[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Kroppen i tykt og tyndt - emneforløb til almen studieforberedelse. Evald Bundgård Iversen (red.). 120 sider, 17 x 24 cm. Med 61 illustrationer (29 i farver). Pris kr 160,00. Forlaget Systime. Udgivet 2008.

Behandler kroppen anskuet fra forskellige vinkler - naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige. Bogen henvender sig til undervisningen i almen studieforberedelse, idet målsætningen er "at danne baggrund for ikke-kedelig undervisning omkring kroppen."
Mange gymnasielærere har de seneste år efterspurgt konkrete forløb i AT. Kroppen i tykt og tyndt er et bud på sådan et.
Bogen tager afsæt i en af de mest populære AT-emner - og et emne, som mange gymnasieelever finder interessante. Kroppen anskuet fra forskellige vinkler har dannet afsæt for adskillige AT-temaer de senere år. "Det er grundideen i denne bog, at kroppen er et fantastisk godt eksempel på en sag, der bedst forstås, hvis der tages flere forskellige sæt af briller på"(fra indledende kapitel).
Kroppen i tykt og tyndt giver en række fag mulighed for at komme i spil - i første omgang biologi, dansk, historie og samfundsfag, men også billedkunst. Bogen er også velegnet i forbindelse med tværfaglige temaer inden for studieretninger samt i forbindelse med studieretningsprojektet og studieretningsopgaven.
Bogen giver først en introduktion til de forskellige hovedområder og skitserer kort og forståeligt de mest grundlæggende ligheder og forskelle. De tre hovedområder - det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige - udgør de tre næste kapitler i bogen, hvor der bl.a. ses på næringsstoffer i maden, kroppens energibehov og energiforbrug, overvægt og fedme, antikken og den guddommelige krop, middelalderen og den syndige krop, oplysningstiden og den naturlige/dannede krop, kroppen som socialt symbol, den politiske krop, den udstillede og perfektionerede krop, samfundsudgifter ved fedme, samfundsøkonomiske omkostninger ved den underernærede krop, sundhed og livsformer, livsformer og idrætsvaner. Desuden rummer bogen opgaver til forskellige niveauer, og afsluttes af en vejledning i, hvordan man skal udfærdige synopsis i tilknytning til emnet.
Kroppen i tykt og tyndt kan bruges tidligt i AT-forløbet i 1. g, men også lærere og elever i 2. og 3. g kan have glæde af bogen. Kapitlerne er indrettet så, det er muligt at tage problemstillinger op, som i forskellig grad vil udfordre eleverne på forskellige niveauer.
Bogen er også "et forsøg på at lave en kogebog til AT. Derfor indledes og afsluttes bogen med et forsøg på at forklare, hvad AT er, og hvordan en synopsis konkret kan udformes"(fra Forord).

UDDRAG AF INDHOLD: Kroppen i tykt og tyndt - kroppen som et flerfagligt fænomen. En naturvidenskabelig tilgang til kroppen - når kroppen måles. En humanistisk tilgang til kroppen - når kroppen fortolkes. En samfundsvidenskabelig tilgang til kroppen - når kroppen koster. AT, synopsis og noter. Stikordsregister.

FORFATTERE: Evald Bundgård Iversen, Mette Hansen, Andreas Kimergård, Dorthe Vinsten Madsen, Christina Spanggaard.

UDGIVER:
Forlaget Systime
Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C
Tlf: 70 12 11 00, fax: 70 12 11 05
E-post: systime@systime.dk
Internet: www.systime.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk