[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Den østnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse - studier i Danmarks gamle Folkeviser. Af Sigurd Kværndrup. 714 sider, 18 x 25 cm. Med 11 illustrationer (6 i farver). Pris kr 450,00 (ib.). [Udgivet 17/2 2006]

Denne bog handler om de middelalderlige folkeviser. "I stedet for at se folkeviserne som en 'litterær genre' - mange litterater synes reelt at opfatte dem sådan - forstås de her som del af en internationalt udbredt kunstform, et oralt 'håndværk' med særlige 'kunstgreb'; denne kunstform kaldes balladen. Det er heller ikke længere en selvfølge at forstå folkeviserne som en middelalderlig kunstform. Det er da også givet at de levede så længe feudalismen eksisterede, på Færøerne den dag i dag; afhandlingen vil gå ud fra at det var i løbet af middelalderen at balladeformen og - sproget blev til. [...] Derudover vil denne afhandling ikke tage stilling til dateringsproblemerne, da den fokuserer på synkron beskrivelse af balladen som kunstform. Denne afhandlings drivkraft er således ønsket om at læse og tolke især de såkaldte ridderviser og trylleviser i bedst mulig overensstemmelse med deres orale natur og æstetik"(Fra Indledning).
I 'Den østnordiske ballade' præsenterer Sigurd Kværndrup den nyere balladeforskning og den første samlede læsning af Svend Grundtvigs storværk Danmarks gamle Folkeviser samt af Sveriges Medeltida Ballader af Bengt R. Jonsson. Særligt analyseres forskellige versioner af Skjoldmøen, Torbens Datter, Ribold og Guldborg, og af Ridder Stigs Bryllup, samt den ildevarslende lokalitetsformel 'ude ved aa'. "Balladen bruger vandet som et farefuldt element, og ude ved aa som formel der enten viser at det gamle samfunds primære menneskelige relation, den isolerede familie og den autonome slægt, er ormædt eller ligefrem dæmonisk, og den demonstrerer og advarer imod tvetydige og falske kontraktforhold."
Østnordiske ballader er viser, der - i modsætning til vestnordiske kvad - er ren fiktion. I viserne mødes hedenske motiver med kristne værdier og tragedier med komik i hverdagsscener, som ofte udvikler sig til panisk dramatik.
De nordiske ballader har deres egne æstetiske kendetegn og virkemidler og er forbundet med den tradition for sang og dans, de var en del af. Den orale kunsts ordmagi kræver et forum at blive til i - lige som den hedenske kult kun udfolder sin kraft på et helligt sted. Derfor benytter Kværndrup begrebet performance-arena i sin analyse af de østnordiske ballader. Det betegner dels de konkrete scener, hvor oral kunst er blevet fremført, dels en indre fortolkningsramme, som skabes i samspil mellem kunstner og publikum. Denne nytolkning af visens æstetiske beskaffenhed og dybdestruktur er således baseret på en hermeneutisk tilnærmelse til visens indre såvel som ydre univers.
Bogen indeholder fire dele. Første del fremstiller fortrinsvis almen viden om balladen, samt diskuterer denne. Anden del tilføjer et tolkningsniveau, baseret på viden om balladens kontekstuelle forhold og en diskussion af den orale kulturs poetiske kompetence. Tredje del fremdrager systemisk viden gennem en analyse af den østnordiske ballade og dens særsprog. "Fjerde del nærmer sig grænsen mellem mulig viden og ikke-viden, idet den skildrer den østnordiske ballade som æstetisk kulturfænomen. [...] Afhandlingen vil således demonstrere at der bagved den enkelte sungne vise ligger tre dybdestrukturer, en på fablens plan og en på stemningens (tredje del); den tredje dybdestruktur, som er af æstetisk og samfundsmæssig art, har jeg erkendt gennem det langvarige arbejde med viserne, og den vil blive behandlet i fjerde del. At beskrive viserne som en autonom og fiktiv form for digtekunst er kontroversielt, og det hænger måske sammen med at visse tekstproducenter har benyttet sig af visens tradition til at digte populære kvad med en aktuel handling - og ikke sjældent en politisk-ideologisk tendens"(fra Indledning).
Sigurd Kværndrup (f. 1946), dr.phil. Ekstern lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet samt lektor ved Nykøbing Katedralskole.
Bogen er hans disputats.

UDDRAG AF INDHOLD: Introduktion til balladen. Traditionens sprog. Tekstanalyse 1: Skjoldmøen. Ny trylleviseforskning. Ny balladeforskning. Balladen og oral teori. International balladeforskning. The Singer of Tales. International balladeforskning efter The Singer of Tales. Oraltekst og performance. Baladeske performance-arenaer. En oraltekst? - tekstanalyse 2: Torbens Datter. Ballade og epik - tema, modus og determination. Visernes aktanter og temaer. Modus og omstemning. Skæbne og epik. Tekstanalyse 3: Ribold og Guldborg. Ude ved aa - til den østnordiske ballades æstetik. Balladens billedlighed. Balladens hverdagsmønstre. I musikkens vold. Ude ved aa. De tre poler. Tekstanalyse 4: Ridder Stigs Bryllup. Summary. Bibliografi. Registre (omtalte ballader i DgF; udenlandske ballader; balladeudgaver og andre værker; navne; stikord).

UDGIVER:
Museum Tusculanums Forlag
Njalsgade 94, 2300 København S
Tlf: 35 32 91 09, fax: 35 32 91 13
Internet: www.mtp.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk