[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

FRAM - Fra Ringkøbing Amts Museer 2004. Red: Ann Bodilsen. 176 sider, 20 x 21,5 cm. Ill: 173 fotos (124 i farver), 16 tegninger, 10 kort. Pris kr 148,00. [Udgivet 2005]

FRAM indeholder 17 historiske, kulturhistoriske, kunsthistoriske og arkæologiske artikler fra Ringkøbing Amt.
Den første artikel giver en nærmere beskrivelse af udgravninger i udkanten af Tjørring af to gravpladser fra romersk jernalder.
Dernæst om indsamling af ny viden om 1950'ernes Lemvig - gennem et fortælleværksted.
Så en artikel om undersøgelser af højrækker og deres forhold til overfartsstederne over Skjern Å. Et meget stort antal sløjfede gravhøje er blevet lokaliseret og registreret, overfartssteder er blevet lokaliseret, og meget gamle vejføringer er blevet afdækket.
En artikel beskæftiger sig med potteproduktion på Holstebroegnen.
Så følger to artikler om museernes formidling: et formidlingsprojekt på Holstebro Kunstmuseum med bl.a. skulpturdans, et økomuseum hvor man har integreret naturvejledning, naturskole og historisk værksted - og udviklet nye udepædagogiske muligheder.
En artikel belyser arbejdsliv, produktion og virksomhedskultur på den vestjyske virksomhed Bonnet Maskinfabrik.
En byhistorisk artikel fortæller bl.a. om arkæologiske udgravninger på Havnepladsen i Ringkøbing, som viser noget om den fjordnære bebyggelse i middelalderbyen.
En artikel indeholder oplysninger om bødkerhuset på Hjerl Hedes Frilandsmuseum og bringer bødker Niels Møllers erindringer om slægten Møllers arbejde som bødkere gennem 1900-tallet.
En artikel om Axelhus eller Kæltringhuset i Sammelstedby fortæller om den berygtede Johannes Axelsen, Mette Cathrine og deres to døtre. Desuden om senere beboere i Sammelstedbys fattighuse - og om beskrivelser af dem i litteraturen (hos Blicher og Aakjær).
En artikel ser på den folkelige forsamlingsaktivitet og folkelige mødepladser i Ringkøbing Amt.
En geologisk artikel fortæller om undersøgelser af mellemistidslag ved Kollund sydøst for Herning.
En artikel handler om havnemiljøer omkring de tre fjorde i Ringkøbing: Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord - og viser hvordan problematikken omkring det dårlige fiskeri påvirker havnene som kulturmiljøer.
En artikel beskæftiger sig med museernes deltagelse i systematisk anvendelse af minder og erindringer i samvær med og pleje af demente og svage ældre.
De tre sidste artikler handler om museers projekter: et projekt der skal foretage en komplet registrering af samtlige voldsteder og herregårdspladser i Ringkøbing Amt, et projekt der skal undersøge Vestas' historie som vindmøllevirksomhed, et kultur- og turismeprojekt der skal beskæftige sig med vejforløb med kulturhistorisk interessante lokaliteter - med fokus på den vestjyske drivvej.

UDDRAG AF INDHOLD: Guld fra Tjørring. Lemvig set fra luften - en fortælling om 1950'erne. Høje og hjulspor i tusindvis - færdsel i det vestjyske landskab. Idom-potterne - en binæringsvej på Holstebroegnen. Skulptur i bevægelse - bevægelse i skulpturen; et formidlingsprojekt på Holstebro Kunstmuseum. Økomuseum, naturskole og udepædagogik. Bonnet Maskinfabrik - portræt af en vestjysk virksomhed. "... et Slaugs Fisk, kaldis Osterling". Bødkerhuset fra Hornsyld - den gamle bødker fortæller. Fattighusene i Sammelstedby. Folkelige mødepladser i Ringkøbing Amt. Kollund Sø - undersøgelser af mellemistidslag sydøst for Herning. Fjordhavne. Reminiscens - i kulturudvekslingens navn. Voldsteder og herregårdspladser i Ringkøbing Amt. En vindmøllefabrikant - et Vestas projekt. Nortrail - introduktion til et kultur- og turismeprojekt.

Glimt fra museernes arbejdsmark.

FORFATTERE: Martin Winther Olesen, Hans Rostholm, Ellen Damgaard, Torben Egeberg, Esben Graugaard, Peter Haarby, Kim Clausen, Mette Lund Andersen, Per Hauge Mortensen, Helle Henningsen, Gitte Behr, Søren Toftgaard Poulsen, Tinna Møbjerg, Peter Duun, Anders Møller Jensen, Jonas Havelund, Ann Bodilsen, Eva Schmidt.

UDGIVER:
Museumsrådet i Ringkøbing Amt

EKSPEDITION:
Skjern-Egvad Museum
Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tlf: 97 36 23 43, fax: 97 36 24 80
E-post: museum@skjern-egvad-museum.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
Postboks 89
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk