[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Evaluering - blandt andet af pædagogiske læreplaner. 95 sider, 17 x 24 cm. Ill: 52 fotos (50 i farver), 15 farvetegninger. Pris kr 98,00. (Temanummer af 0-14 2006 nr 2)

Dette temanummer af 0-14 giver ideer, mange eksempler, og en række forslag til forskellige metoder og hjælpemidler i evaluering i daginstitutioner.
Indeholder bl.a. eksempler fra dagtilbud og kommuner der har udviklet modeller til evaluering, opsummering af hvad evalueringen mindst skal indeholde, definition af hvad evaluering overhovedet er. Desuden er der artikler om evaluering af dele af pædagogikken uden for læreplansregi.
"Evalueringsbølgen er over os, og den er kommet for at blive - og det gør selvfølgelig, at det er vigtigt at få en afklaring på, hvad der er god evaluering, og hvad den kan bruges til. [...] Valget af en systematisk fremgangsmåde er nødvendigt, hvis andre skal kunne kigge os over skulderen og kritisk kunne diskutere den fremgangsmåde, vi har valgt at anvende, og de resultater, vi fandt frem til. I princippet skal evalueringen gennemføres med en sådan systematik, at det er ligegyldigt, hvem der gennemfører den, for de vil komme frem til de samme resultater"(fra indledende artikel).
Artiklerne i dette temanummer giver hjælp til evaluering i flere sammenhænge - også i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Det indeholder gode eksempler og overvejelser over, hvordan man evaluerer sin pædagogik og sine pædagogiske læreplaner.

UDDRAG AF INDHOLD: Hvad er evaluering, og hvad er formålet - en kort introduktion. Evaluering af de pædagogiske læreplaner - en kort introduktion. Forslag til samlet forløb for evaluering - en 6-punkts model. Eksempler på evaluering af et forløb og en årsplan/læreplan. 'Nogle gange får børn gode ideer' - cowboys og indianere evaluerer en udeuge fra billeder. Den røde hånd peger bagud og fremad - konkrete bud på arbejdet med at evaluere. 'Kan du uddybe det noget mere' - i Varde sikrer en kontrakt, at den daglige praksis bliver evalueret. Eksempler fra praksis - skema og tekst til evaluering fra Herlev. 'Hvilken farve har din relation' - anerkendende relationer bliver synlige. Hillerød i teori: sådan gør vi i Hillerød. Hillerød i praksis: Henriette i sandkassen. De 'bløde områder' på vægten. Dialog om børns sociale kompetencer. Fornemmelser er ikke nok - vi må have vished for, at livet i institutionen lever op til vores mål. Litteratur om evaluering.

FORFATTERE: John Andersen, Kjeld Rasmussen, Birgitte Jagd, Maren Fjendbo Jensen, Lisbeth Arent, Henriette Korch, Dorte Christensen, Ulla Nonbo Vad, Hanne Jensen, Brenda Percy-Smith, Karin Berggreen, Christel A. Rasmussen, Peter Dahler-Larsen, Søren Gundelach, Niels Erslev.

UDGIVER:
Dansk Pædagogisk Forum
Høeg-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C
Tlf: 86 18 78 88, fax: 86 18 78 11
E-post: Bogbutik@paedagogiskforum.dk
Internet: www.paedagogiskforum.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk