[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Historiske fortællinger. Historieformidling og litteratur. Redigeret af Karin Esmann Knudsen. 257 sider, 15,5 x 23 cm. Pris kr 248,00. Gyldendal / Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 11/7 2008.
(Nye historier om dansk litteratur bind 7)

Denne antologi samler en række overvejelser og bud på historieformidling. Den er et forsøg på at indkredse vilkår, praksis og muligheder for det brede felt, der hedder historieformidling og litteratur. Bidragene behandler på forskellig måde og fra forskellige perspektiver en række historiske fortællinger, både (litteratur)historieskrivning og andre formidlingspraksisser som fx undervisning, historiske læsninger og historiske romaner.
Sammenhængskraft, grundlæggende værdier, danskhed, anstændighed, ytringsfrihed, tolerance, menneskerettigheder - det er begreber, som til stadighed dukker op i den offentlige debat. Og det er begreber, der skifter betydning, alt efter hvem der udtaler dem. Karikaturkrisen og krigen i Irak er blot nogle af de mange eksempler. som aktualiserer vigtigheden af at forstå de forestillinger, som styrer vores handlinger og dermed også retningen for samfundet. "I en sådan forståelse indgår bevidstheden om historiske sammenhænge. Historiebevidsthed er enheden af fortidserindring, nutidsfortolkning og fremtidsforventning har den danske historiedidaktiker Bernard Eric Jensen udtalt. Det er nødvendigt at beskæftige sig med historiske spørgsmål for at forstå, hvordan vi indgår i historien: at vi er formet af den og samtidig med til at forme den"(fra Forord). Der er da også stor interesse for historieformidling i dagens Danmark. Der udgives historiske romaner og historiske biografier, og der udgives faglitteratur, som reviderer forståelsen af historiske begivenheder.
Bogen tager afsæt i de moderne forudsætninger for historieformidling: "den nationale konstruktion slår ikke til længere, sammenhængsforklaringer og organiseringer må tages op til revision, og der må tænkes i alternative måder. Hensigten har været at samle en række overvejelser og bud på historieformidling med forskellig tilgang og fra forskellige områder og dermed skabe en frugtbar dialog, der kan sætte nye perspektiver på feltet. [...] Centralt står begrebet om den historiske fortælling, som signalerer nødvendigheden af at skabe en form for sammenhæng i de historiske begivenheder. Denne sammenhæng er konstrueret, den er nødvendig for at skabe forståelse for det historiske, men den styrer samtidig vores forståelse. Dette behandles på forskellig vis i de forskellige artikler, som dels analyserer allerede eksisterende fortællinger/sammenhængsforklaringer, dels giver bud på nye"(fra Forord).
Antologiens artikler udgør en broget vifte med forskellige udgangspunkter, men alle båret af en interesse for at udforske og kvalificere formidlingen af det historiske.
Bogen henvender sig til undervisere, der arbejder med historieformidling inden for forskellige niveauer af især danskfaget, men vil kunne inspirere enhver, der interesserer sig for litteratur og historie.
Karin Esmann Knudsen (f. 1949), ph.d., er lektor i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Har blandt andet udgivet Det historiske i dansk (2000), redigeret Dansk i dialog (2000) og Danske litterære tekster i 1700-tallet (2002) samt skrevet en række artikler om danskfagets didaktik, litteraturhistoriske emner og historieformidling i tidsskrifter og antologier.

UDDRAG AF INDHOLD: Er en postnational historiefortælling mulig - Danmarkshistorie i fremtidens Europa (af Tønnes Bekker-Nielsen). Flere gode historier, tak - Om litteraturhistorieskrivning på internettet (af Anne-Marie Mai). Fiktion, bekendelse og performativ biografisme i August Strindbergs Inferno og Klostret (af Jon Helt Haarder). Historien i historien - historiske begivenheder som de fremstilles i historievidenskaben og i historiske romaner (af Leif Søndergaard). Forestillinger om national identitet i historiske romaner for børn (af Anna Karlskov Skyggebjerg). Litteraturhistorie eller boghistorie - børnelitteraturhistorieskrivningens udfordringer (af Anette Øster). Væk fra spejlet, ind i litteraturen - om litteraturhistorie og læsere uden litterær erfaring (af Jørgen Aabenhus). Dansk kanon på tværs af grænser - kultur, historie og relevans i Herman Bangs Tine (af Marlene Nisgaard Ollivier og Lene Birkelund Nissen). Blixen, Bang og Pontoppidan - en litterær kanon for de danske universiteter (af Sandra Brinch Pedersen). Kan Aladdin læses på hf - et forslag til læsning af en kanonforfatter (af Morten Mikkelsen). Et indblik i Simon Grotrians brug af traditionen (af Anna Maria Borg). Litterær sampling - Forførerens Dagbog som interaktiv fortælling (af Laila Selch Jensen). Oplysningens retorik - "ved det Fornuften offentlig bruges i at udvikle Begreberne" (af Ulrik Lehrmann). På besøg i 1700-tallet - en historisk læsning af P.O. Enquist: Livlægens besøg (af Karin Esmann Knudsen).

UDGIVERE:

Gyldendal

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf: 66 15 79 99, fax: 66 15 81 26
E-post: press@forlag.sdu.dk
Internet: www.universitypress.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk