[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Grundbog til Danmarkshistorien. Af Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg. 318 sider, 17 x 24 cm. Med 163 illustrationer (81 i farver). Pris kr 312,50. [Udgivet 2006]

Denne bog indeholder både en fremstilling af danmarkshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Efter hvert kapitel er der et udblik til verdenshistorien, så danmarkshistorien ses i sammenhæng med den internationale udvikling.
Der er endvidere sidst i bogen en kortfattet sammenfattende beskrivelse af den kronologiske sammenhæng i Danmarks historie, og der er værktøjsafsnit om metode, billedanalyse, projektarbejde, mv.
Indledningsvis belyses nutidsnytten af historiestudier: "Livet i Danmark - eller andre dele af verden - leves på baggrund af århundreders traditioner og historie, og uden kendskab til dette kan vi ikke forstå nutidens verden. Hvis vi ikke kender historien, er vi stillet som et menneske uden hukommelse. Vi mister vore pejlemærker, og vi vil være ude af stand til at genkende, forstå og gå imod gamle faglige tanker, når de dukker op igen. Og vi vil ikke kunne erkende de lange sammenhænge i historien og samfundets udvikling."
Grundbog til Danmarkshistorien er tilrettelagt efter de nye læseplaner for det almene gymnasium og HF. Grundbogsstoffet og kildematerialet er udvalgt, så det dækker de kernestofområder, der er nævnt i bekendtgørelsen, og den afsluttende beskrivelse af hovedlinjerne i danmarkshistorien kan både anvendes i forbindelse med det kronologiske forløb i samarbejde mellem dansk og historie i 1.g og i forbindelse med den kronologiske sammenfatning i slutningen af 3.g.
Peter Frederiksen underviser i historie på Gentofte hf og er chefredaktør for netmagasinet Historie-nu.dk. Har tidligere blandt andet udsendt Korea i konflikt og forandring (2005), Danmark, besat og befriet (2000), Det tredje Rige, fællesskab og forbrydelse (1998), Vietnam, fra drage til tiger (1996). Er medforfatter til Grundbog til historie - verdenshistorien indtil 1750 (2000) og Grundbog til historie - verdenshistorien 1750-1945 (2001).
Knud Ryg Olsen underviser i historie og dansk på Tornbjerg Gymnasium i Odense. Har tidligere blandt andet udsendt Billedbogen (sammen med Keld B. Jessen og John Mogensen, 1995), Når lyset bryder frem (sammen med Anne Okkels Olsen, 1982). Er medforfatter til Grundbog til historie - verdenshistorien indtil 1750 (2000) og Grundbog til historie - verdenshistorien 1750-1945 (2001).
Olaf Søndberg har undervist i historie, latin og oldtidskundskab på Svendborg Gymnasium. Har udsendt Den danske revolution 1830-1866 (1999), Danmarks historie (1993), Europas historie (1988). Er medforfatter til Grundbog til historie - verdenshistorien indtil 1750 (2000) og Grundbog til historie - verdenshistorien 1750-1945 (2001).

UDDRAG AF INDHOLD: Oldtiden indtil 800. Vikingetiden 800-1050 (fra Odin til Kristus; vikingernes vide verden). Middelalderen 1050-1500 (den katolske kirke; dansk korstog; handel i Skåne). Reformation og renæssance 1500-1650 (reformationen; hekse og trolddom). Enevældens tidsalder 1650-1750 (kriser og krige; enevældens indførelse; kolonisering - kultursammenstød). Den danske revolution 1750-1866 (landbrugets omlægning; politisk omvæltning). Industrialisering og demokrati 1866-1914. Verdenskrige og verdenskrise 1914-1945 (statens nye rolle; frihedskamp - stikkerdrab). Velfærdsstaten 1945-1973 (velstand, velfærd; for og imod EF). Danmark i Europa 1973-1989 (Danmark i 1980erne; den indskrænkede kernefamilie). Danmark i verden efter 1989.
Danmarkshistorien i korte træk. Historisk metode og materialekritik. Historisk billedanalyse. Historieprojekter. Arbejdsspørgsmål. Navneregister. Kildefortegnelse.

UDGIVER:
Forlaget Systime
Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C
Tlf: 70 12 11 00, fax: 70 12 11 05
E-post: systime@systime.dk
Internet: www.systime.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk