barn (Høyskoleforlaget, 1998).

Denne bog ser på de muligheder og udfordringer, som det indebærer at hjælpe børn gennem arbejde med deres forældre.
Børn vil altid være afhængige af deres forældres forvaltning af deres ansvar. Hvordan kan vi fremme forældrenes selvrespekt i deres rolle som forældre, give dem større forståelse for deres børn og herudfra samhandle med respekt for barnets behov, kompetence og værdighed? - Disse og flere andre spørgsmål forsøger forfatterne at svare på i bogen, hvis formål er at give en tværfaglig forståelse af relationen mellem børn og forældre og at fremme samarbejdet mellem de forskellige instanser, der bidrager til børns varetagelse og udvikling.
"Hvis vi skal fungere som hjælpere i forhold til forældre-barn enheden, må vi have indsigt i de mange udfordringer, som ligger i forældreopgaven, samt i hvor forskellige forudsætninger, vi som personer vil have i forhold til denne rolle. På dette grundlag må vi samhandle med forældrene, så de kan udvikle og mestre deres opgave, når dette er nødvendigt for barnets bedste"(fra Forord).
Bogens metodiske arbejde bygger på den antagelse, at forældrene er de mest centrale bidragsydere både i barnets udvikling og i opretholdelse af de problemer, der kan opstå i forholdet mellem barn og forældre. Dette sætter forældrene i en modstridende situation - de er både problemet og løsningen, og bogen handler om, hvordan man kan forstå og håndtere denne modsigelse gennem kommunikation.
"Bogen er i høj grad inspireret af vores daglige virke med behandling, supervision og konsultation, altså samtaler med børn, forældre og fagpersoner, som arbejder med børne- og familiespørgsmål. Ellers er inspirationen hentet fra familieterapi, udviklingspyskologi og andre børnefaglige områder. Bogen er ikke noget forsøg på at opsummere disse teorier, men vi prøver at inddrage erfaring og teori i refleksionerne, således at begge dele kan gøre nytte i det daglige, praktiske arbejde med børn og deres omsorgspersoner"(fra Indledning).
Bogen er en praktisk-metodisk bog, der henvender sig til alle, som arbejder professionelt med børn i pædagogiske rammer, sundhedsarbejde, jura og familiearbejde eller beskæftiger sig med børnefaglige spørgsmål i forbindelse med deres uddannelse på universitet eller seminarium.
Reidun Hafstad er socialrådgiver og familieterapeut. Haldor Øvreeide er psykolog, specialist i klinisk psykologi. De arbejder med børne- og familiebehandling og superviserer og underviser i hele Skandinavien.

UDDRAG AF INDHOLD: Hovedperspektiver og begreber. Udviklingsstøtte og relationsudvikling. Sammenbrud i dialogen og problemudvikling. Omsorgstriaden. Forældreansvar - tilknytning, formel position og rettighed. Forældreansvar og fagligt ansvar - kompetence, rolle og identitet. Familien som perspektiv. Forudsætninger for at være forældre. Subjekt- og objektbevægelser i forældrepositionen. Motivation og løsningsorienteret problemformulering. Den professionelle forældresamtale. Triangulerede samtaler. Fagetik, roller og samarbejde. Afslutning: Hjælp til børn som forældre-barn orienterede foranstaltninger. Litteratur.

UDGIVER:
Forlaget Systime Academic
Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C
Tlf: 70 12 11 00, fax: 70 12 11 05
E-post: systime@systime.dk
Internet: www.systime.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
E-post: :frodes@image.dk