[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]

Skolen og de udfordrende elever - om forebyggelse og reduktion af problemadfærd. Af Terje Overland. 345 sider, 17 x 24 cm. Ill: 45 figurer. Pris kr 372,50. Dafolo Forlag. Udgivet 2009. (Serie: Undervisning og læring)

Oversat fra norsk af Ea Tryggvason Bay. Bearbejdet af Bjarne Nielsen. Norsk original er udgivet af Fagboksforlaget i 2007.

Om problemadfærd blandt børn og unge og om effektive, forebyggende og problemreducerende tiltag. I bogen sætter Terje Overland fokus på en lang række væsentlige områder, der er afgørende for, om skolen kommer til at fremtræde som en professionel organisation, der kan arbejde konstruktivt med at finde løsninger på de opgaver, som enhver skole møder i dagens samfund.
Skolen vil altid have elever, som med deres adfærd i forskellig grad og på forskellige måder repræsenterer en udfordring, og skolen har i denne sammenhæng brug for gode arbejdsmodeller, som gør skolen handledygtig, og som giver positive resultater.
Tiltag i skolen tager ofte udgangspunkt i, at årsagen til problemadfærd skal findes hos eleven selv eller forældrene. Disse tiltag har sædvanligvis ingen effekt. Gennem teori og praktiske eksempler viser denne bog, hvordan en helhedsorienteret tilgang kan gøre skolen i stand til at møde særligt udfordrende børn på en mere hensigtsmæssig måde, som giver relativt hurtige og varige, positive ændringer i adfærden: I stedet for at lede efter årsager, som man ikke kan handle ud fra, rettes opmærksomheden på de forhold, som opretholder problemerne - forhold som kan ændres og dermed reducere problemerne.
"Terje Overland udfordrer de traditionelle opfattelser og holdninger til problemadfærd i skolen. Det er ikke tilstrækkeligt at tale om enkle årsagsforklaringer, for problemadfærd har altid komplekse sammenhænge med mange opretholdende faktorer involveret. Det er heller ikke nok at have fokus på svagheder hos eleven og at reparere på svaghederne. Der skal arbejdes med læring og udvikling med udgangspunkt i elevens styrkeområder. Traditionel specialundervisning tager udgangspunkt i klassificering eller diagnosticering af elevens svagheder, men der er behov for i stigende omfang at få fokus på de relationer, som eleven indgår i. Arbejdet med problemadfærd bliver dermed primært en opgave for den almene pædagogik i skolen, og skolens kompetencer til at arbejde med problemadfærd bliver derved afgørende for, hvor kvalificeret den enkelte skole og den enkelte lærer løser denne opgave"(fra Introduktion af Bjarne Nielsen, formand for Landssamrådet af PPR-chefer og for Pædagogiske Psykologers Forening).
Bogen tematiserer blandt andet: Relationen mellem lærer og elev, læreren som leder, konflikthåndtering, regler og konsekvenser, samarbejde med forældre, multisystemisk terapi, AKT og PPR.
Skolen og de udfordrende elever - om forebyggelse og reduktion af problemadfærd henvender sig især til lærerstuderende, studerende på specialpædagogiske uddannelser, folkeskolelærere og skoleledere. "Selv om bogen er skrevet med tanke på skolen, er den relevant for de kommunale myndigheder, også fordi tilnærmelsesmåden til at reducere problemadfærd blandt andet bygger på socialøkologisk teori"(fra Forord).
Bogen er den tredje udgivelse i serien Undervisning og læring. Serien består af en række grundlæggende udgivelser, der tematiserer forholdet mellem undervisning og læring. I serien bliver der sat fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer.
Terje Overland er førsteamanuensis og autoriseret psykolog. Han har stor erfaring fra sit arbejde som lærer i grundskolen og underviser på diverse uddannelser.

UDDRAG AF INDHOLD: Socialøkologisk forståelse som grundlag for forebyggelse og reduktion af problemadfærd i skolen. Problemadfærd i skolen. Måden at tænke gør en forskel. En analytisk arbejdsmodel. Implementering af den analytiske arbejdsmodel i skolen. Ændring af forhold, som opretholder problemadfærd i skolen. Samarbejde mellem skole og hjem. Regler og konsekvenser. Relationen mellem lærer og elever. Elevrelationer. Læreren som leder. Problemadfærd og tilpasset læring. Samarbejde på tværs af alle instanser om alvorlig problemadfærd i skolen. Samarbejde mellem skole og socialforvaltning. MST og alvorlig problemadfærd.
Litteratur. Stikord.

UDGIVER:
Dafolo Forlag
Suderbovej 22-24, 9900 Frederikshavn
Tlf: 96 20 66 66, fax: 98 43 13 88
E-post: dafolo@dafolo.dk
Internet: www.dafolo-online.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk