[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Danmarks padder og krybdyr - en feltguide fra danske-dyr.dk. Af Thomas Bille. 56 sider, 14 x 22 cm. Ill: 70 farvefotos, 45 tegninger, 19 kort. Pris kr 99,75. Forlaget ConDidact. Udgivet 12/5 2008.

Danmarks padder og krybdyr er en lettilgængelig og overskuelig feltguide, som beskriver alle 14 danske paddearter og 5 krybdyrarter i tekst og billeder - salamandre, frøer, tudser, firben, snoge, hugorme, m.fl.
Ved hjælp af denne feltguide kan man lære de danske arter af padder og krybdyr at kende. Der redegøres for dyrenes særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder. Desuden gennemgås udbredelse, levested og levevis. "Med undtagelse af latterfrøen og den grønne frø er det ikke vanskeligt at bestemme de danske paddearter. Men for visse arter kan det godt kræve lidt øvelse. [...] De danske krybdyr er ikke vanskelige at bestemme, og det kan stort set gøres ud fra farvetegningen alene. Man bør dog være en smule forsigtig ved bestemmelse af snog og hugorm, da de begge optræder i ensfarvede sorte former."
Alle arter af padder og krybdyr bliver udførligt beskrevet i bogen, og hver beskrivelse ledsages af fotos og tegninger, der lette bestemmelsen. Desuden beskrives frøernes og tudsernes stemmer. Beskrivelserne er også forsynet med overblik over dyrenes årsrytme, og et kort der viser udbredelsen af den pågældende art. "Man kan finde krybdyr og padder over hele landet, men de er ikke jævnt fordelt. Mange arter er vidt udbredte, mens andre er mere lokale og kun findes ganske få steder. Ønsker man derfor at se en bestemt art, er det vigtigt at studere udbredelseskortet nøje, så man er sikker på overhovedet at være inden for artens danske udbredelsesområde." Da man ofte - og særligt i storbyområder - støder på sumpskildpadder som er blevet udsat i naturen efter at have været holdt som kæledyr, er de to almindeligste arter taget med i guiden.
Bogen er forsynet med indledende kapitler der fortæller om padder og krybdyr - med oplysninger om at studere dem. Særlige afsnit handler om paddernes æg og haletudser. Korte beskrivelser og detaljerede tegninger gør det enkelt at bestemme æg, salamanderlarver og haletudser af alle danske padder.
Bogen henvender sig til alle naturinteresserede.
Den er andet bind i en række naturguider udgivet af forlaget ConDidact (der står bag websitet danske-dyr.dk). Tidligere er udsendt Vinterhavens fugle (2007).

UDDRAG AF INDHOLD: Hvad er en padde? Hvad er et krybdyr? At se på padder og krybdyr. Paddernes æg. Salamanderlarver og haletudser. Padder. Lille vandsalamander. Stor vandsalamander. Bjergsalamander. Klokkefrø. Løvfrø. Løgfrø. Skrubtudse. Strandtudse. Grønbroget tudse. Butsnudet frø. Spidssnudet frø. Springfrø. Grøn frø. Latterfrø. Krybdyr. Almindeligt firben. Markfirben. Stålorm. Snog. Hugorm. Europæisk sumpskildpadde. Rødøret terrapin.

UDGIVER:
ConDidact
Mosevej 9, 4700 Næstved
Tlf: 55 72 04 00, fax: 55 72 04 24
E-post: info@condidact.dk
Internet: www.condidact.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk