Klik på billede for bogomtale
 

 


FagBogInfo
- FagBogInfo opdateres ikke efter 1. marts. Og vil forsvinde helt 1. juli 2014. Muligvis vil FagBogInfo blive fortsat i en anden form.


 

 


 

 

 

Vikingenes verden. Vikingenes historie i kart, tekst og bilder. Af Kim Hjardar. 159 sider. Pris kr 357,00 (ib.). Spartacus/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Et
atlas over vikingernes samfund og erobringer som kortlægger vikingetiden i øst og vest. Bogen giver en indføring i højdepunkter fra vikingetiden. Den indeholder 60 detaljerede kort kombineret med tekst og billeder. Foruden krigstogter og koloniseringer viser kortene også vikingernes handelsruter, skibskunst, bosættelser, naturressourcer, religionsudbredelse osv.

Vikinger i vest. Vikingetiden i Vestjylland. Af Palle Eriksen, Torben Egeberg, Lis Helles Olesen, Hans Rostholm. 348 sider. Pris kr 295,00 (ib.). Jysk Arkæologisk Selskab/ekspedition: Aarhus Universitetsforlag. Udgivet 2011.
En introduktion til dagliglivet i tiden 700-1100. Første del beretter om forskellige aspekter af vikingernes dagligdag - om livet på gårdene, kontakten med omverdenen og gravskikke. Anden del indeholder beskrivelser af 128 lokaliteter og andre fund. Fundene tegner et interessant og spraglet billede af vikingetidens samfund i Vestjylland

Kampen om Riket. Historien om hur Skåne blev en del av den medeltida danska stormakten. Af Anders Blidberg. 231 sider. Pris kr 430,00 (ib.). MonitorFörlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Denne bog handler om hvordan Skåne blev en del af det danske rige for næsten tusind år siden.
De centrale personer i bogen er Absalon og Valdemar den Store. I deres koloniseringsprojekt udvikledes rigets afsides og tyndtbefolkede områder i det nordlige Skåne og blev knyttet til riget bl.a. gennem bygning af kirker og borge.

Roskildebispens byggeri. Kirker, klostre og borge på Sjælland-Møn mellem ca. 1250 og 1550. Af Helge Nielsen. 240 sider. Pris kr 378,00 (ib.). Forlaget Bogværket. Udgivet 2013.
Om byggeriet af kirker og klostre i middelalderens senere perioder i det gamle Roskilde Bispedømme, svarende til Sjælland-Møn - med afdækning af kirkebyggeriets organisering og økonomi, og hvem der stod bag dette byggeri. Gennemgangen indeholder også beskrivelse af en række byggerier og redegørelse for bygningernes målforhold.

Lolland-Falsters Historiske Samfund - Årbog 2013. Redaktør: Heidi Pfeffer. 160 sider. Pris kr 200,00 + forsendelse. Lolland-Falsters historiske Samfund. Udgivet 2013.
Årbogen indeholder 9 artikler om Lolland-Falsters historie - bl.a. om rockmusik og ungdom på Lolland-Falster, om et skattefund bestående af i alt 116 romerske denarer, om de gamle købstæders byvåbener og de nye kommunevåbener, om tyske raketbatterier på sydkysten af Lolland, om teologen Niels Hemmingsen.

Vendsyssel Årbog 2013. Historisk Samfund for Vendsyssel. Redaktør: Hans Nielsen. 198 sider. Pris kr 180,00. Historisk Samfund for Vendsyssel. Udgivet 2013.
Et kulturhistorisk årsskrift med 10 artikler der kommer rundt i mange hjørner af Vendsyssel og mange emner af områdets historie, bl.a. om Skagens historie i første halvdel af 1500-tallet, om sygehuse og sundhedsforhold i Vendsyssel o. 1900, om sognebiblioteket i Løkken, om Skolen i Try gennem 140 år, om Marie og P.S. Krøyers eneste barn, Vibeke Krøyer.

Han Herred Bogen 2014. Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred. 263 sider. Pris kr 300,00 (ib.). Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Udgivet 2013.
Indeholder en række artikler der belyser områdets historie. Hovedvægten ligger på erindringer som tegner et tidsbillede og beskriver hjem, familie, hverdag, skolegang, arbejde, natur, forenings- og samfundsliv set med forfatterens egne øjne. Hertil kommer studier i historisk kildemateriale vedrørende egnens historie.

1500-talets Malmö. Om människor i en stad. Af Åke Norström. 430 sider. Pris kr 615,00 (ib.). Malmö Kulturhistoriska Förening/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012. (Gryps nr 11)
Bogen handler om mennesker og miljøer i 1500-tallets Malmø - en af Nordens største og mægtigste byer. 1500-talets Malmö er en dybtgående socialhistorisk skildring af mennesker og deres levekår. I bogen skildres byen og dens indbyggere i denne epoke med særlig fokus på arbejdsliv, handel, omsorg om gamle og syge, familieliv og ægteskabssyn.

Renæssanceglas i Norden. 216 sider. Pris kr 150,00 (ib.). Forlaget Hikuin. Udgivet 2011. (Hikuin 37)
Denne udgivelse beskæftiger sig med tidlig fremstilling af glas i Norden. Forskere fra universiteter og museer redegør i bogen med forskellige indfaldsvinkler for en række væsentlige temaer med tilknytning til glas. Arkæologiske udgravninger har givet et nuanceret indblik i produktionsprocesserne og suppleres med en række samtidige skriftlige kilder.

Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. 3. udgave. 3. oplag. Af Keld Nielsen, Henry Nielsen, Hans Siggaard Jensen. 619 sider. Pris kr 599,00 (ib.). Nyt Teknisk Forlag. Udgivet 2012.
En udførlig gennemgang af den vestlige verdens teknologiske udvikling fra oldtidens stenredskaber frem til nutidens bioteknologi og trådløse netværk. Blandt de centrale emner som behandles, er bogtrykkerkunsten, samfundets elektrificering, den kemiske industri, atomenergi, bioteknologi, computerteknologi og digitalisering.

På sporet af 2013. Årbog om danske jernbaner. 80 sider. Pris kr 219,00. Dansk Jernbane-Klub. Udgivet 2013.
Årbog med omtale af store og små jernbane-begivenheder. Hoveddelen af bogen består af farvefotos ordnet under overskrifterne: På banen, gods på banen, Orientekspressen, på stationen, perronovergange, på jobbet, baner op og baner ned, på et sidespor, lokalbanerne, veteranbaner og museer.

Sjæk'len 2012 - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2012. Redigeret af Morten Hahn-Pedersen. 203 sider. Pris kr 198,00 (ib.). Fiskeri- og Søfartsmuseet. Udgivet 2013.
Indeholder ni artikler med emner hentet fra Fiskeri- og Søfartsmuseets vidtspændende arbejde. Artiklerne handler bl.a. om Esbjergfiskeriet, om kontakterne mellem Danmark og Holland i 1600- og 1700-tallet, om Filsø, om snæblen, om sælbestandene i Danmark, om hvalstrandinger.

Høns i haven - en brugsbog om at holde fjerkræ. 2. oplag. Af Geoffrey Eley. 84 sider. Pris kr 128,00. Billesø & Baltzer. Udgivet 2013.
En praktisk vejledning i at holde fjerkræ. Indeholder en detaljeret fremstilling af bl.a. anbefalede racer, foder, opførelse af et hønsehus og udrugning af kyllinger. Bogen indeholder også kapitler om ænder, gæs og kalkuner.

Hønen. Af Poul Sørensen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2012. (Natur og Museum 2012 nr 4)
Historien om hønen begynder blandt junglehøns i blomstrende, asiatiske kulturer for 4.500 år siden og fortsætter med tamhønens udbredelse over næsten hele kloden. Med udgangspunkt i tamhønens oprindelse fortælles i dette hæfte om dens udbredelse og livsmønstre

Kragefugle. Af Allan Gudio Nielsen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2013. (Natur og Museum 2013 nr 4)
Dette hæfte handler om kragefuglene og deres spændende levevis. Hæftet fortæller om kragefuglenes udbredelse, træk, føde, ynglebiologi, mv. Den sidste del af hæftet giver en nærmere introduktion til de enkelte arter af danske kragefugle: Der fortælles om skovskade, husskade, nøddekrige, allike, råge, sortkrage, gråkrage, og ravn.

Vilde bier. Af Henning Bang Madsen & Yoko Luise Dupont. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2013. (Natur og Museum 2013 nr 1)
I Danmark kender man i alt 279 arter af vilde bier. I dette hæfte gives et indblik i denne store diversitet af arter og deres fascinerende levevis. Der fortælles om vilde biers biologi og adfærd - bl.a. om livscyklus, reder, enlig og social levevis, tilpasning til blomster, udbredelse.

Myrer i Danmark. Af Mogens Gissel Nielsen og Rune Larsen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2012. (Natur og Museum 2012 nr 3)
Dette hæfte giver et indblik i myrers adfærd og levevis. Hæftet fortæller om kolonigrundlæggelse, kastedannelse, myretuer, myregæster og parasitter, føde, duft- og signalstoffer, myrer som nyttedyr, myrer som skadedyr, mv. Desuden er der beskrivelser af 54 arter der lever i Danmark.

Mikroskopisk liv. Biologi med fokus på mikroorganismer. 4. oplag. Af Lone Als Egebo. 112 sider. Pris kr 250,00. Nucleus Forlag. Udgivet 2012.
Bogen handler om de forskellige typer af mikroorganismer, om hvordan de har udviklet sig og hvordan de ser ud og lever. Deres betydning for havets fødekæder og omsætning af stof og energi bliver gennemgået, ligesom deres evne til både at fremkalde og at bekæmpe sygdom. Også mikrobiologiske arbejdsmetoder bliver præsenteret.

Økologibogen. 2. oplag. Af Michael Arvedlund, Lis Ravnsted-Larsen, Anne-Mette Vire. 197 sider. Pris kr 300,00 (ib.). Nucleus Forlag. Udgivet 2012.
En lærebog i økologi til biologiundervisningen på de gymnasiale uddannelser. Den handler om samspillet i naturen mellem miljøet og det utal af arter der findes. Bogen indeholder seks kapitler som hver især omhandler et eller flere sammenhængende økosystemer: Danmarks skove, strandenge, alpin natur, Arktis, tropiske koralrev.

BioNyt / Videnskabens verden nr 155. Red: Ole Terney. 32 sider. Pris kr 175,00. Udgivet 2012.
Dette nummer af tidsskriftet BioNyt indeholder en række artikler om elementarpartikler, gensplejsning af silkeorme, blodsugende dyr som forskerværktøj, sødestof fra planten Stevia. Tidsskriftet indeholder desuden artikler om bl.a. kunstigt blod, gener for leddegigt, og et nyt malariamiddel.

Håndbog i biologiske fagtermer. 2. udgave. 4. oplag. Af Ole Rasmussen. Med bidrag af Niels Sloth. 748 sider. Pris kr 349,00. Gads Forlag. Udgivet 2013.
Indeholder mere end 7.000 engelske fagtermer inden for biologi med oversættelse til dansk og som hovedregel en forklarende leksikonartikel med definitioner og eksempler. Desuden indeholder bogen en dansk-engelsk ordliste over alle forekommende fagudtryk. Termerne stammer fra alle biologiens discipliner.

Bioteknologi 6 - Bioinformatik: Molekylær evolution. Genetisk variation. 2. oplag. Af Frank Grønlund Jørgensen. 91 sider. Pris kr 122,50. Nucleus Forlag. Udgivet 2013.
Det gennemgående fokus i bogen er analyse af genetiske sekvenser ved hjælp af bioinformatik der herved kan bruges til at udvide elevernes forståelse af grundlæggende biologiske emner som genetik og evolution. Første del tager udgangspunkt i en molekylærbiologisk uddybning af evolutionsteorien, mens anden del dykker ned i variation mellem individer af samme art.

Bioteknologi 5: Farmakologi og ny medicin. Stamceller. Nervesystemet og neurale proteser. 2. oplag. Af Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen. 104 sider. Pris kr 122,50. Nucleus Forlag. Udgivet 2013.
Første del af bogen tager udgangspunkt i årsager til sygdomme og deres behandling - og beskriver medicinens vej gennem de prækliniske og kliniske undersøgelser. Anden del handler om stamceller og den nuværende og evt. fremtidige brug af stamcelleterapi. Tredje del tager udgangspunkt i sanserne, primært høresansen, og gennemgår neuronernes opbygning og funktion.

Bioteknologi 1: Cellernes kemi - DNA og DNA-teknikker. 3. oplag. Af Bodil Blem Bidstrup, Johanne Jensen. 78 sider. Pris kr 122,50. Nucleus Forlag. Udgivet 2013.
Den første af seks bøger til faget bioteknologi. Første del af bogen er en oversigt over cellen, hvilke kemiske forbindelser den består af og de overordnede cellulære processer. Anden del omhandler DNA og DNA-teknikker - og introducerer DNA, replikation, proteinsyntese og de metoder man benytter til at undersøge genetisk diversitet.

Genetikbogen. Genetik, genteknologi og evolution. 8. oplag. Af Lone Als Egebo. 136 sider. Pris kr 280,00. Nucleus Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog fortæller genetikkens historie og udvikling fra de første forestillinger om at arterne har forandret sig til kloning af gensplejsede individer. Den formidler samtidig basal genetisk viden fra individniveau via celleniveau til molekylært niveau. Bogen omhandler de biologiske fagområder genetik, genteknologi og evolution.

Menneskets genetik - en grundbog for sygeplejestuderende. 4. oplag. Af Thomas R. Mikkelsen. 93 sider. Pris kr 180,00. Nucleus Forlag. Udgivet 2013.
En lærebog om menneskets genetik. Bogen indeholder en kort, men præcis gennemgang af de grundlæggende begreber, mekanismer og fakta inden for menneskets genetik, med særlig fokus på sundhed og sygdom. Teksten er inddelt i mange korte kapitler med mange konkrete eksempler for at lette tilegnelsen af stoffet.

Sundhedsfaglig ordbog. 7. oplag. Af Lissi Hansen. 132 sider. Pris kr 130,00. Munksgaard. Udgivet 2013.
Denne ordbog giver forklaring på de hyppigst anvendte ord og begreber i sundhedsvæsenet. Bogen medtager overvejende ord der vedrører anatomi, fysiologi, symptomer, sygdomme, undersøgelser og lægemidler. I ordforklaringerne er der lagt vægt på kortfattede og letforståelige oversættelser eller beskrivelser.

BioNyt / Videnskabens verden nr 158. Red: Ole Terney. 40 sider. Pris kr 150,00. BioNyt. Udgivet 2013.
Den første del af BioNyt er en temadel om hvordan nye teknologier muliggør spytanalyser til diagnoseformål. Sidste del af BioNyt indeholder artikler om bl.a. kæmpeblæksprutter, om nitrogenfikserende majs, om hvordan gammelt DNA nedbrydes, om iltindholdet i atmosfæren. En afsluttende artikel handler om hestens historie.

Fysiologibogen - den levende krop. 6. oplag. Af Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Inge Marie Rasmussen. 238 sider. Pris kr 310,00 (ib.). Nucleus Forlag. Udgivet 2013.
Fysiologibogen omhandler kroppens fysiologi. Den giver en solid faglig gennemgang med afstikkere til andre organismers fysiologi og har temaer om bl.a. stress, stoffer og fedme. Bogen er inddelt i ti kapitler der omfatter cellefysiologi, idrætsfysiologi, neurofysiologi, immunologi, forplantning, fordøjelse og stofskifte samt ekskretion.

Sundhedsvitaminer - Omega-3, EPA og DHA; fiskeolier. Af Ole Terney. 72 sider. Pris kr 325,00. BioNyt. Udgivet 2013. (Temanummer af BioNyt / Videnskabens verden 157)
Dette temanummer af BioNyt handler om opdagelsen af omega-3-fedtsyrers betydning for menneskers helbred. Eskimoernes traditionelle kost af sæl, fisk og hval beskytter mod bl.a. hjerte-kar-sygdomme. BioNyt fortæller om undersøgelser af grønlænderes kost og blod. Og indeholder en gennemgang af de sundhedsmæssige fordele ved indtag af omega-3-fedtsyrer.

Stenalderkost - hvorfor? Af Ole Terney. 32 sider. Pris kr 150,00. BioNyt. Udgivet 2012. (Temanummer af BioNyt / Videnskabens verden 156)
Dette nummer af tidsskriftet BioNyt handler om kosten og dens sundhedsmæssige betydning. BioNyt indledes med en redegørelse for vor viden om stenalderkosten. Endvidere sammenlignes sundhed og sygdom hos henholdsvis stenalderfolk og nutidens mennesker. Den ideelle sammensætning af kosten belyses - og der gives en række gode kostråd.

Långvarigt stillasittande. En hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak (red.). 197 sider. Pris kr 476,00. Studentlitteratur/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Om risici ved i det daglige at sidde stille i meget lang tid. Stillesidden er ikke det samme som mangel på motion, men de bør ses som to forskellige adfærdsmønstre med delvis uafhængig betydning for sundhed og sygdom. Langvarig stillesidden erstatter frem for alt den lavintensive hverdagsaktivitet, og ved at øge denne kan en stillesiddende adfærd modvirkes.

Nye perspektiver på stress. Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.). 226 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013.
Bogen giver nye bud på hvad stress handler om. Den formidler både den nyeste viden om fænomenet og rummer løsningsorienterede bud fra nogle af landets mest erfarne praktikere som arbejder for at afhjælpe stress - hovedsageligt i relation til arbejdsmarkedet.

Stress på arbejdspladsen - årsager, forebyggelse og håndtering. 6. oplag. Af Bo Netterstrøm. 211 sider. Pris kr 249,00. Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2012.
Bogen beskriver hvordan stress kan defineres, hvem der rammes af det, og hvordan det viser sig. Den belyser også det historiske perspektiv, den fysiologiske baggrund og årsagerne til stress. Stress og helbred behandles, og emnet belyses ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Kroppen i fokus. Af Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller. 176 sider. Pris kr 250,00 (ib.). Nucleus Forlag. Udgivet 2012.
Bogen fokuserer på alle aspekter ved den arbejdende krop, idet den kombinerer biologi og idræt på en ny måde. I bogen gennemgås relevante fysiologiske systemer bundet sammen med fx en idrætsgren, en træningsmetode, et kostprogram. For interesserede i det sundhedsmæssige aspekt af bevægelse og træning.

Overvekt hos barn og unge - forstå, forebygge, behandle og fremme helse. Gudbjørg Øen (red.). 300 sider. Pris kr 582,00. Fagbokforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Denne bog behandler overvægt hos børn og unge i et helhedsperspektiv. Den præsenterer evidensbaseret viden fra somatisk og psykologisk sundhedsarbejde i kombination med forslag til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Bogen er et bidrag til en faglig debat om fedme hos børn og unge, og den ser kritisk på eksisterende holdninger og handlinger i dagens fedmedebat.

Liv og læring i vuggestuen - målrettet pædagogisk praksis med 0-3-årige. 3. oplag. Af Stig Broström, Hanne Herring og Susanne Nellemann Nielsen. 140 sider. Pris kr 298,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Læring i dagtilbud)
Bogen handler om udvalgte sider af vuggestuens pædagogik i teori og praksis. Den sætter fokus på hvordan pædagogerne sammen med børnene kan skabe et optimalt læringsmiljø der åbner mulighed for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det er en teori-praksisbog, idet visse afsnit har fokus på teori, mens andre har direkte fokus på pædagogisk praksis.

Nutidens og fremtidens børn, forældre og institutioner. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2013. (Temanummer af 0-14 2013 nr 3)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 sætter fokus på moderne børn og forældre - og deres samarbejdspartnere i nogle få men afgørende år: personalet i dagtilbuddet. I temanummeret kan man læse om moderne børn og forældre. Desuden reportager fra nye, moderne daginstitutioner og et kig i krystalkuglen på fremtidens daginstitutioner.

IT i institutionen. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2012. (Temanummer af 0-14 2012 nr 3)
Dette temanummer kan give inspiration til egen brug af de moderne digitale medier i daginstitutionen. Stort set alle institutioner har i dag pc'ere til både administration, information, kommunikation og til børnenes brug. Temanummeret indeholder artikler om hvordan forskellige institutioner og kommuner har grebet det an.

Relationer mellem børn - og inddragelse af børn. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2013. (Temanummer af 0-14 2013 nr 4)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 sætter fokus på betydningen af børns indbyrdes relationer. Og ser på hvad børn får ud af at være sammen med børn.
Indeholder mange artikler om forskellige pædagogiske tiltag der søger at inddrage børn i hverdagen og på forskellig vis få dem til at opdage hinanden på kryds og tværs.

Personlig og faglig udvikling for dig som pædagog. Red.: Kjeld Rasmussen. 96 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2013. (Temanummer af 0-14 2013 nr 2)
Dette temanummer indeholder en bred belysning af pædagogjobbet - eller at være på vej til at blive pædagog - eller at være på vej til med basis som pædagog at udvikle sig ud i det pædagogiske felt. Artiklerne har en bred vifte af vinkler på hvad pædagoger gør og får mulighed for i deres pædagogiske arbejde for at udvikle sig.

Metoder i pædagogers praksis. Redigeret af Tom Ritchie. 269 sider. Pris kr 288,00 (ib.). Billesø & Baltzer. Udgivet 2013.
Bogen præsenterer en række metoder og konkrete tilgange som kan bruges i pædagogisk praksis i hverdagen. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række konkrete bud på hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau i praksis.

Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Af Mette Røe Nyhus. 152 sider. Pris kr 295,00. Fagbokforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
De yngste børns børnehavehverdag er omdrejningspunktet i denne bog. Bogen belyser det at vente ud fra pædagogiske og filosofiske perspektiver. Den handler om venten pålagt af de voksne, om børns selvskabte venten og om de voksnes afventen. I bogen genfortælles hændelser og samtaler fra børn og ansatte i dagligdagen.

Skæld mindre ud. 4. oplag. Af Erik Sigsgaard. 206 sider. Pris kr 249,00. Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2013.
I denne bog fortæller Erik Sigsgaard om, hvordan samlivet i familien mellem børn og voksne kan gribes an, så brugen af skældud mindskes eller måske næsten overflødiggøres. Bogen rummer en mængde både 'gode' og 'dårlige' historier om børn og voksne og giver en række overordnede råd om hvordan man kan gribe livet med børnene an.

En børnehave for alle - specialpædagogik og inklusion. Palma Sjøvik (red.). 365 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013.
En omfattende og introducerende bog til det specialpædagogiske felt. Det er en bog om de børn der adskiller sig fra flertallet. En bog der ønsker at bidrage til at børn 'med særlige behov' (som det hedder) får et ligeværdigt lege- og aktivitetsmiljø der ikke står tilbage fra de institutionsvilkår og muligheder som tilbydes andre børn

Børn med udfordringer - en oversigt. Red.: Kjeld Rasmussen. 97 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2013. (Temanummer af 0-14 2013 nr 1)
Indeholder en samlet oversigt over hvilke børn man i disse år gerne vil inkludere i almindelige dagtilbud. Det er et temanummer om børn i den pædagogiske hverdag og om forudsætninger for inklusion. Hvilke 'kategorier' er der tale om? Hvad præger dem hver især? Hvad har de hver især og som gruppe brug for? Hvad skal personalet kunne?

Ledelse af dagtilbud - nye udfordringer. Red.: Kjeld Rasmussen. 97 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2012. (Temanummer af 0-14 2012 nr 4)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder konkrete råd og erfaringer om ledelse i hverdagen. I temanummeret opstilles 15 udfordringer for nutidens dagtilbudsledere - og gives et sæt konkrete råd med til hver af dem. Desuden er der interviews om lederrollen.

Den moderne daginstitutionsleder. Af John Andersen og Søren Gundelach. 253 sider. Pris kr 258,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2013.
En bog om ledelse af daginstitutioner for 0-6 årige børn: vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Bogen tager afsæt i det særlige univers som daginstitutioner udgør. Den indeholder beskrivelser af institutionslederens arbejdsopgaver, udfordringer, indføring i nødvendige teorier - og har forslag til konkrete arbejdsmetoder for lederen.

Individ, institution og samfund - antologi for faget. 2. udgave. Redigeret af Christian Aabro og Søren Gytz Olesen. 336 sider. Pris kr 298,00 (ib.). Billesø & Baltzer. Udgivet 2013.
En faglig diskussionsbog om det pædagogiske arbejde. Det er en antologi med 14 bidrag der tilsammen tegner et billede af det dynamiske samspil mellem individet, institutionerne og samfundet. I antologien giver en række førende fagpersoner deres bud på nogle af fagets indholdselementer ud fra hver deres tematiske udgangspunkt.

Den komplekse anbringelse. Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet? Af Ole Steen Kristensen. 186 sider. Pris kr 250,00. Forlaget Samfundslitteratur. Udgivet 2013.
Om at anbringe børn og unge. Hvad er et godt udviklingsmiljø for anbragte børn og unge? Hvordan kan institutioner fremme anbragte børns behov for at høre til? Den komplekse anbringelse indkredser hvad der kendetegner en god institution med et godt udviklingsmiljø, og hvad der fremmer eller hæmmer integration i voksenlivet.

Udsat til børneforsorg. Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark. Af Frank Ebsen. 290 sider. Pris kr 338,00. Lunds universitet, Socialhögskolan/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. (Lund Dissertations in Social Work 45)
Om behandlingen af udsatte børn og unge hvis forældre ikke er i stand til at tage sig af dem. Bogen undersøger børneforsorgens opkomst og etablering som en del af det danske samfund og som en omfattende offentlig virksomhed. Den ser på hvordan der historisk er dannet spor som fortsat har stor betydning for behandlingen af udsatte børn og unge.

Introduktion til den kulturhistoriske virksomhedsteori. Af Hans Knutagård. 180 sider. Pris kr 249,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013.
En introduktion til en af de vigtigste traditioner inden for samfundsvidenskaben - med en præsentation af teoriens tre grundlæggere: Lev S. Vygotskij, Alexander R. Luria og Aleksej N. Leontjev. Bogen beskriver begrebet om virksomhed og ser nærmere på aspekter af virksomhedsteorien.

Pædagogik i sociologisk perspektiv. En præsentation af Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens. 2. udgave. 2. oplag. Redigeret af Søren Gytz Olesen & Peter Møller Pedersen. 213 sider. Pris kr 250,00. ViaSystime. Udgivet 2012.
Indeholder en præsentation af en række sociologiske tænkere med specielt fokus på deres opfattelse af opdragelse, pædagogik, identitet, habitus og socialisation. Bogen introducerer filosoffer og sociologer der reflekterer de samfundsmæssige vilkår for opdragelse.

Plys 28. Årbog for børne- og ungdomslitteratur. Redigeret af Finn Barlby. 320 sider. Pris kr 330,00. Plys. Udgivet 2013.
Årbog med artikler, analyser, præsentationer og essays om børne- og ungdomslitteratur - samt prosatekster. Denne årgang omtaler bl.a. Dorte Karrebæk og Oscar K's produktion, imaginære kortlægninger fra Tolkien til Walter Moers, Jakob Martin Strids billedbøger, tegneserier, H.C. Andersens Tællelyset.

BUM Børne- og ungdoms-litteratur magasinet 09. 27. årgang. Redigeret af Finn Barlby. 192 sider. Pris kr 175,00. BUM. Udgivet 2012.
Indeholder artikler om bl.a. kulturtidsskriftet, legen - det at lege, fabler, tegneserier, fantasy og science fiction, hjemsøgte huse og psykiske huse, billedbøger, oversættelse, adaption, ironi. En meget stor del er analyser og anmeldelser af enkelte forfatterskaber eller enkelte bogtitler.

Efterskolen i samfundet - almene pædagogiske synspunkter. Leo Komischke-Konnerup (red.).138 sider, 15,5 x 22,5 cm. Pris kr 189,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012.
Denne bog sætter fokus på efterskolens samfundsmæssige betydning og de nye ledelsesvilkår som kommer til udtryk i den forbindelse. Den lægger op til at diskutere de vigtige samfundsmæssige udfordringer som efterskolen i disse år stilles overfor.

Fylde og form - Wolfgang Klafki i teori og praksis. 3. oplag. Stefan Ting Graf & Keld Skovmand (red.). 241 sider. Pris kr 265,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Pædagogik Til Tiden)
Giver en teoretisk indføring i de væsentligste aspekter af den tyske didaktiker Wolfgang Klafkis tænkning og en række eksempler på denne tænknings praktiske anvendelsesmuligheder. Bogen belyser det ofte uovervejede forhold mellem almen didaktik og fagdidaktik.

På sporet af god skriveundervisning - en bog for lærere i alle fag. Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen (red.). 284 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Læsevejlederen)
Denne antologi giver konkrete indspil til skriveundervisning i mange forskellige fag og på forskellige alderstrin fra 0. til 9. klasse. Den formidler ny forskning og ny viden om skriveundervisning: om skrivningens formål, skrivestrategier, faggenrer og respons.

At tænke teori - om læseteorier og læsning. Af Bente Aamotsbakken og Susanne V. Knudsen. 175 sider. Pris kr 229,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Læsevejlederen)
En indføring i læseteorier og literacy. Forfatterne beskriver hvordan læsning finder sted på forskellige måder, og hvorfor læseundervisningen derfor kræver forskellige tilgange til teksten. Tilgangen må ses i lyset af genre, medie og ikke mindst den kontekst som læsningen foregår i.

Læsningens linser - en introduktion til teorier og modeller. Af Diane H. Tracey & Lesley Mandel Morrow. 255 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Læsevejlederen)
En introducerende tekst som giver et overblik over de vigtigste teorier og modeller inden for læsedelen af literacy. Bogen præsenterer og udfolder en lang række teorier og modeller, og den tilvejebringer en praktisk forståelse af hvordan disse teorier og modeller kan anvendes som linser der stiller skarpt på elevers læsevanskeligheder.

Læs mindre - forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trin. Af Lisbeth M. Brevik & Ann Elisabeth Gunnulfsen. 247 sider. Pris kr 289,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Læsevejlederen)
Bogen er et bidrag til at omsætte læsepolitikker til praktisk læsepædagogik i den faglige undervisning. Det er en studie- og praksisbog om undervisning i læseforståelse og læsestrategier i skolefagene hvor en lang række læsestrategier er beskrevet og tydeliggjort som praksis.

Historie. Af Jens Aage Poulsen. 174 sider. Pris kr 289,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Mål og midler)
Historie handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. Bogen indeholder nyttige redskaber til at analysere og vurdere læremidler. Udgivelsen beskæftiger sig også med hvordan læremidler kan anvendes i praksis. Desuden fremlægges en undersøgelse af elevers syn på undervisningen.

Idræt. Af Annemari Munk Svendsen. 103 sider. Pris kr 199,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Mål og midler)
Idræt sætter fokus på læremidler i idrætsfaget. Den argumenterer for nødvendigheden af at anlægge et læremiddelperspektiv på idrætsfaget, og den giver eksempler på og redskaber til brug for et sådant perspektiv.

Matematik. Af Povl Hansen, John Schou og Lotte Hofer Skinnebach. 209 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Mål og midler)
Matematik udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens matematikundervisning. Den indeholder en præsentation af undervisningsfaget matematik, en historisk gennemgang af fagets læreplaner, og læremiddelanalyser.

Fremmedsprog - tysk og engelsk. Af Benthe Fogh Jensen, Helle Libenholt, Keld Skovmand & Finn Sørensen. 239 sider. Pris kr 349,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013. (Serie: Mål og midler)
Fremmedsprog - tysk og engelsk sætter fokus på læreplaner og læremidler i de to vigtigste fremmedsprog i skolen og anskuer fagene i sammenhæng. Bogen præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene.

Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring. Kristin Holte Haug, Grete Jamissen, Carsten Ohlmann (red.). 249 sider. Pris kr 495,00. Cappelen Damm/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Bogen indeholder en samling artikler som kan åbne for en forståelse af hvilke læringsmuligheder som kan ligge i en teknisk set helt enkel digital fortælling til at formidle personlig erfaring, information og refleksion på en spændende kreativ måde for børn, studerende, lærere, forskere, virksomheder og offentlige institutioner.

Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap - historier om møder og antimøder. Livsprojektet og den pædagogiske omsorg. Af Luciano Rondanini. 176 sider. Pris kr 225,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Pædagogik til Tiden)
Om italienske erfaringer med inklusion af børn og unge med handicap i de almindelige skoleklasser og børnehavegrupper. Bogen handler om både personlige og professionelle erfaringer og især om de præmisser skolen bør handle på, om den kultur der nødvendigvis må opbygges og udvikles for til stadighed at forbedre kvaliteten i arbejdet med at inkludere alle elever.

Mindretalspædagogik - Minderheitenpädagogik. Redigeret af Alexander von Oettingen, Leo Komischke-Konnerup, Lisbet Mikkelsen Buhl, Anke Tästensen & Michaela Wagner. 240 sider. Pris kr 289,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012.
Denne bog ser nærmere på de teoretiske og praktiske udfordringer som mindretalspædagogik rummer - idet fokus drejes ind i en mere almenpædagogisk og didaktisk kontekst. Den kaster et omfattende blik på den didaktiske og pædagogiske erfaring, viden og udvikling som finder sted i de danske og tyske mindretals institutioner.

Mediationsprocessen i praksis. 2. udgave. Af Hans Boserup og Susse Humle. 331 sider. Pris kr 600,00. Nyt Juridisk Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog er en lærebog i mediation. Den har til formål at beskrive mediationsprocessen: hvad foregår der under en mediationsproces, og hvordan tilvejebringer parter i konflikt en aftale som i videst muligt omfang tilgodeser deres behov? Desuden belyses bl.a. etiske dilemmaer i forbindelse med mediation, mediationsmetodens anvendelsesområder og dens muligheder og begrænsninger.

Samarbejdsdrevet innovation i bandeindsatsen. Af Jacob Torfing og Andreas Hagedorn Krogh. 221 sider. Pris kr 285,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2013.
Denne bog handler om hvordan man kan fremme samarbejdsdrevet innovation i den præventive del af bandeindsatsen. Bogen analyserer konkrete erfaringer i forhold til indsatsen på Ydre Nørrebro (særligt i forhold til området omkring Mjølnerparken) og giver et bud på hvordan man i fremtiden kan fremme skabelsen af samarbejdsdrevet innovation i bandeindsatsen.

Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976. Af Peter Edelberg. 347 sider. Pris kr 425,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Et studie af de homoseksuelles historie i Danmark.
Bogen analyserer hvilken indflydelse offentlige myndigheder (særligt politiet og retssystemet) og medier havde på udviklingen af den homoseksuelle subkultur og subjektivitet, og hvordan tilsynekomsten af den homoseksuelle person var vævet sammen med det øvrige samfunds seksualpolitiske udvikling.

Stalking. Forståelse, risiko og håndtering. Af Svein Øverland. 188 sider. Pris kr 481,00. Fagbokforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Bogen handler om stalking der har mange udtryksformer og bliver drevet af mange forskellige motiver. Stalking kan kort beskrives som gentaget uønsket kommunikation og/eller uønsket kontakt. Bogen giver en indføring i fænomenet, en oversigt over forskellige klassifikationssystemer og retningslinjer for risikovurdering mv.

Hate speech - fra hadetale til hadesyn. Redigeret af Rune Engelbreth Larsen, Jens Lohmann og Klaus Slavensky. 256 sider. Pris kr 250,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Denne bog sætter fokus på den såkaldte hadetale der bl.a. florerer i den politiske debat hvor især minoriteter står for skud. Bogens essays trækker på synspunkter fra det litterære parnas, vurderinger af refleksioner fra det politiske overdrev og endelig præsenteres analyser fra det akademiske udsigtstårn.

Kultur- og samfundsfagsbogen. 3. oplag. Af Jørgen Vestergård Jacobsen, Annette Jensen, Bente Kirsten Sørensen. 176 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
En lærebog til kultur- og samfundsfag. Bogen dækker fællesfaglige kerneområder, de faglige mål og de metodemæssige krav i KS-bekendtgørelsen. De enkelte kapitler går i dybden med temaer om Tyrkiet og tyrkerne, om det gode samfund og om menneskerettigheder.

Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på HF. 4. oplag. Af Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen, Pernille Bødker Frank. 240 sider. Pris kr 250,00. Forlaget Systime. Udgivet 2013.
En grundbog til samarbejdet mellem historie, religion og samfundsfag på HF. Bogen beskæftiger sig bl.a. med temaerne: værdier og livsformer; religiøse og politiske brud; det gode samfund; globalisering; områdestudium - med Kina som eksempel.

Ulydighed & etisk dynamik. Redigeret af Cecilie Eriksen. 177 sider. Pris kr 269,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013.
En antologi om forskellige former for ulydighed som har en etisk begrundelse. Hensigten med bogen er at undersøge ulydighed i sammenhæng med etisk dynamik i samfundet, og derfor fokuseres der på konkret ulydighed begået ud fra ønsker om at gøre samfundet bedre.

Sociologisk leksikon. 2. oplag. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen. 795 sider. Pris kr 498,00 (ib.). Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2013.
Et opslagsværk med sociologiske begreber, teorier, metoder, sociologer. Indeholder 2300 opslag fra 'abduktion' til 'årsagssammenhæng'. Det er et omfattende værk med gennemarbejdet og grundig information.

De stærke samfund - social kapital i Skandinavien. Af Lars Torpe. 216 sider. Pris kr 269,00. Frydenlund Academic. Udgivet 2013.
Denne bog undersøger og belyser begreberne social tillid og social kapital. Forfatteren beskæftiger sig nærmere med generaliseret tillid og institutionstillid som begge indgår i dannelsen af social kapital i større samfund.

Fold dig ud i samfundsfaglige metoder. Fokus - færdigheder - faglighed - formidling. 2. udgave. 3. oplag. Af Per Henriksen og Torben Stener Nielsen. 217 sider. Pris kr 190,25 (ib.) (e-bog kr 41,25). Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Giver en grundig indføring i samfundsvidenskabelige metoder og ideer til litteratursøgning. Bogen beskæftiger sig med hvorledes man kan tilegne sig samfundsfaglig viden, og hvorledes man kan analysere samfundsfaglige fænomener. Desuden gennemgås samfundsfaglig formidling.

Liv i Danmark. Grundbog til samfundsfag på c-niveau. 2. udgave. 6. oplag. Af Benny Jacobsen, Ove Outzen. 176 sider. Pris kr 159,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
Grundbog til undervisning i samfundsfag. Bogen behandler samfundsvidenskabelig metode, problemstillinger omkring identitetsdannelse, levevilkår, politiske partier, ideologier, beslutningsprocesser, demokrati og menneskerettigheder, økonomiske sammenhænge, velfærd samt globaliseringens konsekvenser

Luk samfundet op! Af Peter Brøndum, Thor Banke Hansen. 6. oplag. 216 sider. Pris kr 225,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
En undervisningsbog til samfundsfag på C-niveau. Bogen er bygget op omkring otte temaer: Danmark i verden og verden i Danmark, unge og identitet, forskellige liv i Danmark, menneskerettigheder og demokrati, politiske ideologier og meningsdannelse, medier og spin, økonomi og livskvalitet, velfærdsstatens fremtid

Oplevelsesøkonomi. 2. oplag. Af Jan Halberg Madsen. 112 sider. Pris kr 187,50. Forlaget Systime. Udgivet 2012.
En indføring i oplevelsesøkonomi som handler om at udvikle produkter og serviceydelser der har en klart defineret oplevelsesværdi. Bogen behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler

Økonomi i et sociologisk perspektiv. Af Steen Borg Rasmussen. 172 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
En lærebog i økonomi der har til formål at skabe en forståelse af og viden om økonomiske sammenhænge, og dermed økonomisk udvikling. Bogen indeholder en fremstilling af økonomi der bygger på et sociologisk grundlag til forskel fra neoklassisk økonomisk teori.

Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt. 11. udgave. Af Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier. 179 sider. Pris kr 280,00. Handelshøjskolens Forlag. Udgivet 2013. (Serie: Erhverv & Samfund)
En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark gennem de seneste knap 35 år. Der lægges hovedvægt på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Desuden redegøres for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.

Økonomiske kriser - fra finanskrise til gældskrise. Af Per Henriksen. 140 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
Bogen giver en dybdegående redegørelse for finanskrisens årsager og forløb i USA, Danmark og Europa. I fokus er ikke alene finanskrisen, men også koblingen mellem finanskriser og økonomiske kriser og mellem økonomiske kriser og gældskriser.

Gode penge - et kontant svar på gældskrisen. Af Ole Bjerg. 100 sider. Pris kr 130,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Siden den økonomiske krise tog fart i 2008 har det været åbenlyst at økonomi og bankvæsen er alt for vigtigt til at overlade til økonomer og bankfolk alene. I bogen gennemgår Ole Bjerg pædagogisk, klart og kritisk vores bankvæsen og pengesystem og peger på en konkret vej videre.

Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens. Af Christen Sørensen. 227 sider. Pris kr 250,00. Tiderne Skifter Forlag. Udgivet 2013.
Hvorfor har finanskrisen har fået så alvorlige følger for Danmark? Bogen viser hvordan centrale aktører - regeringer, Nationalbank og vismænd - på hver på sin måde bidrog til den alvorlige svækkelse af dansk økonomi forud for finanskrisens udbrud.

Krisens navn. Bekæmper regeringen den forkerte økonomiske krise? Af Jørgen Goul Andersen. 135 sider. Pris kr 199,00. Frydenlund Academic. Udgivet 2013.
Regeringen bekæmper den forkerte krise! Og i stedet for krisebekæmpende politik fører regeringen kriseforlængende politik! Det er den kontante udmelding fra professor Jørgen Goul Andersen der i bogen tager temperaturen på den økonomiske krise i Danmark.

Økonomi ABC. Kernestof fra C til A-niveau. 4. oplag. Af Per Henriksen. 224 sider. Pris kr 230,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
En lærebog i økonomi til brug i undervisningen i samfundsfag i gymnasiet. Bogen dækker kernestoffet i økonomi på C-niveau, B- niveau og A-niveau. Fremstillingen behandler 7 temaer: marked, vækst, velfærd, ulighed, den gode økonomi, økonomisk politik, globalisering.

Økonomi - principper, praksis og perspektiver. 6. oplag. Af Kåre Clemmesen og Per Henriksen. 296 sider. Pris kr 246,00 (ib.). Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Grundbog til undervisning i samfundsøkonomi om de grundlæggende principper i markeds- og blandingsøkonomi. De økonomiske sammenhænge, konjunkturerne og den økonomiske politik belyses i et teoretisk perspektiv der går i dybden uden at det bliver for uforståeligt.

13 udfordringer til den danske velfærdsstat. 3. oplag. Redigeret af Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen. 208 sider. Pris kr 198,00. Udgivet 2013.
En antologi om velfærdsstatens fremtid - et af de helt store temaer i den politiske debat. I bogen fremlægger økonomer, historikere, politologer og en enkelt teolog deres bud på de udfordringer velfærdsstaten står over for.

Thorkild Juncker - stor industrileder i det 20. århundrede. Af Birgitte Juncker. 354 sider. Pris kr 349,00 (ib.). Konval/ekspedition: Underskoven. Udgivet 2013.
En bog om en handlekraftig og visionær industrileder. Kun 30 år gammel blev Thorkild Juncker direktør for Aarhus Oliefabrik, og det lykkedes ham at ekspandere og konsolidere virksomheden og føre den frem til en position som Danmarks største eksportvirksomhed. Thorkild Juncker lagde desuden et stort arbejde i råd og kommissioner.

Jorden rundt i 70 år. Erindringer fra et liv i Vesten, Østen og den islamiske verden. Af Sven Burmester. 239 sider. Pris kr 270,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Sven Burmesters erindringer fra et langt og inspirerende arbejdsliv i FN og som vicedirektør i Verdensbanken. En personlig og vedkommende livshistorie blandet med skarp kulturel indsigt fra et menneske der har været med hvor det skete. Bogens hovedformål er at beskrive og forklare den globaliserede verden som er en del af vores egen.

John. Frihedskæmper og charmør. Af Thomas Hjortsø & Preben Lund. 187 sider. Pris kr 250,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Historien om frihedshelten som blev henrettet af den tyske besættelsesmagt i 1944. Modstandsmanden Svend Otto Nielsens dæknavn var 'John'. Et dæknavn der ikke er lige så kendt som 'Flammen' eller 'Citronen', men hans dramatiske liv og store betydning for den danske modstandsbevægelse kan måle sig med deres, selvom den har været mindre kendt. Indtil nu.

Den smilende kamæleon. Karl Larsen (1860-1931) - digter journalist, militarist. Af Jesper Düring Jørgensen. 593 sider. Pris kr 450,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2013.
Om Karl Larsen som forfatter og intellektuel opinionsdanner. Bogen er en biografi om en kontroversiel og usædvanlig forfatter. I sin samtid regnedes Karl Larsen blandt det moderne gennembruds og 1890'ernes store prosaister og debattører. Bogen behandler Karl Larsens liv og virke set i sammenhæng med hans tid.

Balancekunstneren. Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907. Af Lars Schädler Andersen. 382 sider. Pris kr 328,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Biografien giver en samlet skildring og analyse af Harald Westergaards indsats, hvor han som en balancekunstner opererede i spændingsfeltet mellem politik, religion og videnskab i det moderne gennembruds periode. Til tider som enfoldig idealist og andre gange som magtstræbende strateg.

Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. 2. udgave. Af Karin Lützen. 456 sider. Pris kr 300,00. Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2013.
I bogen viser forfatteren, hvorledes forestillingen om Det gode Liv og forestillingen om Familien blev konstrueret i tiden fra 1830 til 1895, og hvorledes der gennem sociale reformer og privat velgørenhed blev skabt mulighed for, at disse to forestillinger kunne virkeliggøres.

Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede. Af Mikkel Venborg Pedersen. 382 sider. Pris kr 398,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2013.
En kulturhistorisk undersøgelse af den danske befolknings vaner, forbrug og kulturelle forestillinger i 1700-tallet. Bogen ser nærmere på hvad kolonierne betød for mennesker hjemme i Danmark, særligt med henblik på forbrug. Gennem fem eksempler følges ændringer i samfundet set gennem forbrug, luksus og kolonihandel.

Norske klassikere. Bøker, filmer, musikk, radio og TV fra 1945 til i dag. Af Sven Ove Bakke, Inger Merete Hobbelstad, Vidar Kvalshaug, Morten Ståle Nilsen. 499 sider. Pris kr 614,00 (ib.). Spartacus Forlag. Udgivet 2012.
I denne bog har fire kulturjournalister samlet det de ser som de største norske klassikere efter krigen inden for litteratur, film, musik, radio og tv. Det er ikke et forsøg på at kanonisere norsk kultur, eller at skabe en afgrænsning mellem populærkultur og finkultur.

Norsk filmhistorie. Spillefilmen 1911-2011. Af Gunnar Iversen. 366 sider. Pris kr 605,00. Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
En gennemgang af hundrede år med norsk film. Bogen diskuterer udviklingen af spillefilmene i Norge og ser nærmere på mange af de vigtigste film. Norsk filmhistorie er en samlet fremstilling af den norske spillefilms historie, fra produktionen for alvor startede i 1911 og frem til i dag.

Lukas Moodysson's Show Me Love. Af Anna Westerståhl Stenport. 214 sider. Pris kr 175,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012. (Nordic Film Classics)
En bog om filminstruktøren Lukas Moodysson og hans film Show Me Love. Lukas Moodysson er en af svensk films mest usædvanlige filmskabere. Moodysson blev især kendt i den bredere befolkning med film som Mammoth og den hårde og direkte skildring af sex-trafficking Lilya 4-ever.

Jeg ville først finde sandheden. Rejser med Jon Bang Carlsen. Af Lars Movin. 560 sider. Pris kr 349,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
En portrætbog der skildrer en filmkunstners liv og virke som en fornyer og omtænker af dokumentarfilmgenren. Bogen er en samtalebog om film, kunst og liv. Siden 1973 har Jon Bang Carlsen skabt mere end fyrre film i snart sagt alle genrer: spillefilm, dokumentarisme, personlige essays, tv-fiktion etc.

Dansk på mode! Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri. Af Marie Riegels Melchior. 286 sider. Pris kr 348,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2013.
Bogen handler om hvordan fænomenet 'dansk mode' er opstået, og hvordan dets forskellige betydninger er blevet til. Det er en kulturanalytisk bog om tøj, modedesign, identitet og historie i og omkring den danske modebranche fra midten af 20. århundrede til begyndelsen af 21. århundrede.

Grundbog i grafisk design. 3. reviderede udgave. 2. oplag. Af Kim Pedersen & Henrik Birkvig. 120 sider. Pris kr 300,00. Grafisk Litteratur. Udgivet 2013.
Bogen er en introduktion til grafisk design, og en lærebog for alle der ønsker at kende de grundlæggende principper for grafisk design. Den gennemgår de grundlæggende teorier og underbygger dem med mange illustrationer og konkrete eksempler fra hverdagen.

20 designprincipper - til brug i grafisk design, multimediedesign, interaktionsdesign, webdesign, usability og visuel kommunikation. 2. oplag. Af Ian Wisler-Poulsen. 143 sider. Pris kr 220,00. Grafisk Litteratur. Udgivet 2012.
Denne bog er en introduktionsbog som gennemgår 20 designprincipper. Hvert princip bliver forklaret på en side, og herefter er der 2-8 sider med visuelle eksempler og supplerende tekst for det pågældende designprincip.

Formgitt i Norge. Ny udgave. Af Fredrik Wildhagen. Redaktion: Leena Mannila. Bilderedakjson ved Yokoland. 434 sider. Pris kr 657,00. Unipub/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Giver en samlet fremstilling af moderne norsk formgivnings historie gennem de sidste 150 år. Bogen har i lang tid haft status som den grundigste indføring i norsk designhistorie. Denne udgave er opdateret med nyt billedmateriale.

Scandinavian design. Af Charlotte og Peter Fiell. 704 sider. Taschen/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Pris kr 169,00 (ib.). Udgivet 2013.
Denne bog giver et indblik i design fra det nordlige Europa. Den omtaler mere end 180 skandinaviske designere fra 1900 til nutiden. I bogen finder man oplysninger om designere som Verner Panton, Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Timo Sarpaneva, Hans Wegner, Tapio Wirkkala, og mange flere.

Designer Ole Søndergaard. Redaktør: Katrine Wochner. 246 sider. Pris kr 299,95 (ib.). Forlaget Vandkunsten. Udgivet 2012.
En bog om designeren Ole Søndergaard som hører til inderkredsen i dansk design. Hans sikre hånd viser sig i hundredvis af gennemarbejdede og slidstærke bomærker tegnet for landets største virksomheder og institutioner. Bogen fremviser et omfattende udvalg af eksempler.

Pladecovers. Vinylens revival. Lars Dybdahl og Laura Liv Weikop (red.). 214 sider. Pris kr 280,00. Forlaget Vandkunsten. Udgivet 2012.
Giver en indføring i pladeomslagenes forunderlige verden. Bogen kortlægger coverets alsidige visuelle og kulturelle historie fra de første skelsættende billedlige eksperimenter i 1940erne til nutidens revitaliserende, nye udmøntninger.

Lær at tegne klassiske ansigter. Af Walter T. Foster. 128 sider. Pris kr 230,00. Billesø & Baltzer. Udgivet 2013.
Indeholder trin-for-trin anvisninger på hvordan man kan tegne portrætter af mænd, kvinder, børn og gamle. Man lærer bl.a. om de rigtige proportioner i forskellige ansigter, nemme skyggeteknikker og om perspektivets betydning.

Den figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendommens kunsthistorie. Af Jens Bruun. 80 sider. Pris kr 100,00 (ib.). Forlaget Hikuin. Udgivet 2012.
Denne bog skildrer motivet Den figurrige Golgatascenes vandring og udvikling op gennem kristendommens kunsthistorie. Den undersøger hvilke veje motivet har gennemløbet fra Oldkirken og indtil Reformationen i Danmark.

Havsteen - Sven Havsteen-Mikkelsen. Redaktion: Malene Linell Ipsen. 191 sider. Pris kr 198,00 (ib.). Johannes Larsen Museet. Udgivet 2012.
En antologi om maleren og grafikeren Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-99). I bogen tegner en række kendere af Havsteens liv og kunst et billede af en sammensat personlighed og et livsværk.

To vestjyske malere - M. Skov og N. Holbak. Af Olga Pedersen og Bent Mortensen. 143 sider. Pris kr 150,00 (ib.). Historisk Samfund for Ribe Amt. Udgivet 2012.
Om de to kunstmalere
Niels Holbak og Marius Skov. Som venner fra ungdommen og malerkolleger betød de meget for hinanden, ligesom de i nogen grad fandt deres motiver i de samme landskaber. De var begge naturalister og tilhørte det der siden er kaldt 'Den vestjyske skole'.

Ole Kielberg 1911-1985. Af Peter Heiberg. 84 sider. Pris kr 179,00 (ib.). Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Udgivet 2012.
Bogen er en skildring af kunstmaleren Ole Kielbergs liv. Det var uløseligt forbundet med Nordsjælland, men også præget af rejser til en række europæiske kunstmetropoler, hvor de store mestres værker blev studeret. Bogen afsluttes med et udvalg af Kielbergs motiver fra Nordsjælland.

Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb. Af Jørgen Dehs. 216 sider. Pris kr 229,00. Forlaget Vandkunsten. Udgivet 2012.
Jørgen Dehs knytter i denne bog nutidens forståelse af kunst sammen med vores forestillinger om autentisk virkelighed. Han ser på hvordan det autentiske kan forstås som et 'program' i kunsten og belyser undervejs begrebet autenticitet med betragtninger og anekdoter, hentet fra klassikerne Augustin, Kant og Kierkegaard og helt frem til nutidens kunstteoretiske hotshots.

Yves Klein - James Lee Byars - Anish Kapoor. Red.: Nicola Jacchia, Marie Nipper, Anne Mette Thomsen. 195 sider. Pris kr 249,00 (ib.). ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2013.
Bogen viser værker af Yves Klein (1928-1962), James Byars (1932-1997) og Anish Kapoor (f. 1954), og indeholder artikler om kunstnernes produktion. Den viser hvordan tre kunstnere fra forskellige perioder og i forskellige medier, gennem deres arbejde med farve og materiale har skrevet sig ind i kunstens historie.

Modernisme. Maleriets fornyelse 1908-41 / Modernism. Reinventing Painting 1908-41. Af Lennart Gottlieb. 260 sider. Pris kr 299,00 (ib.). ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2012.
Bogen præsenterer danske modernister i med- og modspil med en række af de store internationale forbilleder. Det gælder blandt andet Paul Cézanne, Fernand Léger og Robert Dealunay i selskab med de ypperste danske modernister som Vilhelm Lundstrøm, Harald Giersing, Edvard Weie og Olaf Rude.

Edvard Munch - angst / anxiety. 3. oplag. Red.: Jens Erik Sørensen. 222 sider. Pris kr 299,00 (ib.). ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2013.
Bogen giver et levende indblik i Edvard Munchs (1863-1944) kunst og liv med temaet angst som ledemotiv. I bogens artikler præsenteres Munch både biografisk, psykologisk, kunstnerisk og kunsthistorisk. Rækken af forskelligartede artikler åbner for nye perspektiver på Munchs kunst.

Edvard Munch 1863-1944. Red.: Lene Sandvold Evensen og Lisa Vesterås. 419 sider. Pris kr 689,00 (ib.). Skira / Nasjonalmuseet / Munch-museet / ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Ti forfattere tegner i denne udgivelse et samlet og uddybende billede af Edvard Munchs enestående livsværk og hans bidrag til den moderne kunst. Bogen behandler forskellige aspekter ved Munchs alsidige kunstneriske strategier, men også individuelle temaer og fænomener som omfatter hans skiftende syn på kunst.

Jorn International. 3. oplag. Redaktør: Jens Erik Sørensen. 264 sider. Pris kr 299,00 (ib.). ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2013.
Om Asger Jorn og en række af hans værker. Bogen rummer artikler af danske og udenlandske Jorn-eksperter der præsenterer en række af de mesterværker som ude i verden gjorde Asger Jorn berømt "og som i den store kunsthistorie har givet ham en placering blandt det 20. århundredes største kunstnere."

Kaspar Bonnén - everything changes. Red.: Lise Pennington og Anne Mette Thomsen. 55 sider. Pris kr 49,00. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2012.
Giver et indblik i den danske billedkunstner og forfatter Kaspar Bonnéns univers. Indeholder introducerende tekster samt tekster af Kaspar Bonnén og fotografier af værker. Siden midten af 1990'erne har Kaspar Bonnén kredset om rummet, både i sin lyrik og i særdeleshed i sin billedkunst.

Face to Face - Tony Oursler. Red.: Lise Pennington og Anne Mette Thomsen. 157 sider. Pris kr 199,00. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2012.
En bog om den New York-baserede videokunstner Tony Oursler. Hans videokunst bygges op som mærkværdige installationer og skulpturer, hvori der indgår lyd. Han skaber en både magisk, humoristisk og til tider skræmmende form for liv, hvor dukker og andre ting bliver levendegjort.

Tony Matelli - A Human Echo. Red.: Pernille Taagaard Dinesen, Tony Matelli, Marie Nipper. 295 sider. Pris kr 249,00 (ib.). ARoS Aarhus Kunstmuseum. Udgivet 2012.
Tony Matelli er en kunstner der med sine værker nyfortolker den amerikanske, realistiske skulpturtradition. Bogen præsenterer værker fra de seneste 15 år af Matellis karriere og sætter spot på hans kunstneriske udvikling.

Langsomt hen mod udkanterne af det forgangne. Thomas Bang - Ingvar Cronhammar - Poul Ingemann. Af Anders Troelsen. 121 sider. Pris kr 200,00 (ib.). Sønderborg Slot. Udgivet 2012.
B
ogen er den fjerde i rækken af 'beboelser' hvor de tre kunstnere Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann går i dialog med steder der tidligere har tjent andre formål. Bogen dokumenterer kunstnerenes individuelle udvikling og deres forhold til steder og temaer gennem 12-13 år.

Jordens salt. Mollie Faustman - författare, konstnär, kåsör, kritiker. Af Lena Kåreland. 248 sider. Pris kr 359,00 (ib.). Carlsson Bokförlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
En bog om Mollie Faustman - der i mange henseender var en tidstypisk kvinde. "Hon är exempel på den Nya kvinna som trädde fram i offentligheten, en självständig, intellektuell och yrkesverksam kvinna." Hun brød ud af snævre rammer og blev forfatter, kunstner, causør og kritiker.

Nutida kinesisk litteratur. Jakten efter det moderna. Af Kerstin Johansson. 144 sider. Pris kr 317,00 (ib.). Carlsson Bokförlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
I denne bog skriver forfatteren om den moderne kinesiske litteratur, og præsenterer både enkelte forfatterskaber og tendenser i nutiden. Bogen udgør en solid introduktion til den nutidige kinesiske litteratur.

Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake. Af Carl-Johan Malmberg. 458 sider. Pris kr 363,00 (ib.). Wahlström & Widstrand/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Den første større præsentation på svensk af englænderen William Blake, en af kulturhistoriens mest sammensatte skikkelser: digter, maler og grafiker. Blakes egenhændigt fremstillede bøger kombinerer billede og ord på en enestående måde.

Hjertets regnebræt. Skyld og Skærsild i europæisk litteratur fra Dante til Graham Greene. Af Sven-Aage Jørgensen. 346 sider. Pris kr 280,00. Forlaget Vandkunsten. Udgivet 2013.
Denne bog indeholder læsninger af centrale litterære værker fra det 13. til det 20. århundrede lige fra Dantes Guddommelige Komedie til Graham Greenes engelske thrillere under Skærsildens og teodicéens komplementære synsvinkel.

Norsk litteraturhistorie. 2. utgave. Af Per Thomas Andersen. 764 sider. Pris kr 763,00 (ib.). Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Giver en samlet oversigt over norsk litteratur fra norrøn litteratur til den nyeste samtidslitteratur. Dette er litteraturhistorie hvor forfatternes tekster, ikke deres biografi, står i centrum. Vigtige forfatterskaber bliver grundigt omtalt og analyseret.

Knut Hamsuns oprør. Hamsun, Nietzsche og oprøret mod det moderne samfund. Af Peter Hovmand. 125 sider. Pris kr 220,00. Forlaget Patagonien. Udgivet 2013.
En kritisk indføring i nogle af Knut Hamsuns sværeste, men nok også vigtigste romaner, nemlig 'Mysterier' og 'Pan'. Hermed fokuserer bogen på kernen i forfatteren Knut Hamsun, nemlig hans litterære værker og hvad de rummer af betydning for læseren.

Strindbergs världar. Af Björn Meidal, Bengt Wanselius. 512 sider. Pris kr 598,00 (ib.). Bokförlaget Max Ström/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
En meget omfattende fotografisk biografi over Sveriges mest indflydelserige forfatter og dramatiker: August Strindberg. Strindbergforskeren Björn Meidal har med hjælp af fotografen Bengt Wanselius skabt en unik skildring af Strindberg og hans liv.

Strindbergs värld. En tematisk författarskapsläsning. Af Karin Aspenberg. 336 sider. Pris kr 346,00 (ib.). Ellerströms Förlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Denne afhandling er et forsøg på at læse August Strindbergs forfatterskab på en ny måde. Man kan kalde det en 'indre biografi'. Hensigten er at søge forfatteren i værket, ikke udenfor.

The Ethics of Love. An essay on James Joyce. Af Benjamin Boysen. 655 sider. Pris kr 398,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013. (University of Southern Denmark Studies in Literature vol. 59)
Boysen har i dette værk analyseret kærlighedstemaet i Joyces forfatterskab, et tema der hidtil har været meget overset i de ellers talrige analyser der gennem tiden er lavet over Joyces værker.

Vær smuk og vær trist! Melankoli og skønhed i Charles Baudelaires værk. Af Jens Eichler Lorenzen. 232 sider. Pris kr 248,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
Om Charles Baudelaire som er en definerende figur i europæisk modernisme. I Vær smuk og vær trist! undersøges forholdet mellem melankoli og skønhed gennem læsninger af Baudelaires kunstskrifter og lyriske produktion.

The Poetry of Juan Ramón Jiménez. An Example of Modern Subjectivity. Af Julio Jensen. 211 sider. Pris kr 200,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Om digteren og nobelprisvinderen Juan Ramón Jiménez der hører til blandt det 20. århundredes vigtigste spanske digtere. Hans værker kan ses som et eksempel på det moderne paradigme.

The Ut Pictura Poesis Tradition and English Neo-Classical Landscape Poetry. Af Flemming Olsen. 274 sider. Pris kr 268,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
The book investigates some assumptions within Neo-Classical aesthetics that were derived from the recognized parallel between painting and poetry.

The Soul of Poetry Redefined. Vacillations of Mimesis from Aristotle to Romanticism. Af Mats Malm. 238 sider. Pris kr 250,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Bogens kapitler undersøger betyningsfulde genfortolkninger af poesiens væsen inden for den aristoteliske tradition. Desuden undersøges spørgsmålet om det sublime, symbolet og følelsernes betydning i poetikken.

Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død. Af Jens Anker Jørgensen, Bjarne Sandstrøm, Knud Wentzel. 323 sider. Pris kr 275,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
Bogen indeholder 19 essays med nytolkninger af danske litterære hovedværker fra før 1870. Den begynder med H.C. Andersens Portnøglen og ender med Vølvens spådom.

Karen Blixen og Sverige. Nyt oplag. Af Grethe F. Rostbøll. 187 sider. Pris kr 198,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
I denne bog belyses udgivelsen af Karen Blixens forfatterskab i Sverige, og der ses på Karen Blixens svenske relationer - private som forretningsmæssige.

Tilblivelsens digter - nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab. Af Aage Jørgensen. 399 sider. Pris kr 350,00. Eget Forlag/i kommission hos Underskoven. Udgivet 2013.
E
n bog om Johannes V. Jensens omfattende, mangfoldige forfatterskab. De indledende kapitler fokuserer på digtene. Himmerlandshistorierne anskues litteraturhistorisk og fra en 'vitalistisk' synsvinkel. I øvrigt sættes der fokus på bl.a. genreeksperimenter.

Lethland. Jørgen Leth - lyrikeren og essayisten. Redaktion: Iben Holk. 420 sider. Pris kr 350,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
En antologi om Jørgen Leth som lyriker, prosaist og essayist. I bogen forsøger 18 Leth-kyndige forskere og forfatteres at kortlægge betydning, mønstre og filosofi i et gådefuldt forfatterskab - at give et samlet bud på en fortolkning af Jørgen Leths forfatterskab.

100 Danish Poems from the Medieval Period to the Present Day. Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai (red.). 368 sider. Pris kr 250,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2011.
Et udvalg af de 100 bedste digte fra de sidste 800 års danske litteraturhistorie - fra folkeviserne til i dag - hvoraf hovedparten her for første gang gøres tilgængelig i engelsk oversættelse. Antologien er den mest omfattende udgivelse af dansk lyrik på engelsk. Det er en paralleludgave der gengiver det danske digt og den engelske oversættelse side om side.

Kortt wendingh. En skolekomedie fra ca. 1570. Af Hans Christensen Sthen. En diplomatirisk udgave ved Leif Stedstrup. 247 sider. Pris kr 200,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
Skuespillet
Kortt wendingh er kun sparsomt omtalt i litteraturen. Forklaringen ligger sandsynligvis i at stykket er opbygget af en række uafhængige monologer der umuliggør en egentlig dramatisk handling. Er stykket uden scenisk gevinst, så har det imidlertid værdi som historisk kilde, idet det præsenterer et tværsnit af tidens samfund.

Karrig Niding. En skolekomedie fra ca. 1600. Af Hieronymus Justesen Ranch. En diplomatirisk udgave ved Leif Stedstrup. 167 sider. Pris kr 200,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
Hieronymus Justesen Ranchs skuespil Karrig Niding fra ca. 1600 markerer et højdepunkt i dansk dramatik før Ludvig Holberg. Karrig Niding er en farce i fem akter om den gerrige husfader der ikke under sin familie og sine tjenestefolk det daglige brød.

Øgenavne! Af Kristian Kristiansen. 168 sider. Pris kr 189,00. Askholms Forlag. Udgivet 2013.
I Danmark har tildeling af øgenavne til alle tider været en yndet beskæftigelse. Denne bog beskriver og analyserer dette specielle kulturfænomen. Bogen rummer to hoveddele. Første del er en leksikondel med flere end 1.500 alfabetisk ordnede øgenavne - med forklaringer på deres anvendelse. I anden del berettes om fænomenets historiske baggrund.

Æsops fabler. I udvalg og oversættelse ved Carsten Weber-Nielsen. 414 sider. Pris kr 398,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Denne udgivelse er den hidtil største samling af Æsops fabler på dansk.
Den indeholder 600 af de mest populære og klassiske fabler. I tid spænder de over mere end 2000 år - fra det 8. århundrede f.Kr. til det 15. århundrede e.Kr. Kernen i samlingen er de mange fabler som man traditionelt tillægger Æsop, og hertil kommer de mange græske og latinske digtere.

Danske ordsprog. Talemåder - mundheld - mottoer. Af Kristian Kristiansen. 176 sider. Pris kr 189,00. Askholms Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog handler om ordsprog i fortid og nutid. I bogen fremlægges flere tusinde udbredte og skarpe talemåder samt mundheld, nye og gamle. Bogens indledende del beskæftiger sig med ordsprogenes historie og brug. Bogens leksikondel indeholder mere end 3000 ordsprog og talemåder samt over 500 mottoer fra kulturpersoner, royale personer, politikere m.fl.

Ord & Sag 32. Redaktion: Viggo Sørensen. 60 sider. Gratis. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Udgivet 2012.
Ord & Sag 31. Redaktion: Viggo Sørensen. 72 sider. Gratis. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Udgivet 2011.
Ord & Sag 30. Redaktion: Viggo Sørensen. 68 sider. Gratis. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Udgivet 2010.
Ord & Sag indeholder en række artikler om jyske dialekter samt en kort årsberetning fra Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning og fra Jysk Ordbog. Årsberetningen redegør bl.a. for udgivelsen af Jysk Ordbog - i trykt form og i elektronisk form på internettet: www.jyskordbog.dk

Dany-lietuviy kalby zodynas. Dansk-litauisk ordbog. 4. udgave. Af Ebbe Flatau. 230 sider. Pris kr 228,00. Tyto Alba/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013. (Serie: Scandinavistica Vilnensis 7)
Denne ordbog anfører basisoplysninger om udtale, ordklasser, bøjningsmønstre, betydninger og brug af mere end 7000 danske ord. Ordbogen indeholder desuden en kort komparativ beskrivelse af dansk fonetik, en lille introduktion i grammatik og en liste over de stærke verber samt deres bøjningsformer.

Gudernes sprog. Klassisk sanskrit på dansk. Bind 1-2. Af Bjarne Wernicke Olesen. 357 sider. Pris kr 299,00 (ib.). Forlaget Univers. Udgivet 2013.
En lærebog i sanskrit som er simpel, præcis og systematisk. Bogen adskiller sig fra de få andre lærebøger på markedet derved at den studerende meget hurtigt - efter en kort introduktion til skriften og sproget og nogle få øvelser - kastes ud i læsningen af en originaltekst på sanskrit

Latinsk grammatik på dansk. 2. udgave. 6. oplag. Af Jo Hermann. 213 sider. Pris kr 299,00. Akademisk Forlag. Udgivet 2013.
En introduktion til latinsk grammatik som kan læses og bruges uden særlige forudsætninger. Bogen er forsynet med klare oversigter over både regelmæssige og uregelmæssige bøjningsformer og giver præcise eksempler på sætningsanalysens begreber.

Babelstårnet - Almen sprogforståelse. 8. oplag. Af Bent Christensen, Karen Folmar, Marianne Steen Larsen, Chr. Gorm Tortzen. 128 sider. Pris kr 136,25 (e-bog: kr 56,25). Gyldendal. Udgivet 2012.
En bog om sprog til Almen Sprogforståelse. Bogen omfatter en introduktion til sprog, herunder læringsstrategier, almen grammatik og sociolingvistik foruden et latinforløb der har til formål at støtte og eksemplificere den mere teoretiske sprogundervisning.

Skandoromani. En sosiolingvistisk studie. Af Åsta Mari Aune. 167 sider. Pris kr 307,00. Novus Forlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Romani - eller skandoromani - indeholder elementer fra både europæisk romani, svensk og norsk. Hvordan fremstår sproget i dag? I hvilke situationer bruges det? Hvilke holdninger har de rejsende selv til skandoromani? Hvilke følger har assimilationspolitikken haft på sprogets vitalitet?

Stilistisk praksis. Unge og sprog i den senmoderne storby. Af Pia Quist. 398 sider. Pris kr 350,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Sproglig variation skaber social betydning. Det viser sprogforskeren Pia Quist i denne bog. Med udgangspunkt i en omfattende kvalitativ og kvantitativ undersøgelse foretager Pia Quist en sociolingvistisk analyse af tematikker relateret til skole, sprog og tosprogethed. Centralt står begreber som praksisfællesskab, identitet og stilistisk praksis.

Det hemlighetsfulla mötet - publik och gycklare. Om skräcken och lockelsen i att se varandra. Af Ingrid Millbourn. 256 sider. Pris kr 363,00 (ib.). Carlsson Bokförlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Gøglerne, de rejsende, er frie som fuglene. De er mangesprogede, formår at tilpasse sig og indgå i komplekse sammenhænge. Bogen ser nærmere på gøglerne og deres møde med publikum - med følelserne i centrum. Gycklare och publik visar hur ett möte kan se ut, vilka gränser som finns, vad som tillåts, vad som ifrågasätts och vad som kan förändras.

Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Per Jensen & Inger Ulleberg (red.). 347 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Vejledning og profession)
En nyttig bog om kommunikation i professionel praksis. Det er et ambitiøst værk der søger at favne en bred relationsorienteret kommunikationsforståelse som trækker på forskellige kommunikationstraditioner. Bogen behandler centrale spørgsmål som: Hvordan kan vi forstå kommunikation mellem mennesker? Kan viden om kommunikation bidrage til at forbedre professionel praksis?

Kommunikation på tværs. Når faggrænser krydses. Af Leon Lerborg. 196 sider. Pris kr 290,00. Handelshøjskolens Forlag. Udgivet 2012.
Mange professioner og brancher har et 'sprog' - en særlig måde at italesætte ting på - der oftest er svært at forstå for andre der ikke har samme baggrund. Dette forsøger denne bog at råde bod på. Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dens grundlove. Suppleret med anvisninger og gode råd om hvordan fagpersonen konkret håndterer de kommunikative opgaver.

Kommunikation og personlig udvikling. 3. udgave. Af Anne Latour og Jørgen Filtenborg. 216 sider. Pris kr 229,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012.
Indeholder en samlet gennemgang af nogle centrale teorier inden for kommunikation og personlig udvikling. Bogen giver en forholdsvis dybtgående, men samtidig lettilgængelig indføring i hvad de forskellige teorier går ud på, og hvad de kan bruges til - bl.a. ubevidst kommunikation, transaktionsanalyse, assertionstræning, NLP, aktiv lytning.

Forstandig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler. Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.). 260 sider. Pris kr 350,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod.

Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse - i bevægelse. Af Kim Leck Fischer. 285 sider. Pris kr 278,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Bogen præsenterer en ny måde at tænke ledelse på med afsæt i kompleksteoretisk forskning.
Den er et grundigt opgør med arven fra Taylor som den kommer til udtryk i traditionelle ledelsesteorier, i lederudvikling og ikke mindst i den populære ledelsesteknologi Lean-Management. Undervejs argumenteres for et alternativ der udfordrer de almindelige opfattelser af hvad god ledelse er.

Projektstyringens problemer og værktøjer. Fra kaos til resultat. 4. udgave. Preben Melander (red.). 371 sider. Pris kr 550,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Bogen har til formål at give forskellige billeder af hvad projektledelse kan være, og hvordan projektstyring lader sig praktisere i en kompleks og ufuldkommen verden. Hver artikel har sit budskab om projektledelsens mission, mulighedsrum og metier.

Fra det evige politi til projektpolitiet. En kamp om position og ideologi. Af Mikkel Jarle Christensen. 279 sider, 15,5 x 23 cm. Pris kr 350,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Om den danske politistyrkes udvikling. Den 1. januar 2007 begyndte man i dansk politi implementeringen af en ny politireform. Mikkel Jarle Christensen foretager i denne bog med udgangspunkt i politiets reformer en historisk sociologisk analyse. Med fundament i de historiske reformers forskellige versioner af og konkurrence om at definere godt politiarbejde ser forfatteren nærmere på de skiftende opfattelser af politiet og dets samfundsmæssige rolle.

Politiklageordningen. Af Hans Fogtdal og Jesper Hjortenberg. 413 sider. Pris kr 700,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Fra den 1. januar 2012 trådte en ny myndighed i kraft til behandling af politiklager. Denne myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed er oprettet for at skulle undersøge og træffe afgørelser i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager) og efterforske sager om mulige strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. Bogen indeholder en samlet fremstilling af reglerne som de ser ud fra den 1. januar 2012, og af hidtidig praksis på området.

Reformanalyse. Hvordan den offentlige sektor grundlæggende er blevet forandret i 00'erne. Af Carsten Greve. 156 sider. Pris kr 275,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning, 1)
Denne bog handler om reformer i den offentlige sektor, og hvordan man analyserer reformer. Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de seneste år: Politireform, domstolsreform, strukturreform og kvalitetsreform. Bogen beskæftiger sig med 11 reformer i den danske offentlige sektor og har en grundig case-analyse af kvalitetsreformen.

Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. 3. oplag. Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.). 443 sider. Pris kr 450,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2013.
Denne bog viser hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier.

En overset succes? De danske amters historie fra 1970 til 2006. Af Henrik Madsen. Under redaktion af Niels Ejersbo og Klaus Petersen. 148 sider. Pris kr 250,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Bogen handler om de moderne danske amter fra tilblivelsen i forbindelse med kommunalreformen i 1970 til nedlæggelsen med udgangen af 2006 som følge af strukturreformen. Gennem 36 år udgjorde de det regionale niveau i den danske offentlige sektor. De varetog centrale opgaver som sygehuse, miljø, gymnasier, veje, kultur og særforsorgen. Opgaver der netop var placeret på det regionale niveau, da de krævede et større befolkningsgrundlag.

Fra sogn til velfærdsproducent. Kommunestyret gennem fire årtier. Af Jens Blom-Hansen, Marius Ibsen, Thorkil Juul, Poul Erik Mouritzen. 198 sider. Pris kr 248,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Bogen fortæller et stykke danmarkshistorie om det 'lokale demokrati' og dets udvikling fra 1970 til 2010. Udviklingen i kommunerne er en brik i velfærdssamfundet og forløbet er nøje beskrevet og analyseret. Et afsluttende kapitel sammenfatter nogle af forklaringerne på hvorfor kommunestyret har udviklet sig til det vi kender i dag. Desuden antydes nogle scenarier for kommunestyret i de kommende årtier.

Kommunalret. 3. udgave. 2. oplag. Af Jens Garde og Karsten Revsbech. 153 sider. Pris kr 275,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten (dvs. kommunernes ulovbestemte opgaver) og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten.

Almindelig forvaltningsret. 2. udgave. Af Sten Bønsing. 484 sider. Pris kr 540,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
I den almindelige forvaltningsret behandles en række problemer som er fælles for al forvaltningsvirksomhed eller store dele heraf. Denne bog tilsigter at fremstille grundtræk af den almindelige forvaltningsret. Fremstillingen har søgt at udvælge nogle af de mest centrale spørgsmål, at sætte dem i en systematisk helhed og at give en beskrivelse af problemer og løsninger.

Forvaltningsret. Almindelige emner. 5. udgave. 3. oplag. Af Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Karsten Revsbech. 620 sider. Pris kr 975,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Bogen indeholder en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret der finder anvendelse på den virksomhed som henhører under den offentlige forvaltning. Fremstillingen inddrager - foruden lovstoffet - domstolenes og ombudsmandens praksis.

Socialforvaltningsret. 4. udgave. Af Jon Andersen. 474 sider. Pris kr 790,00. Nyt Juridisk Forlag. Udgivet 2012.
En generel fremstilling af de regler og retsprincipper der gælder når offentlige myndigheder træffer afgørelser inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse - såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbudet mod magtfordrejning, kravet om saglighed osv. - er beskrevet, ligesom bogen indeholder en udførlig gennemgang af de processuelle regler der gælder for behandlingen af sociale sager.

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret. 3. oplag. Af Niels Fenger. 66 sider. Pris kr 140,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2013.
EU-retten påvirker i et stadigt stigende omfang dansk forvaltningsret. Bogen gennemgår hvorfor og hvordan. Såvel forvaltningsprocessuelle og forvaltningsorganisatoriske spørgsmål, som reglerne om hjemmel, prøvelse og tilbagekaldelse undersøges i lyset af EU-domstolens praksis og det store antal direktiver og forordninger med forvaltningsretligt indhold som EU-lovgiver i de senere år har udstedt.

Forvaltningsloven 25 år. Jens-Chr. Bülow, Jens Møller, Jens Olsen, Steen Rønsholdt red. 330 sider. Pris kr 375,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne antologi udgives i anledning af at det er 25 år siden forvaltningsloven trådte i kraft. Forvaltningsloven har været med til at sikre retssikkerheden for borgeren i forhold til offentlige myndigheder og regulere disse myndigheders virksomhed generelt. I en række artikler undersøger og diskuterer fremtrædende forskere og praktikere de forskellige facetter inden for lovgivningen og ser også på eventuelle forbedringer.

Forvaltningspersonalet. 3. udgave. Af Karsten Revsbech. 125 sider. Pris kr 190,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog handler om embedsmændene - de offentligt ansatte. Bogen behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer, regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer, diskretionær afskedigelse mv. og disciplinære sanktioner.

Sociale medier i ansættelsesretten. Af Kia Dollerschell. 214 sider. Pris kr 350,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Indeholder en samlet fremstilling af de væsentligste ansættelsesretlige problemstillinger der relaterer sig til sociale medier. Bogen behandler bl.a. medarbejderens adfærd på sociale medier, loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, den generelle ytringsfrihed og tavshedspligt samt spørgsmålet om indførelse af kontrolforanstaltninger. Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverens e-mailkonti og internet samt arbejdsgivers reaktionsmuligheder over for medarbejderens krænkelser behandles separat.

Lærebog i ansættelsesret & personalejura. 4. udgave. Af Ole Hasselbalch. 662 sider. Pris kr 925,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Bogen rummer en indgang til ansættelsesretten samt i hovedtræk dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten. Fremstillingen fokuserer på de ansættelsesretlige kerneområder. Arbejdsretten rummer reglerne for reguleringen af en af de vigtigste samarbejdsformer i det moderne samfund, nemlig det lønnede arbejdsforhold.

Dansk Arbejdsret. 2. udgave. Af Ruth Nielsen. 700 sider. Pris kr 800,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige udvikling. Den indeholder fem hoveddele: Det arbejdsretlige system; kollektiv arbejdsret; det indre marked, grundlæggende rettigheder og forbud mod forskelsbehandling; det individuelle ansættelsesforhold; arbejdsmiljø.

Arbejdsretten gennem 100 år. Bind II. Arbejdsretten 1964-2010. Af Niels Waage. 447 sider. Pris kr 575,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Arbejdsrettens sager afspejler den samfundsmæssige udvikling, og Arbejdsrettens historie er derfor også en del af Danmarkshistorien. I dette jubilæumsskrift fortælles denne historie af Arbejdsretten selv, idet der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra retten der viser et glimt af livet i Danmark det pågældende år. Bogen indeholder også en kort beskrivelse af de personer der har medvirket som retsformænd eller fagdommere i Arbejdsretten.

Arbejdsmarkedets regler 2013. Redigeret af Ole Hasselbalch. 548 sider. Pris kr 430,00. Udgivet 2013.
Indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster. Bogen giver et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret.

Samfundsstatistik 2012. Redigeret af Henrik Arbo-Bähr, Allan Christensen, Niels Knap. 159 sider. Pris kr 178,50. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Ajourført udgave af tabelværk til statistisk belysning af centrale temaer i samfundsdebatten. Tabelværket er specielt udviklet til undervisningsbrug som et alternativ til 'Statistisk Tiårsoversigt'. I forhold til denne indeholder 'Samfundsstatistik' et bredere tidsperspektiv og flere typer diagrammer. Emnerne er forskellige, idet 'Samfundsstatistik' søger at afspejle undervisningspraksis i samfundsfag.

Har vi tid til velfærd? - om danskernes brug af deres tid ude og hjemme. Af Jens Bonke. Med bidrag af Bent Jensen. 168 sider. Pris kr 169,95. Gyldendal. Udgivet 2012.
Et væsentligt ærinde med denne bog er at afdække hvor meget danskere arbejder i dag sammenlignet med tidligere. Hvor meget arbejdes der egentlig, og er omfanget steget eller faldet i løbet af de seneste årtier? Og hvordan er det gået med udviklingen i husholdningsarbejdet og fritiden? Det ser bogen nærmere på, samtidig med at den belyser hvornår på dagen og ugen danskerne arbejder, gør husholdningsarbejde og holder fri.

Hvad har vi gjort ved tiden? En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu. Af Jens Bonke og Bent Jensen. 71 sider. Pris kr 85,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Denne bog redegør for tidsanvendelsesstudiernes historiske og idémæssige baggrund og deres aktuelle status. Forskere rundt om i verden ser tidsanvendelsesstudier som en vigtig kilde til information om folks adfærd og de samfundsmæssige bevægelser. Befolkningens levevilkår belyses bl.a. via disse undersøgelser på en måde der supplerer de traditionelle undersøgelser af indkomst, boligforhold, mv.

En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. 7. oplag. Af Anthony Giddens. 92 sider. Pris kr 150,00. Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2012.
Et tankevækkende forsøg på i kort form at give et overblik over globaliseringen og dens konsekvenser. Anthony Giddens giver sit personlige bud på hvad begrebet globalisering i realiteten dækker over, hvad der er globaliseringens karakteristika, dens forudsætninger - historisk, økonomisk, videnskabeligt - og ikke mindst dens konsekvenser - for os alle sammen og for enhver af os.

Karl Marx. Af Jørn Loftager. 137 sider. Pris kr 175,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Statskundskabens klassikere)
Bogen gennemgår Karl Marx' imponerende forfatterskab og hans bidrag til moderne samfundsteori. I bogen analyserer og diskuterer Jørn Loftager Marx' forfatterskab ud fra overbevisningen om at der stadig er noget at hente i forfatterskabet som kan gøre os klogere på det samfund vi lever i. Marx' forfatterskab rummer dybe indsigter og udfordrer så mange konventioner at læsningen igen og igen giver anledning til både inspiration og anfægtelser.

Den nationaløkonomiske videnskab. Af Henry George. 503 sider. Pris kr 248,00 (e-bog kr 135,00). Forlaget Fritanken. Udgivet 2012.
Bogen gør rede for hovedprincipperne for den nationaløkonomiske videnskab. Blandt andet fremhæves hvor vigtigt det er at den del af produktionsresultaterne der skyldes samarbejde og fællesskab bliver til gavn for alle mennesker, og redegøres for konsekvenserne der gælder for fremstilling og fordeling af det producerede. Bogen er især en en kritik af 1800-tallets nationaløkonomi.

Aaron Wildavsky. Af Peter Bjerre Mortensen & Søren Serritzlew. 132 sider. Pris kr 200,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Statskundskabens klassikere)
En introduktion til Aaron Wildavskys forfatterskab - en af de mest betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Wildavskys produktion var ikke blot særdeles stor, den var også usædvanlig bred. Han beskæftigede sig med emner der omfattede offentlig budgetlægning og finansiering, policy-analyse, politisk kulturteori, international politik, miljø- og sundhedspolitik, komparativ politik, offentlig forvaltning, præsidentvalg og risikoanalyse.

Mancur Olson. Af Gert Tinggaard Svendsen. 128 sider. Pris kr 200,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Statskundskabens klassikere)
En introduktion til økonomen Mancur Olsons forfatterskab. Bogen indeholder en kort biografi, en analyse af Mancur Olsons faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af hans påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og en behandling af Mancur Olsons aktualitet for dagens politik. Sidste del af bogen indeholder to tekster af Mancur Olson.

Medborgerskab på spil. 12 begreber og 12 tænkere. Af Lakshmi Sigurdsson & Keld Skovmand. 261 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2013.
Bogen indeholder introduktion til begreber i forbindelse med medborgerskab - og et udvalg af tekster af tolv centrale tænkere. Den belyser medborgerskabets mange facetter ved at sætte det i relation til elleve andre begreber som alle er nødvendige for at forstå de problemstillinger der knytter sig til medborgerskabsdiskussionen i dag. Bogen giver indsigt i og udfordrer forståelsen af medborgerskab både i teori og praksis.

DeltagerDanmark. Af Bjørn Hansen, Peter Hummelgaard, Bjarke Dahl Mogensen, Jens Jonatan Steen, Emilie Turunen, Kristian Weise, Nanna Westerby. 160 sider. Pris kr 199,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Målet med denne bog er at sætte gang i tænkning i nye, politiske veje til et stærkere demokrati. I bogen søsættes en politisk mission der igen skal sætte demokratiet i centrum som det der skal vise vej videre og ud af den nuværende krisestemning og politiske magtesløshed. Bogens opmuntrende budskab er at der allerede findes en masse bud og eksempler på løsninger.

Protestbevægelser. Af Kjeld Mazanti Sørensen. 103 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
Denne bog belyser forskellige spørgsmål i forbindelse med protestbevægelser: Hvorfor opstår protestbevægelser? Hvem er deltagerne? Hvad er deres motiver? Bogen beskæftiger sig med en type af sociale bevægelser som står i et konfliktfuldt forhold til myndigheder, magthavere, virksomheder, organisationer - eller hovedkulturens normer og regler.

Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Peder Andersen, Ingrid Henriksen, Jørn Henrik Petersen og Henrik Zobbe (red.). 592 sider. Pris kr 490,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne antologi indeholder 73 bidrag der alle kredser om spørgsmålet: Hvordan ser verden ud? Emnerne i bogen er samlet i følgende temaer: landbrug og natur, økonomi, omverden, institutioner, forskning, værdier og tro. Ideen med bogen er at bidrage til at belyse en række vigtige spørgsmål om vores velfærdssamfunds udvikling og fremtid. Bogen giver viden om de forskellige temaer med den hensigt at bidrage til den brede offentlige debat.

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet. Viden, cases, teorier. Red. af Gunnar Lind Haase Svendsen. 236 sider. Pris kr 100,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2013.
Bogen rummer 23 letlæste kapitler der belyser nogle af de vigtigste emner i forbindelse med landdistrikterne og levevilkårene der. Emnerne omfatter den økonomiske udvikling, national og kommunal landdistriktspolitik, støtteprogrammer, børns vilkår, mediebilledet af landdistrikterne, fysisk planlægning, de nye tilflyttere, muligheder for øget bosætning, landboturisme, erhvervsudvikling, skolelukninger, biblioteker og kirkeliv.

Bondefangeri. På sporet af en ny tids landskabsforvalter. Af Kjeld Hansen. 96 sider. Pris kr 80,00. Forlaget BæreDygtighed. Udgivet 2012.
Bogen dokumenterer hvordan landbrugets æra som landets mest betydningsfulde erhverv for længst er endt i en blindgyde. Miljømæssigt, etisk, økonomisk og moralsk har dansk landbrug spillet fallit. Bondefangeri stiller skarpt på årsagerne til landbrugets tragiske nedtur: gælden, de tabte arbejdspladser, EU-snyd, kemiske sprøjtemidler, antibiotikamisbrug, det forgiftede grundvand og udryddelsestruede dyrearter.

Særklasse - den tøvende revolution. Af Brian Benjamin Hansen, Rasmus Ugilt, Steen Thykjær, Kasper Porsgaard, Henrik Jøker Bjerre. 201 sider. Pris kr 229,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
Særklasse betegner den situation hvor en gruppe af individer kommer i 'en klasse for sig' hvor de begynder at tænke nyt, stille nye spørgsmål og søge nye svar. Og hvor de opdager at de kan langt mere end de vidste. Bogen undersøger særklassens forskellige måder at manifestere sig på, fra videnskabelig nytænkning til kærlighedens mirakel, og fra Rosa Parks og den gryende amerikanske borgerrettighedsbevægelse til Occupy Wall Street og Tahrirpladsen.

Ærkedansker - perkerdansker. Integration i politisk, sociologisk og økonomisk belysning. 2. oplag. Af Morten Hansen Thorndal. 149 sider. Pris kr 216,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
Denne bog belyser og diskuterer nogle af de politiske, sociologiske og økonomiske problemer og udfordringer der er forbundet med etniske minoriteters tilknytning til Danmark. Bogen består af tre hovedkapitler der belyser henholdsvis politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forbindelse med integration af etniske minoriteter.

Kulturmøder ved Kap Farvel. De østgrønlandske indvandrere og den tyske Brødremission i det 19. århundrede. Af Einar Lund Jensen, Kristine Raahauge og Hans Christian Gulløv. 313 sider. Pris kr 248,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
En samlet fremstilling af Kap Farvel-områdets befolkning og de kulturelle relationer mellem inuit og europæere. Bogen belyser kulturhistorie og kulturmøder i Kap Farvel-området i 500 år med fokus på 1800-tallets immigration til området af folk fra det sydøstlige Grønland. Den giver et billede af den østgrønlandske immigration til Kap Farvel-området og af det samfund der opstod som følge af immigrationen

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning. Af Vagn Greve. 183 sider. Pris kr 250,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog handler om den del af kolonitidens historie som omfatter kolonistrafferettens udvikling. Bogen belyser retstilstande og slaveri i kolonierne, og kolonimagternes forskellige tilgange til territorierne. Fremstillingen redegør for den strafferetlige udvikling, og undervejs bliver læseren forsynet med mange eksempler der illustrerer den enten brutale eller den ikke-eksisterende kolonistrafferet.

Danmark og Færøerne. En historisk undersøgelse af udviklingen i relationen mellem Danmark og Færøerne 1850-2010. Af Tina Adele Hoff. 182 sider. Pris kr 175,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
En bog om relationen mellem Danmark og Færøerne der sætter den aktuelle debat om rigsfællesskabets fremtid i et historisk perspektiv. Bogen tegner et billede af den dansk-færøske relations historie de seneste 150 år, og viser de forandringer som relationen har gennemløbet. Forfatteren undersøger Færøernes tilhørsforhold til Danmark, herunder hvordan færinger og danskere har opfattet hinanden.

De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1873-1903. Af Yoichi Nagashima. 662 sider. Pris kr 500,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Bogen kortlægger og præsenterer dokumenter vedrørende de dansk-japanske kulturelle forbindelser i perioden 1873-1903, og beskriver dannelsen af danskere og japaneres gensidige opfattelser af hinandens kultur. Den beskriver en periode hvor Japan gennemgik en rivende udvikling, åbnede sig mod resten af verden og selv blev en verdensmagt. Samtidig voksede den danske interesse for Japan voldsomt.

Brasilien - en ny stormagt. Af Svend Roed Nielsen, Jacob Graves Sørensen. 159 sider. Pris kr 216,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Denne bog tegner et billede af det moderne Brasilien - økonomisk, socialt og udenrigspolitisk. Brasilien er verdens femte største land i befolkning og areal. Med afsæt i landets historie kommer bogen hele vejen rundt om 'Sydamerikas kæmpe' med teorier, modeller og masser af empiri på det politiske, økonomiske, sociale og udenrigspolitiske område.

Boerna. Hjältarna som blev skurkar. Af Jan-Gunnar Rosenblad, Gundel Söderholm. 452 sider. Pris kr 398,00 (ib.). Carlsson Bokförlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Bogen handler om boerne i Sydafrika og den skiftende holdning til dem under og efter boerkrigen med Storbritannien 1899-1902. Boernes kamp vakte stor sympati i Europa og andre dele af verden. Krigen blev betragtet som en Davids kamp mod Goliat. Med tiden svingede pendulet igen; med apartheid blev det boerne som blev opfattet som undertrykkere og racister.

Hjælper vi? En introduktion til evaluering af udviklingsbistand. Af Ole Winckler Andersen, Eva Broegaard & Jens Kovsted. 224 sider. Pris kr 345,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Studier i global politik og sikkerhed 4)
Denne bog indeholder en introduktion til de mest almindelige metoder der anvendes i forbindelse med evalueringer af udviklingsbistand. Bogen giver ikke blot en introduktion til evalueringsmetoder og til den metodeudvikling der har fundet sted, men peger desuden på hvordan en række ændringer i den måde der gives udviklingsbistand på, påvirker mulighederne for at gennemføre evalueringer.

Kenneth Waltz. Af Birthe Hansen. 134 sider. Pris kr 175,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Statskundskabens klassikere)
En introduktion til Kenneth Waltz' forfatterskab.
Waltz er grundlægger af den neorealistiske tradition inden for international politik - "eller, som han selv ofte kalder retningen, den strukturelle realisme." Birthe Hansen fører læseren ind i Waltz' teori og hvordan han bruger sit strukturbegreb til at vise dynamikker i verdenspolitikken og til at forklare krige, alliancer og staters tilpasning.

Den store omstilling. Fra systemkrise til grøn økonomi. 6. oplag. Af Jørgen Steen Nielsen. 222 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2013.
Bogen skildrer de forskellige økologiske, finansielle og systemiske aspekter af den globale krise, vækstens umulige aritmetik og ikke mindst den store omstilling. Den nuværende økonomiske krise er en lille del af en stor global systemkrise hvor finansiel krise, råstofkrise, fødevarekrise, økologisk krise og klimakrise spiller sammen og peger i retning af det samme. Nemlig at den globale økonomi overskrider de naturgivne grænser.

Verdens syv udfordringer - teorier om international politik møder virkeligheden. 2. udgave. Af Lars Søndergård. 176 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Bogen bryder med den traditionelle lærebog i international politik ved en mere problemorienteret tilgang, hvor teorierne i international politik møder de store udfordringer som verden står overfor. Bogen lægger op til analyse og debat af tidens globale problemer som krig og terror, fattigdom, migration, værdikamp, energimangel, klimaforandringer og økonomiske spekulationer.

Global politik. Grundbog til international politik. 2. udgave. 4. oplag. Af Hans Branner. 217 sider. Pris kr 208,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2013.
Lærebog som giver en introduktion til faget international politik. Det sker med afsæt i fem aktuelle temaer: 1) alternative forestillinger om verdensordenen, 2) sikkerhedspolitik i skyggen af nye trusler, 3) samarbejde mellem stater, herunder regional og global styring, 4) globaliseringens dimensioner og uligheden i verden, 5) dansk udenrigspolitik under nye vilkår.

"De som är oskyldiga i dag kan bli skyldiga i morgon ..." - Det armeniska folkmordet och dess efterbörd. Af Klas-Göran Karlsson. 339 sider. Pris kr 305,00 (ib.). Bokförlaget Atlantis/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
En ungtyrkisk regering med diktatorisk magt begik under første verdenskrig et folkemord på en million armeniere i det hensygnende osmanniske rige. Konsekvenserne af dette folkemord mærkes stadigvæk hundrede år senere. Professor Klas-Göran Karlsson giver i denne bog en perspektivrig fremstilling af det armeniske folkemord og dets eftervirkninger.

Mellemøsten under forandring - baggrund og perspektiver. Af Janus Graves Rasmussen, Jacob Graves Sørensen. 128 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Denne bog kommer hele vejen rundt om Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Den anvender en række teorier og begreber inden for politologi, økonomi, sociologi og international politik på MENA, og der er lagt særlig vægt på den pædagogiske fremstilling. 'Det arabiske forår' har været anledningen til at skrive denne bog, og 'Forårets' baggrund og perspektiver spiller da også en vigtig rolle i bogen.

Den arabiska våren. Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika. Af Mohammad Fazlhashemi. 224 sider. Pris kr 338,00 (ib.). Historiska Media/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Denne bog forklarer og diskuterer baggrunden for opstandene i Mellemøsten og Nordafrika. Bogen indeholder en skildring af det arabiske forår - og af en region som befinder sig i en turbulent overgangsfase. Meget klart, og med stort engagement og et indsigtsfuldt perspektiv skildrer Fazlhashemi hele det forløb som er blevet betegnet 'det arabiske forår'.

Det politiske Europa. En grundbog om EU. 2. udgave. Af Hans Branner. 171 sider. Pris kr 190,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
En introduktion til EU og Danmarks forhold til det europæiske samarbejde. Bogen er en indføring i faget international politik og nogle af de grundproblemstillinger som dette fag beskæftiger sig med. Samtidig er den et forsøg på at forstå og diskutere de forandringer der har skabt nye vilkår for de europæiske stater.

Verdenshistorisk oversigt. 4. oplag. Af Stefan Emkjær (red.), Allan Ahle og Peter Madsen. 86 sider. Pris kr 125,00. Forlaget Systime. Udgivet 2012.
En kortfattet fremstilling af verdens historie de sidste ca. 12.000 år, fra etableringen af flodkulturerne til udviklingstendenserne i Kina i dag. Fremstillingen slår ned på forhold og begivenheder, der har haft så stor betydning, at de indgår centralt i etableringen af en forståelse af, hvordan verden ser ud i begyndelsen af det 21. århundrede

Verden før 1914 - i dansk perspektiv. 3. oplag. Af Carl-Johan Bryld. 291 sider. Pris kr 275,00. Forlaget Systime. Udgivet 2012.
Dækker hovedtræk af verdenshistorien fra det antikke Grækenland til begyndelsen af det 20. århundrede. Indeholder ni kronologisk ordnede kapitler, bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger. Kapitlerne indledes med en problematiserende introduktion og efter hvert kapitel er der arbejdsspørgsmål. I fremstillingen anvendes en lang række citater fra samtidige kilder og fra historikere.

Den 1. verdenskrig - Europas historie 1870-1930. 3. oplag. Af Michael Klos. 209 sider. Pris kr 237,50. Forlaget Systime. Udgivet 2012.
En fremstilling af en central del af Europas nyere historie - forløbet op til den første verdenskrig, selve verdenskrigen og konsekvenserne af krigen. "Krigens betydning for det 20. århundredes historie kan næppe overvurderes. Hitler, Mussolini, Lenin eller den 2. verdenskrig er konsekvenser af denne krig. Aktuelle konflikter i Mellemøsten, på Balkan eller i de tidligere sovjetiske områder kan ikke forstås uden den 1. verdenskrigs inddragelse."

Hitlers første verdenskrig. Af Thomas Weber. 497 sider. Pris kr 399,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
Om Hitlers tid som soldat under første verdenskrig. Bogen undersøger hvordan krigen forløb for Hitler og de andre mænd i Regiment List. Den præsenterer Hitler i et nyt lys - som en mand der altid holdt sig langt bag fronten når kampene stod på, og som de andre soldater skyede. Bogen skildrer livet på Vestfronten og i Hitlers Tredje Rige, og søger at besvare spørgsmålet om hvilken rolle mændene fra List-regimentet spillede i 'skabelsen' af Hitler.

Lenin - biografi. Af Kurt Jacobsen. 382 sider. Pris kr 349,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
En omfattende fremstilling af Lenins liv og politiske arbejde. Lenin indskrev sig i verdenshistorien da han i 1917 stod i spidsen for den socialistiske revolution og indførelsen af sovjetmagten i Rusland. Biografien tegner et nærgående portræt af Lenins forvandling fra en almindelig russisk skoledreng i et velstillet borgerhjem til en kompromisløs politisk ideolog. Lenin havde "en indre glød og overbevisning, der udsprang af personlige oplevelser og teoretisk tænkning."

Warszawa 1920. Lenins fejlslagne forsøg på at erobre Europa. Af Adam Zamoyski. 205 sider. Pris kr 249,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2011.
Den dramatiske og skæbnesvangre historie om et glemt slag. Uden for Warszawas byporte stod den polske feltmarskal Józef Pilsudski i sommeren 1920 over for Den Røde Hær som umiddelbart efter Den Russiske Revolution var rykket vestpå mod Europa. Begivenhederne fik afgørende indflydelse på 1920'erne og 1930'ernes politiske klima, og konsekvenser for forløbet af anden verdenskrig og fredsaftalerne i 1945.

Kamikaze. Japans dødspiloter. Af Albert Axell og Hideaki Kase. 352 sider. Pris kr 349,00 (ib.). Askholms Forlag. Udgivet 2012.
De japanske selvmordsangreb under anden verdenskrig er et af verdenshistoriens mærkeligste og mest skræmmende fænomener. Maskinerne var bemandet med piloter som frivilligt gik i døden for at frelse Japan fra et vanærende nederlag. I løbet af knap ti måneder ofrede 3000-4000 unge japanere livet. I Kamikaze fremlægger to historikere den nyeste forskning vedrørende selvmordsflyverne og kulturen bag dem.

Den spanske borgerkrig 1936-1939. 2. udgave. Af Antony Beevor. 544 sider. Pris kr 249,95 (ib.). Lindhardt og Ringhof Forlag. Udgivet 2013.
Den spanske borgerkrig fra 1936 til 1939 bragte Franco til magten som diktator i næsten fire årtier. Det blev en af de hårdeste og mest bitre konflikter i det 20. århundrede. Antony Beevor beskriver krigen i al dens rædsel, forhistorien, politiseringen, fanatismen, kampene og personerne. Bogen beretter ikke blot om krigen og dens kampe, men viser også interne stridigheder blandt de kæmpende - og gennemgår det internationale spil om borgerkrigen.

Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia. Af Henrik Arnstad. 453 sider. Pris kr 376 (ib.). Norstedts/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2013.
Dette værk er en moderne redegørelse for 1900-tallets vigtigste og mest indflydelsesrige ideologiske innovation: fascismen. Bogen er opdelt i ti tematiske dele som behandler fascismens opståen, vej til magten, global spredning og indflydelse, forholdet til andre ideologier og traditionel højrepolitik, racisme og Holocaust, kvindelige fascister og ideologiens genusperspektiv, samt nutidens fascistiske bevægelser.

Det tredie Rige - fællesskab og forbrydelse. Tysklands historie 1914-1945. 2. udgave. 4. oplag. Af Peter Frederiksen. 238 sider. Pris kr 275,00. Forlaget Systime. Udgivet 2012.
Bogen belyser Tysklands historie fra slutningen af 1800-tallet, Versailles-freden i 1919 og det tyske Weimar-demokrati, over den nazistiske magtovertagelse og nazificering af det tyske samfund i 1930erne, til nazistyrets endelige fald og den efterfølgende afnazificeringsproces. Bogen handler om hvordan det lykkedes Hitler og de tyske nazister at erobre magten i Tyskland og udvikle den nazistiske førerstat. Endvidere er der et afsnit om 2. verdenskrig.

Slaget om Moskva. Hitlers første nederlag. Af Niklas Zetterling, Anders Frankson. 350 sider. Pris kr 299,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
I Slaget om Moskva giver to svenske militærhistorikere Anders Frankson og Niklas Zetterling en omfattende, velunderbygget og levende skildring af det som skulle blive Hitlers første militære fiasko og et skelsættende vendepunkt i anden verdenskrig. Bogen skildrer slaget på en overskuelig måde. Den giver både indsigt i den enkelte soldats oplevelser og i de overordnede sammenhænge - i rædslen i skyttegravene og i Hitlers og Stalins strategiske overvejelser.

Sophie Scholl. Pigen, der trodsede Hitler. 3. oplag. Af Barbara Beuys. 468 sider. Pris kr 399,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
En medrivende biografi om Sophie Scholl der sammen med sin bror, Hans var aktiv i den tyske modstandsgruppe 'Den Hvide Rose', men blev angivet til nazisterne, anklaget for højforræderi og dømt til halshugning som 21-årig. Som barn var hun og hendes søskende medlem af Hitlerjugend og fascineret af Føreren, men som årene gik og naziregimet udviklede sig, nægtede hun at være medskyldig ved blot passivt at overvære nazisternes mange forbrydelser.

Neuengamme koncentrationslejren 1938-1945. Af Peter Langwithz Smith. 608 sider. Pris kr 399,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
En grundig, omfattende og tankevækkende historisk beretning om koncentrationslejren Neuengamme. Den er et rystende monument over ofrene for den nazistiske ondskab og brutalitet som den udspillede sig på netop dette sted. Det var til denne lejr at en meget stor del af de omkring 6000 danskere der blev ført til nazistiske lejre, deporteredes under besættelsen. Derfor spiller den lejr en særlig rolle i dansk historie

Schiøler gruppen. Danske terrorister i tysk tjeneste 1944-45. Af Lasse Bruun Jonassen og Jonas Lind. 208 sider. Pris kr 249,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
Bogen fortæller historien om den danske nazistiske terrorgruppe Schiøler-gruppen der fra slutningen af 1944 og frem til kapitulationen i maj 1945 arbejdede for den tyske besættelsesmagt. Bogen skildrer Schiøler-gruppens opståen og den voldelige ideologiske radikalisering i krigens sidste år hvor gruppen begik adskillige drab, udførte bombesprængninger og foretog utallige anholdelser af mistænkte modstandsfolk.

I krig for fjenden. SS-frivillig Georg Rasmussens erindringer. 2. udgave. 2. oplag. Af Bjarne Salling Pedersen. 192 sider. Pris kr 59,95. Informations Forlag. Udgivet 2012.
Bogen indeholder Georg Rasmussens (1921-2011) beretning om sin tid som korporal (Sturmmann) i en tysk panserdivision på Østfronten under anden verdenskrig. Georg Rasmussen gjorde under krigen tjeneste i Waffen-SS, og deltog i kampene på Østfronten. I bogen beskrives flere episoder der med rette kan kaldes krigsforbrydelser.

For Danmarks ære. Danskere i allieret krigstjeneste 1939-1945. 2. oplag. Af Jakob Sørensen. 333 sider. Pris kr 299,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2011.
Under anden verdenskrig deltog hen ved tusind danske statsborgere som frivillige i de allierede styrker i kampen for Danmarks frihed og ære - de fleste i britisk tjeneste. Bogen fortæller de frivillige danskeres historie for første gang. Allerede fra krigsudbruddet i 1939 begyndte danskere verden over at melde sig til britisk tjeneste, og efter besættelsen 9. april 1940 begyndte eksildanskere i Storbritannien at organisere sig.

Kæreste Kek. Et dansk søskendepar i britisk krigstjeneste. Af Thomas Harder og Lene Ewald Hesel. 304 sider. Pris kr 299,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
En dokumentarisk montage om et dansk-britisk søskendepar der under anden verdenskrig gjorde krigstjeneste i de britiske styrker. Bogen er den autentiske historie om Ellen Karsten og Henrik Otto Karsten der søgte tjeneste i de britiske styrker under anden verdenskrig. Med udgangspunkt i dagbogsnotater samt brevvekslingen mellem de to søskende kortlægges to meget forskellige krigserfaringer:

Man skal dø ung. Historien om forfatteren og Spitfire-piloten Jens Gielstrups korte og intense liv. Af Martin Sundstrøm. 317 sider. Pris kr 299,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
I denne bog fortælles historien om den idealistiske forfatter Jens Gielstrup og hans dramatiske skæbne. Man skal dø ung er historien om den lovende unge forfatter og journalist Jens Gielstrup der havde to drømme i sit liv - først at blive forfatter og siden at forsvare Danmarks ære under anden verdenskrig. Bogen tegner samtidig et billede af den danske tidsånd og kultur både op til og under krigen.

Anders Lassens krig 9. april 1940 - 9. april 1945. 6. oplag. Af Thomas Harder. 592 sider. Pris kr 399,00 (ib.). Informations Forlag. Udgivet 2012.
Om Anders Lassen og hans deltagelse i britiske operationer under 2. verdenskrig. Det er historien om alle tiders mest berømte og dekorerede danske krigshelt og patriot. Under krigen deltog han i adskillige commandoraids mod tyske garnisoner på Kanaløerne og endnu flere mod tyske og italienske styrker i det græske øhav. Bogen sætter Anders Lassens liv og militære indsats ind i en større historisk sammenhæng.

45 myter og halve sandheder om 2. verdenskrig. Af Thomas Oldrup og Jakob Sørensen. 171 sider. Pris kr 199,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
I denne bog kastes der lys over alle de mere eller mindre hårdnakkede myter og halve sandheder om anden verdenskrig på en faktuel og underholdende måde. Myterne spænder vidt fra de alvorlige fejlopfattelser til de mere uskyldige og kuriøse, ligesom nogle af myterne kan tilbagevises fuldstændigt, mens andre mere har karakter af halve sandheder der nærmere trænger til en forklaring og nuancering.

Tyske hemmelige tjenester i Norden. Spionsaker og aktører 1930-1950. Af Tore Pryser. 642 sider. Pris kr 636,00 (ib.). Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Denne bog handler om tyske hemmelige tjenester i Danmark, Finland, Norge og Sverige i tidsrummet mellem ca. 1930 og 1950. Både organisatoriske forhold og konkrete spionsager og operationer er undersøgt. Hovedvægten ligger på krigsårene 1940 til 1945. Men også tysk spionage og efterretningsvirksomhed i 1930'erne og hvad der skete med aktørerne efter krigen er undersøgt.

Politik, historie og jura. Politisk overvågning i Danmark og Skandinavien under den kolde krig. Redigeret af Rasmus Mariager. 253 sider. Pris kr 198,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2011.
Bogen belyser hvordan et demokratisk samfund skal forholde sig til personer, institutioner og organisationer der er modstandere af demokratiet. Og hvordan politiet under den kolde krig overvågede, forebyggede og modvirkede foretagender og handlinger som man antog rummede en fare for Danmarks selvstændighed og den lovlige samfundsorden.

Arbejderhistorie - Tidsskrift for historie, kultur og politik 2012 nr 1. 114 sider. Pris kr 150,00. Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH). Udgivet 2012.
Indeholder artikler om historie og arbejderhistorie - bl.a. om etableringen af den anti-kommunistiske organisation Firmaet, om gruppen Det kæmpende Danmarks Radiostudies aktiviteter under besættelsen, om den socialdemokratiske faglige Internationales politik og strategi efter første verdenskrig, om Marx' og Engels' vurderinger af årsagerne til og forløbet af krigen i 1864 mellem Danmark og Tyskland.

Arbejderhistorie - Tidsskrift for historie, kultur og politik 2012 nr 2. 112 sider. Pris kr 150,00. Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH). Udgivet 2012.
Indeholder artikler om historie og arbejderhistorie - bl.a. om arbejderbegrebets historiske udvikling i Danmark, om Pullmanstrejken i 1894, om Danmarks socialdemokratiske Ungdoms bestræbelser på at skabe en selvstændig arbejderkultur i mellemkrigstiden, om plakater som kilde til det 20. århundredes historie.

Arbejderhistorie - Tidsskrift for historie, kultur og politik 2012 nr 3. 138 sider. Pris kr 150,00. Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH). Udgivet 2012.
Indeholder artikler om historie og arbejderhistorie - bl.a. om samspillet mellem klasse og etnicitet, om byen Kaliningrads udvikling efter 1945, om den latinamerikanske venstrefløjs udvikling, om opkomsten af et selvstændigt socialt lag af velfærdsarbejdere, om danske trotskister i 1940'erne, om 'Ryparkens Venner' som markerede utilfredsheden med retsopgøret efter besættelsen gennem illegale aktioner.

Fred og folkeret. Dansk internationalistisk udenrigspolitik 1899-1939. Af Karen Gram-Skjoldager. 539 sider. Pris kr 375,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Forfatteren undersøger Danmarks politik i Folkeforbundet og andre danske aktiviteter for at fremme international nedrustning og fredelig konfliktløsning. Dansk udenrigspolitik var i perioden kendetegnet ved et komplekst samspil mellem langsigtede og idealistiske målsætninger på den ene side og stærke tilpasningsorienterede hensyn på den anden.

Vær tro! Agitation ved folkeafstemninger i Europa 1920-1921. Af Nina Jebsen. 32 sider. Pris kr 40,00. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Udgivet 2012.
Bogen præsenterer det mest udbredte agitationsmateriale fra fire folkeafstemninger som blev gennemført i en række europæiske grænselande efter første verdenskrig. Den indeholder tyske, polske, ungarske, østrigske og jugoslaviske plakater med slagkraftige argumenter der blev brugt 1920-21 ved folkeafstemningerne i Øst- og Vestpreussen, Kärnten, Oberschlesien og Burgenland.

Danmarks historie - i grundtræk. 2. reviderede udgave. 4. oplag. Redaktion: Steen Busck, Henning Poulsen. 462 sider. Pris kr 348,00. Aarhus Universitetsforlag. Udgivet 2011.
En koncentreret fremstilling af Danmarks historie. I bogen tegner syv historikere et billede af hvordan det danske samfund har udviklet sig - fra den første statsdannelse af vikingeriger, hvor kongens magt afhang af krig og bytte, over samvirke mellem konge, adel og kirke, til enevælde og videre frem til det moderne demokrati. Hvordan landet i politik og krig har placeret sig i Europas omtumlede tilværelse, og hvordan det har udviklet sig fra et fattigt landbrugssamfund til et velfærdsorienteret industriland.

Sydslesvigs danske historie. 3. reviderede udgave. Af Lars N. Henningsen, René Rasmussen, Martin Klatt, Jørgen Kühl. Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen. 376 sider. Pris kr 198,00 (ib.). Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Udgivet 2013.
Denne bog er en samlet fremstilling af det sydslesvigske mindretals historie. Mindretallets direkte historie rækker tilbage til 1830'erne da befolkningen begyndte at dele sig i dansk- og tysksindede. Men mindretallets rødder stikker dybere. Bogen fortæller om den historiske udvikling som har ført frem til nutidens danske mindretal i Sydslesvig og analyserer mindretallets karakter i nutiden.

Skurke og helte i Sønderjyllands historie. Inge Adriansen og Mikkel Leth Jespersen (red.). 327 sider. Pris kr 248,00 (ib.). Historisk Samfund for Sønderjylland. Udgivet 2012. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 105)
En række historiske personer der af samtiden eller eftertiden har fået prædikater som skurke eller helte er i bogen taget op til kærlig, men også kritisk behandling. Personernes gerninger og motiver er blevet analyseret og fremlagt så læserne selv kan tage stilling til berømmelse eller fordømmelse. Forfatterne kommer vidt omkring, fra middelalderlige fyrster over adelige i renæssancen til personer der spillede deres rolle i det 19. og 20. århundredes nationale kampe.

På sporet af mindretalslivet 2009-10. Af Anna Buck, Lena Bonhoff, Ruth Clausen & René Rasmussen. 183 sider. Bogen er gratis bortset fra porto + ekspeditionsgebyr (under 10 stk: 25 kr). Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Udgivet 2012.
Denne bog indeholder en hverdagsskildring af livet gennem et år (2009-10) i henholdsvis det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. Den giver et øjebliksbillede af den konkrete virkelighed i det dansk-tyske grænseland, og viser udsnit af dagligdagen - hvordan det foregår i hverdag og fest inden for de to mindretal. Sammen med bogen følger en dvd med glimt fra festdage, valgkampe, skoleliv, sport og juletraditioner.

Kirkerne på Als og Sundeved. Af Inge Adriansen & Lorenz P. Christensen. 319 sider. Pris kr 300,00 (ib.). Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Udgivet 2012.
Bogen indeholder en præsentation af alle 30 kirker i Sønderborg Provsti. Kirkerne er beskrevet i bogen, og fremstillingen er ledsaget af et omfattende illustrationsmateriale. Desuden indeholder bogen specialartikler om egnens kirker i en bygnings- og arkitekturhistorisk sammenhæng, om kalkmalerierne, om kirkernes middelalderlige inventar, om de egnskarakteristiske fritstående klokkehuse, om genforeningsklokkerne, om nutidens kirkeliv, mv.

Mad, drikke og tobak 1800-35. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. Af Ole Hyldtoft. 353 sider. Pris kr 298,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Om mad, drikke og tobak i Danmark i årene fra 1800 til 1835. Såvel forbrugsmønstre, madkultur som datidens syn på mad bliver taget op. Bogen behandler emner som knaphedsøkonomi, sparsommelighed og madens tid og rum. Den viser hvad danskerne spiste, drak og røg - på landet og i byerne, til hverdag og til fest. På den måde handler bogen både om kartofler og smørrebrød, om mælk og brændevin, om hospitalsmad og festmiddage.

Sjæk'len 2011 - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2011. Redigeret af Morten Hahn-Pedersen. 191 sider. Pris kr 198,00 (ib.). Fiskeri- og Søfartsmuseet. Udgivet 2012.
Årbog fra Fiskeri- og Søfartsmuseet med 9 artikler om emner fra museets og det tilknyttede forskningscenters arbejdsmark, bl.a. om det foranderlige vadehavslandskab, om befolkningen på øen Amrum i Vadehavet, om fiskeri, om offshoresektoren i dansk industri, om sæler og hvaler.

Fra Lillebælt til Skåne. Jernbaneferger i Norden og Østersjøbassenget. Af Matz Lonnedal Risberg. 320 sider. Pris kr 563,00 (ib.). Baneforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
En stor bog om jernbanefærger i Norden og Østersøen. Bogen behandler alle 108 jerbanefærgeruter som har eksisteret i Norden og i Østersøen - og beskriver hvordan de er blevet trafikeret. Teksten er på svensk, dansk, norsk og nynorsk afhængig af hvilket område som behandles.

Jernbanehistorisk årbog '13. Af Asger Christiansen, V.J. Jalk, Morten Flindt Larsen, Ole Edvard Mogensen og John Poulsen. 80 sider. Pris kr 179,00. Bane Bøger/ekspedition: Jernbanebøger. Udgivet 2013.
Årbog med artikler om jernbanebegivenheder for 25, 50, 75, 100, 125 og 150 år siden. Jernbanehistorikere behandler begivenhederne og gennemgår baggrundshistorien og den senere udvikling. Denne årgang indeholder artikler om bl.a. Langå-Viborg banen, om det militære sidespor langs Vestvolden ved København, om Brammingulykken i 1913, om Frederiksværkbanens ibrugtagning af fjernstyringsanlæg, om DSBs udflugtsvogne.

Danske personvogne. Af Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen. 264 sider. Pris kr 485,00 (ib.). Bane Bøger/ekspedition: Jernbanebøger. Udgivet 2012.
Denne bog indeholder en samlet fremstilling af de danske personvognes historie. Bogen fortæller om de danske jernbaners personvogne gennem mere end 160 år.
Vægten er lagt på at trække hovedlinjerne op og påvise de historiske sammenhænge mellem vognbygningstraditioner, trafikbehov og teknologisk udvikling.

På sporet af 2012. Årbog om danske jernbaner. Redaktion: Jan Forslund, Tommy O. Jensen og Allan Støvring-Nielsen. 80 sider. Pris kr 219,00. Dansk Jernbane-Klub. Udgivet 2012.
Årbog med omtale af store og små jernbane-begivenheder. Bogen indledes med en kort, generel tekst om overordnede tendenser inden for jernbanerne. Hoveddelen af bogen består af billedafsnit under overskrifterne: På banen, gods på banen, på stationen, på jobbet, baner op og baner ned, på et sidespor, lokalbanerne, veteranbaner og museer.

Fra Ribe Amt 2012. 189 sider. Pris kr 150,00 (ib.). Historisk Samfund for Ribe Amt. Udgivet 2012.
Indeholder 9 artikler om mange sider af områdets historie - bl.a. om Lydum Mølles historie, om sygehuse i Ribe i 1700- og 1800-tallet, om geografisk og social bevægelighed blandt almuen, om Vardes første sabotør: Dagny Olesen, om to tyske undervandsbådes stranding ved Vrist i 1916, om beskyttelsesforanstaltninger for den civile befolkning under besættelsen, om en udvandring til USA o. 1890.

Vendsyssel Årbog 2012. Historisk Samfund for Vendsyssel. Redaktør: Hans Nielsen. 187 sider. Pris kr 180,00. Historisk Samfund for Vendsyssel. Udgivet 2012.
Et kulturhistorisk årsskrift med 9 artikler bl.a. om om Løkkenfiskerne og deres organisering i Løkken Fiskeriforening, om børnene på Kystsanatoriet i Frederikshavn, om en mindesten i Blokhus over omkomne fiskere og redningsfolk, om det kommunale vagtværn i Frederikshavn under besættelsen, om gravsten sat over frihedskæmpere i Vendsyssel, om Johanne Karoline Larsens kranke skæbne som 'letfældigt qvindfolk'.

CARTHA. Årsskrift for Østfyns Museer 2011/2012. Redigeret af Kurt Risskov Sørensen. 96 sider. Pris kr 100,00 (ib.). Østfyns Museer. Udgivet 2012.
Indeholder fem historiske og kunsthistoriske artikler - bl.a. om en præst der i 1700-tallet deltog i en flådeekspedition mod muslimske pirater, om skolegang i Kerteminde Friskole, om ægteparret Due Nielsens malerisamling som de donerede til Johannes Larsen Museet, om en interview-undersøgelse af Langeskovs identitet anno 2011, om hvordan fantasifulde børn i Kerteminde legede i 1930erne og 1940erne.

Historisk Samfund for Præstø Amt Årbog 2012. Redaktør: Jens Bjerre Tybjerg. 72 sider. Pris kr 135,00. Historisk Samfund for Præstø Amt. Udgivet 2012.
Indeholder fire artikler om lokalhistoriske emner fra det sydlige Sjælland - om Historisk Samfund for Præstø Amts stiftelse og historie, om mindestøtter for Frederik VII på købstædernes torve, om Lercheslægten på Høfdingshus og begivenheder her under svenskekrigene, om byen Køng og dens storhedstid fra 1774 til 1852.

Lolland-Falster - historier i landskabet. Redaktion: Heidi Pfeffer og Ove H. Nielsen. 218 sider. Pris kr 199,00 (ib.). Lolland-Falsters Historiske Samfund. Udgivet 2012. (Årbog 2012 - 100. årgang)
Årbogen Lolland-Falster - historier i landskabet rummer spændende fortællinger om landsdelen fra fortid til nutid. Med udgangspunkt i 100 udvalgte steder på Lolland-Falster og de omkringliggende øer fortælles om kulturlandskabet, kendte og ukendte monumenter og spændende steder der rummer en god historie.

Herregårdshistorie 7. Red.: Britta Andersen og Marie Aaberg Andersen. 179 sider. Pris kr 148,00. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Udgivet 2012.
En bog om herregårdenes og godsernes forunderlige og fantastiske verden. Bogens artikler handler bl.a. om 1700-tallets spisevaner, om politiske saloner i 1700-tallet, om 1700-tallets herregårdsarkitektur, om sammenhænge mellem mode og maling i 1700- og 1800-tallet, om Møntmestergården og dens historie, om herregårde på Langeland, og om godsejernes indtægtskilder.

Boller Slot i 650 år. En godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord. Af Annette Hoff. 544 sider. Pris kr 335,00 (ib.). Wormianum. Udgivet 2012.
Om godset Bollers historie fra 1300-tallet og til nutiden. Boller er kendt som det ufrivillige hjem for Christian 4.s forstødte hustru Kirsten Munk, men det er blot ét led i en lang og mangefacetteret historie. Bogen undersøger især hverdagslivet for herregårdens herskab, ansatte og fæstebønder, deres arbejde og livsvilkår på mark og i skov, have og gartneri, møller, fæstegårde og hospital.

Medeltida borgar. Maktens hus i Norden. Af Martin Hansson. 223 sider. Pris kr 309,00 (ib.). Historiska Media/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2011.
En rigt illustreret populærvidenskabelig bog om middelalderens borge. Arkæologen Martin Hansson beretter historien om middelalderens borge i Norden - hvordan de blev bygget, hvordan de blev ændret over tid og ikke mindst hvad de blev anvendt til. Middelalderens borge forbindes sædvanligvis med krig, vold og undertrykkelse, men de havde betydeligt flere funktioner end som så.

Renæssancens stænder og håndværk i tekst og billeder. Stænderbogen fra 1568. Udgivet af Hans Blosen, Per Bærentzen og Harald Pors. 350 sider. Pris kr 250,00 (ib.). Forlaget Hikuin. Udgivet 2012.
Første danske udgave af den tyske såkaldte Stænderbog. Bogen giver med 114 korte verstekster med tilhørende træsnits-illustrationer en levende beskrivelse af samtidens stænder, erhverv og håndværk. Udgaven rummer en faksimilegengivelse af den tyske udgave og en dansk oversættelse. Herudover er der udarbejdet kommentarer til enkeltteksterne samt et efterskrift og et bidrag der placerer værket i dets kulturhistoriske sammenhæng.

Kongeloven. Thomæsons håndskrift. Udgivet af Ditlev Tamm og Jesper Düring Jørgensen. 278 sider. Pris kr 200,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
En udgivelse af Kongeloven - den eneste europæiske forfatning for enevælden der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849. "Dette skrevne eksemplar af Kongeloven, som her udgives i faksimile rummer en flig af 300 års danmarkshistorie."

I kamp mod dumhed og hykleri. Om oplysningsmanden general W.H. von Schmettau (1719-85). Af Jens Glebe-Møller. 122 sider. Pris kr 125,00. Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2011. (Serie: Tidlig Moderne)
En bog om rigsgreve W.H. von Schmettau og hans i datidens kontroversielle meninger. Schmettau var en af de mest farverige skikkelser i 1700-tallets Danmark. Bogen følger Schmettaus omskiftelige tilværelse og undersøger samtidig hvordan han som fritænker i tale og skrift lagde sig ud med den lutherske statsreligion og dens repræsentanter: præster, biskopper og professorer.

N.F.S. Grundtvig. Af Ove Korsgaard. 114 sider. Pris kr 175,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Statskundskabens klassikere)
En introduktion til N.F.S. Grundtvigs politiske forfatterskab. I denne bog er det Grundtvigs politiske ideer og virke der er i fokus. Ove Korsgaard gennemgår Grundtvigs liv og levned gennem hans forhold til demokratiet, ligheden og folket, og i lyset af disse hvordan hans frihedsbegreb kommer til udtryk. Bogen indeholder herudover fem centrale tekster af Grundtvig.

Demokratiets historie fra oldtid til nutid. Af Mogens Herman Hansen. 290 sider. Pris kr 275,00 (ib.). Museum Tusculanums Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog giver en kort fremstilling af demokratiets historie. Bogens skildring af demokratiets historie falder i tre afsnit: (1) Demokrati som styreform og ideologi i den klassiske oldtid, (2) demokrati som idé og begreb i den politiske tænkning fra slutningen af den hellenistiske periode (323-31 f.Kr.) frem til slutningen af oplysningstiden (1690-1790), og (3) demokrati som styreform fra ca. 1800 til i dag.

Om revolution. Af Hannah Arendt. 362 sider. Pris kr 329,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Kulturklassiker Klim)
Bogen er en samlet refleksion over forholdet mellem vold og handling, revolution og frihed, politik og privatliv, og den rummer en yderst tankevækkende fortolkning og sammenligning af den amerikanske revolution i 1776 og den franske i 1789. Samtidig udvider bogen vores forståelse af nutidens politik, frihedens vilkår, revolutioners formål og farer samt helt overordnet mennesket som et socialt væsen der udøver sin frihed i handling.

Fra diktatur til demokrati. En håndbog i folkelig frigørelse. Af Gene Sharp. 139 sider. Pris kr 199,00. Informations Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog beskæftiger sig med spørgsmålet om hvordan befolkninger vil kunne undgå eller afskaffe diktaturer. En konkret håndbog i hvordan man uden brug af vold vælter en diktator og forhindrer en ny i at træde i hans sted. Bogen er ment som en hjælp til alle de mennesker og grupper der forsøger at befri deres folk fra diktatorisk undertrykkelse og at etablere et stabilt demokratisk system.

Det forrykte forår. Revolterne i den arabiske verden. Af Lasse Ellegaard. 218 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
I bogen analyserer Informations korrespondent i Mellemøsten, Lasse Ellegaard, det arabiske forårs årsager og konsekvenser. Med afsæt i konkrete hændelser og interviews - i et miks af levende 'vidner', dramatiske begivenheder og analyser - beskriver Ellegaard det opbrud i den arabiske verden der tog sin begyndelse i december 2010, varede hele 2011, og som danner baggrund for den brogede, problematiske og slet ikke så entydige politiske virkelighed der kendetegner regionen nu.

Egypten på vej mod demokrati. Arbejdsmarkedets betydning for Det Arabiske Forår. Helle Schøler Kjær (red.). 143 sider. Pris kr 199,00. Ulandssekretariatet LO/FTF & Informations Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog er en antologi med overblik og analyser af den politiske situation og arbejdsmarkedsforhold i Egypten. Bogen fortæller en anderledes historie om Det Arabiske Forår. En historie der tager udgangspunkt i den egyptiske arbejders kamp for grundlæggende rettigheder. Bogen ser på hvorfor denne kamp er nødvendig for at opnå en demokratisk udvikling.

Demokrati i Mellemøsten. Den nye verdensorden, politiske reformer og det arabiske forår. Af Birthe Hansen & Carsten Jensen. 224 sider. Pris kr 325,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012. (Serie: Studier i global politik og sikkerhed)
I bogen analyseres udviklingen i Mellemøsten i 2011 og baggrunden herfor. Bogen fokuserer på den politiske dimension af omvæltningerne i regionen. "Udviklingen i regionen er stadig labil, og man kan stadig ikke tale om nye, velfungerende demokratier. Til gengæld har der været tale om demokratisering og store forandringer."

Putin og Ruslands ukontrollable demokrati. Af Per Dalgård. 207 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
I denne bog er præsident Vladimir Putin omdrejningspunktet - som han også er det for russisk politik. Bogen analyserer Ruslands politiske og samfundsmæssige udvikling siden Gorbatjov og Jeltsin og op til Putins periode. Ruslands stærke mand Vladimir Putin har i 12 år præget landet. "Rusland er, ikke mindst takket være Putin selv, hans forgænger Jeltsin og hans efterfølger Medvedev, ved at blive moderne."

Når Gud bliver nationalist - civilreligion i USA og Danmark. Af Lotte Møller Bøtcher. 128 sider. Pris kr 174,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2011.
Bogen giver en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion, som er yderst relevant i forbindelse med studiet af national identitet og fællesskabsfølelse i det senmoderne samfund. I bogen gives en historisk redegørelse for civilreligion i USA, samt en analyse af den civilreligiøse diskurs i amerikansk inden- og udenrigspolitik fra 1945 til i dag. Derudover perspektiveres til civilreligion i Danmark.

USA's udfordringer. Af Peter Brøndum, Annegrethe Rasmussen. 256 sider. Pris kr 216,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
En grundbog om USA til undervisningen i samfundsfag på A- og B-niveau. De enkelte fagområder er anvendt som bogens byggesten. Konkret betyder det at bogen er struktureret i fem kapitler om henholdsvis kultur, politik, økonomi, sociologi, international politik. Bogen rummer et righoldigt supplerende stof om amerikanske samfundsforhold, og i alle kapitler kommer samfundsfaglige begreber og teorier i anvendelse.

Slaveri fra oldtid til nutid. Af Johnny Thiedecke. 190 sider. Pris kr 230,00. Forlaget Pantheon. Udgivet 2012.
Bogen behandler slaveriets historie.
Den fokuserer på tre perioder i slaveriets historie: slaveri i antikken, den transatlantiske slavehandel og slaveriet i den nye verden, slaveri i nutiden. Slaveri belyses globalt, men større afsnit og tekster om den danske slavehandel er integreret hvor det er relevant. Bogen er bygget op på et vekselspil mellem primære kilder og synspunktmateriale. Dertil kommer et meget fyldigt fremstillingsstof.

Menneskets rettigheder. Af Thomas Paine. 249 sider. Pris kr 188,00. Forlaget Fritanken. Udgivet 2012.
Indeholder et forsvar for menneskets frihed. Bogen er skrevet som et svar på Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France (1790). Hvor Burkes værk er en kritik af den franske revolution, er første del af Menneskets rettigheder et forsvar for denne. Anden del af bogen er et angreb på monarkiet og nedarvede rettigheder og et forsvar for folkets selvbestemmelse.

Et forsvar for kvindens rettigheder. Af Mary Wollstonecraft. 320 sider. Pris kr 299,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog er en oversættelse af Mary Wollstonecrafts klassiske forsvar for kvindens ligestilling. Mary Wollstonecraft er en af feminismens pionerer. Hver ny bølge af forkæmpere for kvinders rettigheder - fra suffragetterne til vore dages rødstrømper, nyfeminister og ligeretsaktivister - har ladet sig inspirere af Wollstonecrafts Et forsvar for kvindens rettigheder, hvor hun tager fat på både de ydre og de indre forhindringer for kvinders ligeværdige stilling i samfundet.

Lykkens brud. Simona Abdallahs historie - fortalt til Minna Grooss. 189 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
En fascinerende fortælling om en ung muslimsk kvindes kamp for at leve sit liv som hun vil. Det er en historie om at have modet til at vælge sin egen vej og følge sit hjerte og sine drømme på trods af familieforventninger, religiøse og kulturelle traditioner og social kontrol.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer. Bind 1-2. 3. udgave. Af Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller, Jens Vedsted-Hansen. 1605 sider. Pris kr 2.200,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Dette værk giver et komplet overblik og en dybdegående indsigt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt de afgørelser der knytter sig til den. Forfatternes kommentarer hjælper læseren i forståelsen af den omfattende konvention. Værket iIndeholder en omfattende og dybtgående beskrivelse af de enkelte rettigheder og giver svar på en lang række af de praktiske og processuelle spørgsmål som konventionen giver anledning til

Indføring i retsfilosofien. Af Amnon Lev. 123 sider. Pris kr 210,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog indfører læseren i retsfilosofi - refleksionen over de grundlæggende spørgsmål der knytter sig til retten, dens betydning og dens virkning. Retsfilosofien er afgørende for at kunne arbejde med retten ud over paragrafferne og argumenterne. Retsfilosofien stiller de redskaber til rådighed der sætter juristen i stand til at identificere og gennemtænke de værdier og interesser som knytter sig til retten, og bestemmer den betydning som retten har i en konkret historisk og social sammenhæng.

Ludvig Holbergs naturrett. Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted (red.). 243 sider. Pris kr 528,00. Gyldendal Norsk Forlag/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
En antologi om Holbergs værk om naturretten og dets sammenhæng med Holbergs øvrige forfatterskab. Holbergs tanker om naturretten bliver set i et retshistorisk perspektiv og relateret til spørgsmål om retfærdig og uretfærdig krig, til legitimering af enevælde, til religionshistoriske spørgsmål, til boghistorie osv. Bogen giver et godt grundlag for at forstå Holbergs værk om naturretten - og hvordan andre dele af Holbergs forfatterskab præges af naturretstænkning

Moderne folkeret. 3. omarbejdede udgave. 5. oplag. Af Ole Spiermann. 517 sider. Pris kr 540,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
En meget omfattende fremstilling af almindelig folkeret. Med vægt på praksis behandles folkeretlige emner som jurisdiktion og immunitet, territorium og statssuccession, havret, internationale menneskerettigheder og beskyttelse af fremmede statsborgere, magtanvendelse og humanitær folkeret samt ansvar for folkeretsbrud.

Indledning til folkeretten. 4. udgave. 2. oplag. Af Peter Germer. 121 sider. Pris kr 225,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Bogen er en introduktion til centrale folkeretlige emner. I bogens kapitler behandles bl.a. de forskellige kategorier af folkeretlige regler, territorialhøjheden, folkeretlige regler om traktater, international beskyttelse af menneskerettigheder, forholdet mellem folkeretten og de nationale retssystemer.

Dansk statsret. Af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen. 448 sider. Pris kr 600,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Indeholder en grundig gennemgang af statsforfatningsretten. Bogen giver en grundlæggende indføring i faget og dets metode og formål. Der er lagt vægt på at give en lettilgængelig og overskuelig fremstilling. Hvordan er den danske stat opbygget? Hvilke forfatningsretlige organer findes, og hvad er deres indbyrdes forhold? Bogen belyser den danske statsret med de mange ofte komplicerede problemstillinger.

Statsforfatningsret. 5. udgave. Af Peter Germer. 437 sider. Pris kr 685,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Gennemgår den danske statsforfatningsret anno 2012. Med udgangspunkt i Grundloven forklarer Peter Germer hvordan den danske stat fungerer og på hvilket grundlag. Bogen behandler en række centrale forfatningsretlige emner, såsom magtadskillelse, regeringsdannelsen, valgret til Folketinget, lovgivningsprocessen, tilbagevirkende kraft, folkeafstemning, statsbudgettet, domstolsprøvelse af love, suverænitetsafgivelse og frihedsrettigheder.

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret. 2. oplag. Af Niels Fenger. 66 sider. Pris kr 140,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Hvordan EU-retten spiller sammen med dansk ret på det forvaltningsretlige område. EU-retten påvirker i et stadigt stigende omfang dansk forvaltningsret. Bogen gennemgår hvorfor og hvordan. Såvel forvaltningsprocessuelle og forvaltningsorganisatoriske spørgsmål, som reglerne om hjemmel, prøvelse og tilbagekaldelse undersøges i lyset af EU-domstolens praksis og det store antal direktiver og forordninger med forvaltningsretligt indhold fra EU.

Retskildernes kamp. Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Trine Baumbach og Peter Blume (red.). 378 sider. Pris kr 500,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Om forholdet mellem national ret, EU-ret og international ret. I bogen sættes ud fra forskellige synsvinkler fokus på de forskellige møder mellem national ret, udefra kommende retlige forpligtelser og efterspørgsel efter nye reguleringsformer. Bogen illustrerer forskellige problemstillinger der aktualiseres såvel på regel- som på afgørelsesniveau.

Kommenteret straffelov. Speciel del. 10. omarbejdede udgave. Kommenteret af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen. 695 sider. Pris kr 1050,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Sigtet med denne kommentar til straffeloven er at belyse de retsanvendelsesproblemer som de enkelte lovbestemmelser rejser. Trykt domspraksis er omtalt og refereret i det omfang den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende.

Fængslets indre liv. Af Linda Kjær Minke. 311 sider. Pris kr 400,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
En oplysende og tankevækkende afhandling om de danske fængsler og de indsatte. Det er en undersøgelse af den kultur der består og udvikles blandt de indsatte. Fængslets indre liv omhandler indsattes socialiseringsproces til fængselssamfundet. Forfatteren undersøger hvorvidt det såkaldte prisoniseringsniveau - det at fungere i fængslets lukkede verden - ændrer sig i løbet af tiden tilbragt i fængsel, samt hvilke faktorer der har størst indflydelse på dette niveau.

Fangenes friheter. Makt og motstand i et norsk fengsel. Af Thomas Ugelvik. 357 sider. Pris kr 538,00. Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2011.
I denne bog belyses spørgsmålet om magt, modstand og frihed i et fængsel. Bogen er en analyse af hvordan mennesker, konkret og i praksis, forholder sig, tænker, føler og reagerer i mødet med magt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Den er et studie i frihedens muligheder, former og resultater i konteksten frihedsberøvelse i fængsel. Den viser hvordan det er et mål for fangerne at gøre sig selv til noget andet eller mere end 'en fange'.

Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte. Af Jakob Schiøler. 434 sider. Pris kr 500,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
En undersøgelse af reguleringen af indgreb over for de indsatte i landets fængsler - som det fremgår af lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf m.v. Bogen omtaler de overordnede principper og hensyn som er styrende for fuldbyrdelsen af fængselsstraf, og gennemgår de enkelte lovbestemmelser om indgreb over for de indsatte.

Fængsler og menneskerettigheder. Af Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith. 314 sider,. Pris kr 465,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog belyser nogle af de væsentlige problemstillinger der vedrører fængsler, fængselspraksis og menneskerettigheder. En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder?

Kriminalitet og retfærdighed. Af Eva Smith. 132 sider. Pris kr 190,25. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
En bog om kriminalitet og straf til undervisningsbrug i de gymnasiale uddannelser. Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det at straffe? Disse centrale spørgsmål behandles i Kriminalitet og retfærdighed. Bogen indeholder mange eksempler fra praksis og dermed juridisk tankegang.

Skyggelandet. Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning. Redigeret af Michael Hviid Jacobsen. 324 sider. Pris kr 298,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Skyggelandet beskriver et hidtil forholdsvis overset fænomen i dansk samfundsforskning, nemlig 'bander', og bogens forskellige kapitler kredser om en række af de beslægtede forhold der knytter sig til bandebegrebet, såsom ungdomskultur, bandekultur, bandekriminalitet og bandebekæmpelse. Bogen forsøger at kaste lys over, problematisere og diskutere bandebegrebet som ofte fremstår entydigt og unuanceret i den offentlige debat.

Kritiske hendelser - nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Af Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad og Viggo Vestel. 271 sider. Pris kr 429,00. Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
I denne bog undersøges forskellige former for politisk engagement blandt unge med minoritetsbaggrund. Hvordan kommer forskellige typer af politisk engagement til udtryk blandt unge med minoritetsbaggrund? Forholder det sig sådan at erfaringer med eksklusion og en følelse af ikke helt at høre til i Norge er en afgørende baggrund for en gryende politisk mobilisering blandt efterkommere af indvandrere?

Netværkssamfundet - "Jeg er på, altså er jeg!" Af Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen, Oliver Boserup Skov. 106 sider. Pris kr 174,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Denne bog handler om identitetsdannelse, socialisation og samfundsforandringernes indflydelse herpå. Bogen er skrevet til elever med samfundsfag på A- og B-niveau. Den belyser de nye måder som individer bliver socialiseret på, og forandringer i vores identitetsdannelse. Bogen præsenterer en ny forståelse af individet, nemlig som netværksindividet.

Årgang 2012. Socialliv og samvær i en tid med nye medier. Af Søren Schultz Hansen. 200 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2011.
Bogen handler om mediebrug hos en generation som har været digitale hele livet. Det er unge som er født i 1994 samtidig med en række markante, interaktive og mobile medier. Søren Schultz Hansen har fulgt de unge som bliver 18 år i 2012 på nettet, i familien og med vennerne. I Årgang 2012 viser han på baggrund af en omfattende undersøgelse hvordan vi kan forstå de unges mediebrug, og hvordan voksne adskiller sig fra deres børn i brugen af nye medier.

Kampen om de unges fritidsliv. Inspiration til debat og refleksion. Redaktion: Charlotte Nyborg. 170 sider. Pris kr 215,00. Ungdomsringen. Udgivet 2011.
12 voksne og 4 unge med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og visioner stiller skarpt på hvad der er vigtigt i unges fritidsliv og hvorfor. "Denne bog indeholder erfaringer, holdninger, viden, tanker og ideer. Den er tænkt som inspiration og refleksion til en debat om vilkår, muligheder og indhold i større børn og unges fritidsliv. Et bredt udvalg af forfattere giver i bogen en række meget forskellige indspark til debatten."

Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske. Kirsten Grube & Søren Østergaard (red.). 194 sider. Pris kr 249,00. Ungdomsanalyse.nu. Udgivet 2010.
Bogen er en undersøgelse af de 13-16 åriges fritidsliv anno 2010 - en undersøgelse der danner afsæt for et kig ind i fremtiden for unges fritidsliv, og som samtidig perspektiverer de forskellige fritidsarenaers udfordringer og opgaver. Undersøgelsen har - ud over en række mere generelle spørgsmål omkring trivsel, brug af medier, forbrug og værdier blandt elever i landets 7.-9. klasser - specielt valgt at sæte fokus på unges fritidsliv.

Unge og identitet. Socialisation i otte forskellige lande. 207 sider. Pris kr 225,00. Forlaget Columbus. Udgivet 2012.
Denne bog handler om unge, og om hvordan identiteter bliver til forskellige steder i verden. Unge og identitet formidler teoretisk og empirisk ungdomslivets centrale aspekter i henholdsvis Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, USA, Colombia, Kina og Afghanistan. Der er både fokus på generelle krydsfelter som frihed og kontrol, tilpasning og afvigelse, men også specifikke problemstillinger i de enkelte lande.

Familieret. 2. udgave. Af Ingrid Lund-Andersen, Irene Nørgaard. 356 sider. Pris kr 475,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog indeholder en samlet gennemgang af familieretten. Bogens kapitler gennemgår bl.a. retsforholdet mellem forældre og børn, ægteskabsret, separation og skilsmisse, formueordninger, familieskifteret, samlivsforhold. Forfatterne gennemgår de centrale familieretlige regler, henviser løbende til relevant litteratur og domspraksis og fører læseren ajour inden for familieret.

Lærebog i familieret. 2. udgave. 2. oplag. Af Nell Rasmussen. 277 sider. Pris kr 380,00. Nyt Juridisk Forlag. Udgivet 2012.
Bogen afdækker den retlige regulering af familernes interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af familieretlige sager. Familieretten udgør den retlige regulering af relationerne mellem ægtefæller, samlevende par, registrerede partnere, samt mellem disse og enkeltpersoner og deres børn. Fokusområder i bogen er de retlige problemstillinger som socialrådgivere møder og skal være i stand til at vejlede om.

Familieøkonomien. Samlevendes retsforhold - ægtefællers retsforhold - retspolitik. Af Ingrid Lund-Andersen. 644 sider. Pris kr 850,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Mange par lever sammen uden at være gift. Den danske lovgivning bør i højere grad imødekomme de behov som de nye familiemønstre afføder. Bogen giver en grundig gennemgang af den nuværende retsstilling på området og skitserer de ideologier som retspolitikken hviler på, men påpeger også dens mangler.

Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.). 208 sider. Pris kr 175,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011. (Temahæfte 3)
Dette temahæfte beskriver nogle af problemstillingerne der rejser sig i og omkring forældreansvarsloven. Det indeholder en samling af faglige artikler og personlige beretninger til dokumentation af forældreansvarslovens og administrationens negative konsekvenser. Dette temahæftes hovedfokus er de ikke-juridisk sagkyndiges rolle og funktion.

Å bli undersøkt - norske og danske foreldres erfaringer med barnevernsundersøkelsen. Af Karin Kildedal, Sigrid Nordstoga, Solveig Sagatun og Lars Uggerhøj. 179 sider. Pris kr 415,00. Universitetsforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2011.
I denne bog møder man danske og norske forældres erfaringer med det at blive undersøgt ved barnevernsundersøgelser/§ 50-undersøgelser. "Undersøgelsen er i både Norge og Danmark et centralt redskab til indkredsning af problemstillingen og iværksættelse af tiltag. Den udgør så at sige fundamentet for de hjælpeforanstaltninger og ikke mindst for at hjælpeforanstaltningerne i så høj grad som muligt kan modsvare de behov familierne har."

Kommunikation og samarbejde i personalegruppen. Af Kjeld Rasmussen. 133 sider. Pris kr 198,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011.
Denne bog handler om kommunikation og personalesamarbejde i daginstitutioner. Den beskriver med mange praktiske eksempler og udfoldelse af principper, hvad der skal til for at man kan få et godt, fagligt funderet samarbejde om børnene. Der er brug for mere samarbejde, både for at den enkelte kan trives i det og for at man sammen kan udvikle kvaliteten i pædagogikken.

Anerkendende kommunikation - specielt mellem de voksne. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011. (Temanummer af 0-14 2011 nr 4)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder artikler fra mange forskellige institutioner der videregiver praksiserfaringer og principper når det gælder anerkendende kommunikation mellem voksne. Anerkendende kommunikation belyses både ud fra teori og praksis.

Når forældre har alkoholproblemer - pædagogisk støtte til børn i dagtilbud. Af Lene Lind. 69 sider. Pris kr 138,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011.
Bogen belyser hvordan professionelle i daginstitutioner og skoler kan have en afgørende betydning for hjælpen til børn, hvis forældre har alkoholproblemer. Bogen indeholder gennemgang af hvad der sker med de børn hvis forældre har et alkoholproblem, og en gennemgang af pædagogens vigtigste opgaver i forhold til både børn og forældre.

Børn med særlige behov i SFO. Af Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier. 80 sider. Pris kr 175,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011. (Serie: SFO-pædagogik)
I bogen redegøres der for bredden i gruppen af børn med særlige behov, og hvilke signaler og risikofaktorer som pædagoger i SFO skal kende til for at børn i akutte vanskeligheder eller med permanente særlige behov ikke overses. Ligeledes gives der eksempler på redskaber der kan anvendes til at vurdere barnets situation og trivsel til brug for en handleorienteret indsats.

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn - et bidrag til Barnets Reform. Af Claus Holm Thomsen. 93 sider. Pris kr 178,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2010.
Denne bog beskæftiger sig med den tidlige forebyggende indsats for udsatte børn. Den viser hvordan den tidlige indsats for udsatte børn og unge kan tilrettelægges mere systematisk og effektivt i kommuner gennem opbygning af et kvalitetssikringssystem. Indsatsen på skoler og i pasningstilbud anvendes som eksempel i bogen, fordi man her har kontakt med de fleste børn.

Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse. Af Anette Schulz og Ulla Pedersen. 150 sider. Pris kr 498,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2010. (Serie: Pædagogik og sundhed)
Formålet med denne bog er at inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at sætte sundhedsmæssig udsathed på dagsordenen. Sundhedspædagogik i børnehaven er en kopi- og arbejdsbog der præsenterer en lang række redskaber som det pædagogiske personale i institutionen kan anvende i et sundhedsfremmende og inkluderende perspektiv.

Inklusion og børnefællesskaber. Red.: Kjeld Rasmussen. 97 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2012. (Temanummer af 0-14 2012 nr 1)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en række artikler om inklusion i teori og praksis. Hvad er inklusion for en størrelse og hvordan kan man arbejde med at fremme inklusion? Flere institutioner beskriver hvordan de i praksis arbejder med inklusion - metoder, fremgangsmåder, eksempler. Samtidig indeholder tidsskriftet artikler der rydder op i begreberne.

Indskolingens socialpsykologi - dynamikker i børnefællesskaber. Af Leni Rosa Astrup. 163 sider. Pris kr 188,00. Forlaget UP / Unge Pædagoger. Udgivet 2011. (Serie: Profession og Praksis)
Bogen tager udgangspunkt i en socialpsykologisk undersøgelse af børns deltagelsesmuligheder i forhold til det sociale liv i skolen, særligt med fokus på de sociale dynamikker der udspiller sig i børns fællesskaber. Gennem observationer og interviewes med en række skolebørn i indskolingen giver bogen et spændende indblik i hvordan fællesskaber folder sig ud mellem børn.

Skældud. 8. oplag. Af Erik Sigsgaard. 259 sider. Pris kr 249,00. Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2011.
Erik Sigsgaard sætter i denne bog fokus på skældud. Bogen rummer udsagn fra børn og voksne i danske daginstitutioner og skoler, gennemgår den eksisterende forskning på området og ser på skældud i historisk perspektiv. Bogen giver forslag til, hvordan børn og voksne kan omgås i det daglige, så skældud undgås.

Pædagogiske teorier. 5. udgave. Redaktion: Jens Rasmussen. 317 sider. Pris kr 225,95. Billesø & Baltzer. Udgivet 2012.
Pædagogiske teorier præsenterer teorier om og for pædagogisk praksis. Teorierne fremstilles sådan, at de er befordrende for forståelsen af pædagogiske forhold og for handling i pædagogiske sammenhænge. Pædagogisk teori bestemmes på den ene side af opdragelsesformål og på den anden side af psykologiske forestillinger om udviklingstrin, læring, mv. Teorierne skal ses både som handlingsanvisende og som forståelsesramme.

Pædagogiske læreplaner, version 2.0. Red.: Kjeld Rasmussen. 97 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2012. (Temanummer af 0-14 2012 nr 2)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en række artikler med eksempler på daginstitutioners arbejde med pædagogiske læreplaner. Mange forskellige institutioner bidrager med deres erfaringer og mange af dem har videreudviklet på grundlaget.

Hverdag, pædagogik og organisering i institutioner. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011. (Temanummer af 0-14 2011 nr 3)
I de seneste årtier er der foregået en massiv udvikling af nye institutionstyper, nye ledelsesformer, flere pædagogikker på institutionsområdet. Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en lang række korte artikler med konkrete eksempler på daginstitutionstyper, pædagogiske profiler og ledelsesformer. Ideen er at skabe overblik over de mange institutionstyper der findes i dag.

Udeliv på hundrede måder. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011. (Temanummer af 0-14 2011 nr 2)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en lang række artikler med mange konkrete eksempler fra daginstitutioner og SFO på hvordan man griber sit udeliv an. Indeholder talrige ideer og eksempler på indretning og brug af legeplads, ture ud af huset, at have dyr, at plante, mv.

Tegne/male/forme/indrette i institutionen - metoder og ideer. Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2011. (Temanummer af 0-14 2011 nr 1)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en lang række artikler med mange konkrete eksempler fra daginstitutioner og SFO på hvordan man har grebet det kreative arbejde an - her mest tegne/male/forme/bygge. Desuden reportager fra dagtilbud der samtidig har arbejdet med rummene og deres indretning.

Pas på legen! Red.: Kjeld Rasmussen. 95 sider. Pris kr 98,00. Dansk Pædagogisk Forum. Udgivet 2010. (Temanummer af 0-14 2010 nr 4)
Dette nummer af det pædagogiske tidsskrift 0-14 indeholder en lang række artikler om børns leg og om betydningen af denne leg. Og der er mange konkrete eksempler fra daginstitutioner og SFO på hvilke pædagogiske metoder og fremgangsmåder som man benytter sig af.

Fagter og grimasser - 50 nye remser, der styrker sproget. Af Lotte Salling. 126 sider. Pris kr 248,75. Dafolo Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog indeholder 50 sjove og lærerige fagtelege der styrker den sproglige udvikling hos vuggestue-, børnehave- og indskolingsbørn. Bogen bidrager til at forstå de komplekse sammenhænge der eksisterer mellem kroppen, hjernen og sproget. Den viser frem for at belære os om vigtigheden af kroppens fokus i barnets læringsproces i dagligdagen.

Jeg vil lære dansk før skolestart! Sprogudvikling i den flerkulturelle børnehave. Af Margareth Sandvik og Marit Spurkland. 144 sider. Pris kr 299,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011. (Serie: Sprog, udvikling og læring)
Denne bog giver råd om hvordan man kan arbejde systematisk og bevidst med sprogstimulering gennem litteratur, og om brug af samtalen som didaktisk værktøj. Den behandler opfølgningen på det enkelte barn gennem dokumentation af sproglig deltagelse, og den tydelige gevinst ved systematisk sprogstimulering og dokumentationsarbejde.

Læs mere! Udvikling af læsekompetence i børnehaven. Af Trine Solstad. 136 sider. Pris kr 189,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Læsevejlederen)
Bogen sætter fokus på læsning i børnehaven. Den viser pædagoger hvordan der kan læses og tales om gode tekster og billeder i læsesituationer med børn. Bogen bygger på en omfattende forskning der viser sammenhænge mellem små børns sproglige og kulturelle baggrund og deres læsekompetence og færdighed i at uddrage mening af tekst senere i ungdomsårene.

Narrativ teori i pædagogers praksis. Redaktør: Tom Ritchie. 235 sider. Pris kr 288,00 (ib.). Billesø & Baltzer. Udgivet 2012.
Bogen har pædagogers praksis som omdrejningspunkt, hvor der sættes fokus på en række forskellige praksisområder inden for både almen- og specialområdet. Bogens ambition er at gøre viden om det narrative tilgængelig for pædagoger og pædagogstuderende, hvor de forskellige kapitler belyser på hver deres måde hvordan narrativ tænkning kan bidrage til udvikling af pædagogfaglighed og til opgaveløsning i praksis.

Bevægende rammer. Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed. Redigeret af Jens Troelsen. 178 sider. Pris kr 248,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2010.
En antologi bestående af 8 kapitler der i et historisk, sociologisk og folkesundhedsmæssigt perspektiv har til formål at bevidstgøre om at de fysiske rammer givet ved byen, infrastrukturen og landskabet har langsigtede, vidtrækkende konsekvenser for måden som vi fysisk og socialt gebærder os på.

Kroppens sprog i professionel praksis - om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation. Redaktion: Helle Winther. 186 sider. Pris kr 225,95 (ib.). Billesø & Baltzer. Udgivet 2012.
Denne antologi synliggør samlet set kroppens og personlighedens betydning for kvaliteten i det professionelle arbejde. Gennem et kalejdoskop af forskningsbaseret teori og praksisnære, vedkommende fortællinger synliggør antologien kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for professionel kommunikation. Den giver også praksisnære bud på hvordan disse kompetencer kan trænes.

Talentudviklingssamtaler - udvikling af mentale færdigheder i sport. Af Carsten Hvid Larsen. 109 sider. Pris kr 125,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2011.
Denne bog bidrager til viden om hvordan talentudviklere kan arbejde med samtaler i talentudviklingsprocessen. Talentudviklingssamtaler præsenterer øvelser, cases og retningslinjer for hvordan talentudvikleren kan hjælpe flere udøvere med at tage springet fra talent til eliteniveau. Bogen sætter fokus på talentudviklingssamtalen som et redskab til at formalisere udviklings- og evalueringssamtaler med talentfulde udøvere.

Lars Elstrup - Fra indersiden. Af Carsten Fog Hansen og Jens 'Jam' Rasmussen. 252 sider. Pris kr 249,00. Informations Forlag. Udgivet 2012.
Bogen er den hudløse fortælling om Lars Elstrup, fodboldspilleren der spillede sig ind i danskernes hjerter da han sparkede Danmark i semifinalen i kampen mod Frankrig under EM '92. Det er en personlig beretning om et følelsesmæssigt turbulent liv, hvor lammende præstationsangst, tvivl og depression fylder det hele på trods af den fodboldmæssige succes.

De olympiske lege - en kort verdenshistorie. Af Jørn Hansen og Thomas Skovgaard. 221 sider. Pris kr 198,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
De olympiske leges historie siden grundlæggelsen i 1894 og op til nutiden. Det er historien om den spændende etablering og udvikling af de olympiske vinter- og sommerlege (OL) og den organisation der bestyrer legene - IOC. Bogen kæder de moderne olympiske lege og IOC sammen med generelle udviklingstræk i det 19., 20. og 21. århundrede. De olympiske lege lever især af at være drømmenes teater, og læseren møder derfor også et bredt udsnit af OL-deltagere.

Der er et yndigt løb. Historien om Post Danmark Rundt. Af René Preuthun. 420 sider. Pris kr 299,00. Informations Forlag. Udgivet 2011.
Om cykelløbet Post Danmark Rundt - fra etapeløbets spæde start i 1983 og frem til i dag hvor løbet er en årligt tilbagevendende begivenhed på den internationale cykelkalender. Bogen fortæller om deltagerne, om de enkelte etaper, om vanskelige strækninger, om dramatiske styrt, om resultaterne, mv. Og beretter også bl.a. om arrangørerne og deres indsats, om økonomiske og praktiske forhold omkring løbene, og om problemer med doping.

Idrætsledelse. Per Kaalund & Preben Kragelund (red.). 269 sider. Pris kr 450,00. Handelshøjskolens Forlag. Udgivet 2011.
Bogen giver indblik i sider af idrætsledelse. Den indeholder elleve indlæg som beskriver forskellige facetter af ledelse inden for idræt og sport. I bogen gives eksempler på hvordan en række ledelsesopgaver er blevet grebet an, hvordan vanskelige situationer er blevet tacklet, og hvilke resultater der er blevet opnået. Endvidere beskriver bogen det stigende pres fra omverdenen som idrætsledere må leve med. Og der bringes portrætter af nogle af idrættens ildsjæle.

Sports Law in Denmark. Af Jens Evald, Lars Halgreen. 82 sider. Pris kr 475,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog giver en samlet oversigt over dansk idrætsret. Bogen er en praktisk indføring i idrætsret i Danmark, og er tidligere udsendt som en del af flerbindsværket International Encyclopaedia of Laws / Sports Law. Bogen ser nærmere på de regelsæt der regulerer idrætsaktivitet i både offentligt og privat regi.

Kommuner og idrætsliv. Af Karsten Naundrup Olesen. 157 sider. Pris kr 200,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog indeholder en samlet fremstilling af rammerne for kommunale aktiviteter inden for idrætslivet. Bogen beskriver de juridiske rammer, og giver derved en fremstilling af hvordan kommunerne kan tilbyde, støtte og finansiere idrætsliv, hvad enten det er breddeidræt, eliteidræt eller professionel idræt. Bogen giver et bredt indblik i de juridiske forhold der angår det kommunale engagement.

Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.). 443 sider. Pris kr 450,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog viser hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier.

Offentlig-privat samarbejde. Af Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen. 288 sider. Pris kr 430,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Offentlig-privat samarbejde (OPS) er samarbejde mellem en offentlig og en privat part om at udføre en opgave som den offentlige part ønsker løst. Bogen behandler en lang række juridiske problemer der vurderes at være centrale i forbindelse med OPS. Der skabes herved et overblik over de juridiske aspekter ved OPS, og der fremkommer forslag til hvordan de skal håndteres.

Autorisationsloven med kommentarer. Af Anna Murphy & Anne Mette Dons. 342 sider. Pris kr 800,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
En kommenteret behandling af autorisationsloven - en fælles autorisationslov for alle autoriserede sundhedspersoner. Autorisationsloven er et resultat af en vedtagelse om at alt autoriseret sundhedspersonale skal være omfattet af den samme lovgivning. Denne nye lovgivning er et signal om at alle autoriserede sundhedspersoner er vigtige for sundhedsvæsenet og har fælles forpligtelser i forhold til patientsikkerheden.

Kapitalselskaber - aktie- og anpartsselskaber. 6. omarbejdede udgave. Af Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller. 588 sider. Pris kr 970,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Bogen er en lærebog i selskabsret der handler om lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Fremstillingen i bogen bygger på den nye selskabslov og beskæftiger sig bl.a. med reguleringen af selskabers etablering, selskabers ledelse, selskabers kapitalforhold, selskabers ophør. Aktieselskabet er den retlige organisationsform, som er mest brugt af større erhvervsvirksomheder. Anpartsselskabet ligner aktieselskabet, men er undergivet en noget enklere retlig regulering.

SE-selskabet - det europæiske aktieselskab. 2. udgave. Af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff. 272 sider. Pris kr 650,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Bogen giver en praktisk indføring i SE-selskabet som selskabsform. SE-selskabet er den europæiske pendant til det danske A/S og ApS, forstået på den måde at det kun er såkaldte kapitalselskaber der kan blive et SE-selskab. Bogen giver indsigt i hvordan mange virksomheder kunne drage nytte af at være stiftet som et SE-selskab, og indeholder bl.a. forslag til vedtægter for et SE-selskab stiftet i Danmark.

Aktie- og anpartsselskabsret. Kapitalselskaber. 11. reviderede udgave. Af Paul Krüger Andersen. 653 sider. Pris kr 970,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2010.
Bogen er en fremstilling af dansk selskabsret. Bogen omhandler både reglerne om aktieselskaber og anpartsselskaber. Reglerne om de to selskabstyper behandles samlet. Fremstillingen følger ikke slavisk selskabslovens kronologiske systematik - fra selskabsstiftelse til selskabsdød. I stedet følges en systematik der også lægger vægt på at vise reglernes funktion som midler til at varetage de selskabsretlige målsætninger.

Vedtægter og ejeraftaler - med tjeklister og paradigmer. 3. udgave. Af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff. 307 sider. Pris kr 585,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2010.
Bogen giver svar på de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om eventuelle aftaler mellem selskabets ejere. Den giver først en teoretisk baggrund for selskabets regelsæt i form af vedtægterne og for ejernes eventuelle regelsæt i form af ejeraftaler, og dernæst giver den en praktisk gennemgang af en lang række konkrete emner der kan eller skal behandles i vedtægterne og/eller i ejeraftaler.

Dansk erhvervsret - en lærebog. 10. udgave. Af Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen. 568 sider. Pris kr 500,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
En lærebog i erhvervsret som retter sig mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Bogen bekæftiger sig med de retsregler, som er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed - erhvervsreguleringsretten og dele af formueretten. Indholdet i faget 'erhvervsret' bestemmes således i første række af praktiske behov for at muliggøre en samlet fremstilling af erhvervsvirksomheders retsforhold.

Danish Business Law - an educational textbook. 5. udgave. Af Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen. 581 sider. Pris kr 650,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
This book provides a general introduction to a number of central areas in Danish business law. The book is an English language translation of a Danish textbook. The translation aims at enabling foreign readers - whether seeking information on Danish law for practical purposes, in study contexts or for other purposes - to get a reasonably broad insight into various parts of Danish law of particular relevance to the business community by means of one single exposition in the field

Immaterialret. Ophavsret - patentret - brugsmodelret - designret - varemærkeret. 2. udgave. Af Jens Schovsbo & Morten Rosenmeier. 616 sider. Pris kr 765,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Immaterialretten er den del af det juridiske univers der befatter sig med retsbeskyttelsen af litteratur og kunst, videnskab og teknik, industriel formgivning og design samt varemærker og andre dermed beslægtede forhold. Retsbeskyttelsen heraf er lovbestemt og udmøntet i en række forskellige love - navnlig loven om ophavsret til litterære og kunstneriske værker, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven. Det er disse love, som denne bog handler om.

Patentloven med kommentarer. Af Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen. 645 sider. Pris kr 1.200,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder. Bogen fokuserer på dansk patentret, dvs. de regler i Patentloven der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder og domstole. Dansk patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da fx europæiske patenter kan sættes i kraft og dermed håndhæves i Danmark.

Ophavsretten i krise. Morten Rosenmeier og Stina Teilmann-Lock (red.). 140 sider. Pris kr 185,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
En antologi med indlæg der rummer spændende perspektiver på ophavsretten. I bogens syv kapitler diskuterer en række forfattere ophavsrettens krise set fra forskellige vinkler. Alle bidragene relaterer sig til fremkomsten af digitale medier med særligt henblik på internettet. Og de behandler hvordan vi kommer over ophavsrettens krise, eller hvordan vi bedst lever med den.

Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister. 2. udgave. 2. oplag. Af Morten Rosenmeier. 276 sider. Pris kr 410,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
En indføring i ophavsret - hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på. Bogen belyser blandt andet spørgsmål som: Hvad kan beskyttes ophavsretligt? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvad må man gøre ved et værk uden tilladelse fra ophavsmanden? Hvem har ophavsret til en ansats værk, den ansatte eller arbejdsgiveren? Hvornår er ophavsretten krænket?

International ophavsret. Af Peter Schønning og Jørgen Blomqvist. 502 sider. Pris kr 850,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog indeholder en samlet fremstilling af de europæiske og internationale regler som gælder på ophavsrettens og de nærtstående rettigheders område. Formålet med fremstillingen er først og fremmest at give en så fyldig introduktion til emnet at læseren får mulighed for at forstå - og i praksis anvende - de europæiske og internationale regler.

E-handelsret. 3. udgave. Af Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen. 484 sider. Pris kr 650,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Bogen belyser reglerne om elektronisk handel. Det drejer sig bl.a. om fri bevægelighed for e-handel i det indre marked, oplysningspligt og online markedsføring samt elektroniske kontrakter, formidleransvar og håndhævelse. Desuden behandles reglerne om persondatabeskyttelse i den digitale verden, sikkerhed, og visse immaterialretlige, navnlig ophavsretlige spørgsmål i relation til e-handel.

Lov om betalingstjenester og elektroniske penge med kommentarer. Af Susanne Karstoft. 694 sider. Pris kr 1.200,00 (ib.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Denne bog tilbyder et samlet overblik over betalingstjenesteloven (der trådte i kraft 1. november 2009) med uddybende kommentarer der hjælper med at tolke den omfattende lov.
Bogen tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål som betalingstjenesteloven (sammenholdt med direktivet) giver anledning til, og sammenfatter samtidig forarbejder og praksis på betalingstjenestelovens område.

Praktisk internetjura for virksomheder - med guide til valg af selskabsform. Af Kristian Holte. 100 sider. Pris kr 200,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2012.
Internetjura er et komplekst område som bliver sværere og sværere at håndtere for virksomheders ikke-juridiske medarbejdere. Kompleksiteten forøges ved at der ofte ikke er noget klart svar på de juridiske spørgsmål da teknologien og forretningsmodellerne hurtigt ændrer sig. Formålet med denne bog er at levere brugbare råd som ikke-jurister kan forstå og implementere med det samme.

Når internettet har magten - om forsvundne og findbare offentlige hjemmesider. Af Thomas Høgenhaven & Lasse Lundberg Andreasen. 308 sider. Pris kr 475,00. Handelshøjskolens Forlag. Udgivet 2011.
En introduktion til hvordan offentlige organisationer kan blive mere synlige og findbare på internettet. Bogen indeholder en række eksempler der fortæller de ansvarlige for det offentliges tilstedeværelse på internettet noget om hvordan brugere forstår og håndterer oplysninger. Den viser hvordan søgemaskiner og andre navigationskanaler fungerer, og giver dermed et grundlag for at offentlige organisationer kan skabe mere synlighed om deres informationer, ydelser og services.

Proactive Reviews - lær af jeres erfaringer. Af Ditte Kolbæk. 229 sider. Pris kr 350,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog omhandler metoden Proactive Reviews som er et værktøj der gør det lettere at dele viden systematisk og målrettet i en virksomhed til fordel for den enkelte medarbejder, arbejdsgruppen og organisationen. Det er en praktisk bog til brug i virksomheder der baserer deres eksistens og vækst på viden. Bogen er et værktøj der fremmer deling, udvikling og implementering af viden i organisationer af alle størrelser.

Universitetsundervisning i det 21. århundrede. Læring, dannelse, marked. Redigeret af Jakob Egholm Feldt og Nina Bonderup Dohn. 186 sider. Pris kr 178,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2011.
Præsenterer en analytisk, kritisk og polemisk debat om universitetsundervisningens vilkår og muligheder. Hvad karakteriserer universitetsundervisningen historisk og teoretisk? Er fokus på læring og didaktisk tilrettelagt læringspraksis foreneligt med universitetets pædagogik og 'essens'? Er det muligt at bevare universitetets centrale kultur- og dannelsespolitiske position i samfundet, når både undervisning og forskning bliver strategisk og markedsorienteret?

Kroppen i læringsrum. Redigeret af Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Agnete Sillesen, Dorthe Varning Poulsen og Mette Schmidt. 135 sider. Pris kr 168,00. Forlaget UP / Unge Pædagoger. Udgivet 2011. (Serie: Pædagogisk Filosofi)
En
antologi om sammenhænge mellem krop og læring i fem mellemlange videregående uddannelser: ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Antologien præsenterer en række bud på mulige forståelser og veje ind i professionsuddannelsernes læringspraksis med særlig fokus på kroppens betydning for læring, og på læringens betydning for kropslig dannelse til en profession.

Professionsdidaktik - grundlag for undervisning i professionsrettet uddannelse. Karen Marie Hedegaard & Kirsten Krogh-Jespersen (red.). 295 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2011. (Serie: Didaktiske bidrag)
Hensigten med denne bog er at bidrage til didaktisk teoriudvikling og formidling af erfaringer der kan inspirere til udvikling af uddannelses- og undervisningspraksis inden for og på tværs af professionsuddannelserne. Temaerne og forfatterne til bogens artikler er udvalgt i håbet om at de har noget at byde på som inspiration til lærernes kvalificering af deres didaktiske tænkning og af deres tilrettelæggelse af undervisning og vejledning.

Mellemrum - på opdagelse i brydningsfeltet mellem uddannelse og profession. Redigeret af Inger Maibom, Louise Lomborg. 74 sider. Pris kr 120,00. ViaSystime. Udgivet 2010.
En antologi der beskriver, analyserer og perspektiverer betydningen af forskellige tiltag for samspillet mellem profession og uddannelse. Hvilke diskurser hersker i professionsuddannelserne i rummet mellem uddannelse og profession? Antologiens enkelte artikler indkredser begreber som viden, erfaring, refleksion, læring og rum og søger at belyse hvilken betydning disse begreber får når de sættes i spil med discipliner som dataindsamling, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab.

Eksamen & censur i professionsbacheloruddannelserne. En håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende. Af Britta Hørdam, Steen Hundborg & René B. Christiansen. 209 sider. Pris kr 198,00. Forlaget UP / Unge Pædagoger. Udgivet 2011.
Bogen indeholder en samlet præsentation af de bekendtgørelser og retningslinjer der knytter sig til eksamination og censurering på de de mellemlange videregående uddannelser med udgangspunkt i professionsbacheloruddannelserne. Formålet med og fokus for denne bog er at præsentere faktuel viden samt give nogle redskaber som alle parter - undervisere, eksaminatorer og censorer - har brug for.

Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen. Af Gorm Bagger Andersen & Jesper Boding. 96 sider. Pris kr 138,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2010.
En vejledning til lærerstuderende om den afsluttende opgave i læreruddannelsen. Bogen præsenterer en samlet fremstilling af de problemstillinger, spørgsmål, muligheder og svar, man som studerende oplever når man skal skrive sin professionsbacheloropgave. Temaet i bogen er at kvalificere og præcisere professionsbacheloropgavens funktion, opbygning og indhold.

At lære at være lærer 2. 96 sider. Pris kr 80,00. Unge Pædagoger. Udgivet 2011. (Temanummer af Unge Pædagoger 2011 nr 2)
En del af dette nummer af Unge Pædagoger fortsætter og supplerer et tidligere temanummer. Hvordan modtager folkeskolerne de nye lærere, og hvilken måde at indsluse dem giver bedst resultat på kort og på langt sigt? Uden for tema artikler om bl.a. om praktiklæreres syn på de studerendes læreproces, om didaktiske udfordringer i inddragelsen af moderne computerspil i undervisningen, og om implementering af programmer for at forebygge problemadfærd og skabe gode læringsmiljøer

Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde - praksisudvikling på grundlag af integrativ selvpsykologi. Jan Tønnesvang & Maria S. Ovesen (red.). 333 sider. Pris kr 349,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012.
Bogen undersøger hvordan teori og praksis gensidigt kan berige hinanden inden for pædagogisk og organisatorisk dannelses- og udviklingsarbejde. Bogen giver nye vinkler på teori-praksis-forholdet ved at præsentere en bred vifte af perspektiver, modeludviklinger og konkrete erfaringer. Med en bred vifte af bidrag inviteres professionelle praktikere til selv at blive aktører i skabelsen af deres egen, teoretisk funderede praksis.

Gymnasiepædagogik. En grundbog. 5. oplag. Redigeret af Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. 539 sider. Pris kr 498,00 (ib.). Hans Reitzels Forlag. Udgivet 2011.
Giver et overblik over læring, undervisning og organisation på det gymnasiale område. Forfatterne kæder teori og praksis tæt sammen og giver en række bud på hvad god gymnasial pædagogik er, og hvorledes denne pædagogik er en del af skolens samlede aktiviteter. Bogen kombinerer en beskrivelse af centrale, almenpædagogiske, fagdidaktiske og organisatoriske forhold med en konkret praksisperspektivering under inddragelse af eksempler

Læremidler i didaktikken - didaktikken i læremidler. Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen (red.). 305 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Mål og midler)
Bogen udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler. Den synliggør læremidlers rolle som didaktisk kategori og som fænomen i undervisnings- og læreprocesser. Hvad er et læremiddel, og hvordan kan man forstå dets redidaktisering? Hvilken status har læremidler i didaktisk modeltænkning, og hvilket didaktisk grundlag skal man bygge på? Hvad er læremiddelanalyse og kvalitet i læremidler?

God uddannelse i målingens tidsalder - etik, politik, demokrati. Af Gert J.J. Biesta. 155 sider. Pris kr 199,00. Forlaget Klim. Udgivet 2011. (Serie: Pædagogik Til Tiden)
Den udbredte brug af måling af uddannelsesresultater afspejler tilsyneladende en reel interesse for uddannelsens kvalitet. Men Biesta argumenterer i denne bog for at fokuseringen på måling og sammenligning faktisk har fortrængt spørgsmål og diskussion om undervisningens formål. Han har konkrete forslag til hvordan man kan gå til spørgsmålet om uddannelsens formål på en ny, mere præcis og mere omfattende måde.

Skole 2.0. 2. oplag. Af Birgitte Holm Sørensen, Lone Audon, Karin Tweddell Levinsen. 260 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Didaktiske bidrag)
Skole 2.0 beskriver vidensamfundets skole i en tid hvor web 2.0 er et begreb man må forholde sig til. Forfatterne tager afsæt i forholdet mellem skolen og samfundets transformation. Foranderlighed og uforudsigelighed er et gennemgående tema i bogen, idet det er et grundtræk der karakteriserer samfundet i overgangen fra industri- til vidensamfund. Hensigten med bogen er at give et bud på vidensamfundets skole som begreb og som konkret fænomen.

En demokratisk skole med udfordringer for alle. Kroggårdsskolens udviklingshistorie i 1960'erne. Trine Øland (red.). 232 sider. Pris kr 168,00. Forlaget UP / Unge Pædagoger. Udgivet 2011.
Denne bog handler om det pædagogiske udviklingsarbejde som foldede sig ud på Kroggårdsskolen i 1960'erne. Kroggårdsskolen var et sted hvor de pædagogiske forandringer der prægede 1960'erne fik et særligt stærkt udtryk. Bogen er et korrektiv til den mytologiske fortælling om 1960'ernes skole! Den leverer et detaljeret indblik i hvordan Kroggårdsskolens udvikling blev båret frem af ivrige og engagerede lærere og en fremsynet skoleinspektør der ville gøre op med 1950'ernes autoritære skole.

Selvevalueringens hvide sejl. 4. oplag. Af Peter Dahler-Larsen. 223 sider. Pris kr 275,00. Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Om metoder til systematisk evaluering af en skoles virksomhed. Bogen præsenterer fire modeller der kan anvendes til selvevaluering. Modellerne præsenteres med deres principper og en køreplan for hver enkelt, ligesom alle metoderne præciseres med grundige og praktiske eksempler. Bogen er et resultat af et udviklingsprojekt om modeller til selvevaluering for de frie kostskoler.

Uddannelse i spænding - åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik. Af Thomas Aastrup Rømer. 230 sider. Pris kr 269,00. Forlaget Klim. Udgivet 2010.
Bogen er en refleksion over hvad uddannelse er i det hele taget. I bogen undersøges begrebet uddannelse. Bogen beskriver uddannelsesprocessen med nye ord som mylder, opmærksomhed, forfald, åbenhjertighed, påmindelse, spænding og ryk. Bogen er et opgør med alle forsøg på at reducere uddannelse til funktionelle og kausale processer.

Uren pædagogik. Redigeret af Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. 205 sider. Pris kr 269,00. Forlaget Klim. Udgivet 2011.
Med baggrund i discipliner som pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi og litteraturforskning argumenterer forfatterne for at pædagogik er besværlig, overraskende og uren, og at den er tæt knyttet til kulturen, faget, konteksten, indholdet, personen og materien. Bogen udgør dermed en kritik af det eksisterende rene syn på pædagogik og pædagogisk forskning - samtidig med at dens forfattere forsøger at pege på andre og mere urene veje for vores forståelse af pædagogik og uddannelse.

Grundbog i pædagogik til lærerfaget. Claus Madsen (red.). 301 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Pædagogik Til Tiden)
En indføring i pædagogik til lærerfaget - til det grundlæggende inden for lærerfagets pædagogik. Bogen består af tekster om pædagogik og er direkte målrettet mod lærerfaget. Den leverer en sammenhængende - men selvfølgelig ikke udtømmende - indføring i det der er grundlæggende og basalt væsentligt inden for pædagogik i relation til lærergerningen i det 21. århundrede.

Sprogfagenes didaktik. 2. reviderede udgave. 3. oplag. Af Vivian Lindhardsen og Bjarne Christensen. 208 sider. Pris kr 269,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011.
En introduktion til centrale fagdidaktiske problemstillinger med relevans for sproglærere. Bogen udgør med sin klare gennemgang af centrale sprogdidaktiske og sprogpædagogiske teorier en lettilgængelig indføring i sprogtilegnelse og kommunikativ undervisning inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog.

Seksualundervisning. 64 sider. Pris kr 80,00. Unge Pædagoger. Udgivet 2010. (Temanummer af Unge Pædagoger 2010 nr 6)
Om folkeskolens seksualundervisning. Folkeskolens seksualundervisning er en af de vigtigste kilder til information om sex til børn og unge, men seksualundervisningen kan være mere eller mindre vedkommende for eleverne. I temanummerets artikler diskuteres såvel kvantiteten som kvaliteten af seksualundervisningen i folkeskolen. Artiklerne indeholder bidrag til en debat om seksualundervisningen i skolen.

Museumsdidaktik 128 sider. Pris kr 128,00. Unge Pædagoger. Udgivet 2012. (Temanummer af Unge Pædagoger 2011 nr 1)
Dette temanummer af Unge Pædagoger indeholder artikler om museernes rolle som lærings- og dannelsesmiljø. Og artikler om museernes undervisningsaktiviteter og hvordan museerne kan udvikle deres rolle som videnscentre og læringsmiljøer i samarbejde med uddannelsessektoren. Museerne giver mulighed for fortællinger, eventyr, oplevelser - udfordringer i både digital og analog form.

Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Af Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn. 256 sider. Pris kr 584,00. Fagbokforlaget/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2012.
Det overordnede formål med denne bog er at fremme god undervisningspraksis. Hovedtemaet er dialogbaseret undervisning og det potentiale en sådan pædagogik udgør for læring. Hensigten er at vise hvordan dette kan praktiseres og udvikles. Forfatterne beskriver syv undervisningsforløb som er hentet fra danske kunstmuseer: ARKEN Museum for Moderne Kunst, J.F. Willumsens Museum, KØS, Statens Museum for Kunst, Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Designmuseum Danmark.

Tegneserie-didaktik. 96 sider. Pris kr 96,00. Unge Pædagoger. Udgivet 2012. (Temanummer af Unge Pædagoger 2012 nr 2)
Dette temanummer sætter fokus på tegneserie-mediets potentiale i forhold til læreprocesser og undervisning i både folkeskolen og gymnasieskolen samt de videregående uddannelser. Temanummeret giver inspiration til ikke blot hvilke tegneserier man kan læse i klasseværelset ud fra både en normativ og motiverende målestok, men også hvordan de kan læses, samt især hvorfor de overhovedet skal læses.

Sammensatte tekster - børns tekstpraksis. Elise Seip Tønnessen (red.). 343 sider. Pris kr 299,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Læsevejlederen)
Denne bog omhandler skole og børn og tekstpraksis fra børnehave til ungdomstrin. Børn og unge lever i en verden af tekster som er sammensat på en helt anden måde end før. Det giver nye muligheder, men også udfordringer, ikke mindst for skolen. I denne bog er samlet en stor buket af erfaringer fra livet med sammensatte tekster i og uden for skolen. Det spænder fra unges egne hjemmesider til billedbøger, fra digitale abc'er til traditionelle illustrerede lærebøger.

Genredidaktik - som en flerfaglig ressource i dansk. Af Benny Bang Carlsen. 194 sider. Pris kr 249,00. Forlaget Klim. Udgivet 2010.
Denne bog forsøger at skabe en sammenhæng mellem danskfagets mangeartede genrer og genreudvikling i et didaktisk perspektiv. Den etablerer en facetteret genredidaktik som indeholder en udvidelse af det traditionelle genrebegreb. Bogen giver et nyt bud på en sammenhængende beskrivelse af danskfagets identitet, idet den med baggrund i genredidaktikken inviterer til en flerfaglig, multikulturel og kompleks forståelse af faget.

Talent i skolen - identifikation, undervisning og udvikling. Af Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer. 208 sider. Pris kr 248,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011. (Serie: Viden om Skolen)
Bogen udreder forståelser af de komplekse fænomener begavelse og talent. Samtidig giver den underbyggede forslag til udvikling af undervisning og identifikation af begavede og talentfulde elever. Talent i skolen inddrager den nyeste danske og internationale pædagogiske forskning inden for talentpleje og byder ind med initiativer der kan støtte op om de særligt begavede børn.

Inkluderet i skolens læringsfællesskab? En fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi. Af Susan Tetler, Dianne L. Ferguson, Kirsten Baltzer og Connie Boye. 94 sider. Pris kr 250,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011.
Bogen handler om hvordan man kan identificere problemstillinger der vedrører både det samlede læringsmiljø og specifikke elever, og hvordan disse problematikker kan ændres så den pågældende elev bliver et aktivt medlem af klassens læringsfællesskab. D
en indeholder et observationsmateriale til at støtte lærere i at identificere problemstillinger der eksisterer omkring enkelte børn eller hele klassen.

Kooperativ læring i klassseværelset - hvordan gøres det? Af Wendy Jolliffe. 167 sider. Pris kr 550,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog handler først og fremmest om hvordan kooperative læreprocesser effektivt og succesfuldt kan omsættes til pædagogisk praksis. Bogen er således en praktisk anlagt bog fyldt med konkrete ideer og forslag til refleksion over egen praksis. Den giver en trinvis vejledning til hvordan man kan anvende kooperativ læring i klasseværelset.

Elever lærer sammen - gruppearbejde som undervisningsform. Af Helle Bjerresgaard og Else Bølling Kongsted. 159 sider. Pris kr 299,00. Dafolo Forlag. Udgivet 2011.
Denne bog beskriver hvorfor gruppeundervisning er en nødvendig undervisningsform, samt hvorfor og hvordan eleverne kan lære af gruppearbejde. Gruppearbejde er en undervisningsform med et stort potentiale i forhold til elevernes læring og dannelse. I bogen præsenterer forfatterne deres bud på hvorfor dette er tilfældet, og hvordan samarbejdslæring kan praktiseres.

Kroppen i leg og læring. Cirkus i børnehave og skole. Af Maybritt Jensen og Heid Osnes. 158 sider. Pris kr 198,00. Forlaget DRAMA. Udgivet 2010.
Om at inddrage cirkus i det pædagogiske arbejde i børnehaver og skole. Kroppen i leg og læring handler om børns kropslige udfoldelse i leg og læring og relaterer dette til cirkusgenren. Forfatterne viser hvordan cirkusleg kan bruges som et pædagogisk værktøj i skole og børnehave, og inspirerer til nye måder at udfordre børns fysiske leg på. Bogen er både praktisk og teoretisk

Dramagi. Metodisk planlægning og magiske øjeblikke. Drama og teater med børn og unge. Af Marlene Cathrine Madsen. 62 sider. Pris kr 78,00. Forlaget DRAMA. Udgivet 2011.
I dette hæfte vises hvordan dramatimerne kan blive et sted hvor der kan skabes meningsfyldte og udviklende fællesskaber, hvor børn og unge samarbejder, udfolder deres krop, sind og stemme og er skabende sammen. Det overordnede mål med dramagien (en sammensætning af ordet drama og magi) er at give værktøjer til hvordan dramatimerne kan blive magiske.

Skuespilteknik med børn og unge - en håndbog til underviseren. Af Tanja Phaff Louring. 89 sider. Pris kr 148,00. Forlaget DRAMA. Udgivet 2010.
Denne bog fokuserer på det skuespiltekniske og underviserens tilgang til skuespilteknisk træning med børn og unge. Bogen går systematisk til værks og introducerer tilgange til og refleksioner over at få skabt en god praksis. Der bliver sat fokus på underviserens potentiale og udfordringer, mål og midler med undervisningen samt præsenteret en lang række eksemplariske øvelser.

Det store teaterprojekt. Teaterarbejde i efterskolen. Af Eva Klinting. 166 sider. Pris kr 198,00. Forlaget DRAMA. Udgivet 2011.
Denne bog indeholder vejledning i hvordan man kan gennemføre gode teaterprojekter på forskellige måder. Den er en håndbog i praktisk teaterarbejde med udgangspunkt i efterskolernes store teaterprojekter. Bogen er fyldt med idéer og anbefalinger til hvordan man kunstnerisk og pædagogisk griber projektet an

Mere end en skole. De danske efterskolers historie. Af Johs. Nørregaard Frandsen, Knud Bjarne Gjesing og Harry Haue. 513 sider. Pris kr 498,00 (ib.). Syddansk Universitetsforlag. Udgivet 2012.
Denne bog er en dybdegående perspektivering af efterskolernes historie og selvforståelse i billeder og ord. I bogen fortælles historien om skoleformens oprindelse og etablering i midten af 1800-tallet, dens fremvækst i en mangfoldig skov af enkeltskoler, de ideologiske kampe, de store personer der tegnede skolerne, og det samfund som de spejlede og stadig spejler.

Dannelse der virker - efterskolens pædagogik. Af Alexander von Oettingen, Christina Hvas Andersen, Niels Buur Hansen, Leo Komischke-Konnerup. 188 sider. Pris kr 229,00. Forlaget Klim. Udgivet 2011.
Denne bog beskriver og dokumenterer hvilken dannelsesbetydning efterskolen har for den enkelte såvel som for samfundet. Bogen bygger på en almenpædagogisk og dannelsesteoretisk undersøgelse af efterskolen som pædagogisk institution. Det fremgår at efterskolens særlige pædagogik yder et afgørende bidrag til unge menneskers almene dannelsesproces.

Naturfag som almendannelse - en kritisk fagdidaktik. 2. udgave. Af Svein Sjøberg. 469 sider. Pris kr 399,00. Forlaget Klim. Udgivet 2012. (Serie: Didaktiske Bidrag)
En bog om naturfagenes karakter og placering i undervisningsbilledet samt om hvordan man motiverer elever til at beskæftige sig med fagene. Svein Sjøberg argumenterer for at naturfagene ikke kun skaber et grundlag for de rent materielle sider ved et moderne samfund, men at naturfagenes ideer, metoder og verdensbillede er blandt de mest centrale dele af vor kulturarv. Naturfag er derfor vigtige i skolen også som kultur- og dannelsesfag og som ballast i et demokratisk samfund.

Børn og naturvidenskab. Af Ingela Elfström, Christina Wehner-Godée, Lillemor Sterner, Bodil Nilsson. 160 sider. Pris kr 299,00. Akademisk Forlag. Udgivet 2012.
Beskriver hvordan pædagoger og lærere kan bruge børns egne opdagelser og spørgsmål som udgangspunkt for at opleve, lege og lære om naturvidenskabelige fænomener. Bogen viser at naturvidenskaben i hverdagen kan udfordre børn og voksne til i fællesskab at udforske og skaffe sig viden om fænomener og processer.
Der er beskrivelser af hvordan pædagoger og lærere konkret har udforsket den nære omverden sammen med børnene.

BioNyt - Videnskabens verden nr 151. Red: Ole Terney. 32 sider. Pris kr 155,00. Udgivet 2011.
Dette nummer af tidsskriftet BioNyt - Videnskabens verden indeholder en række artikler om placebo, chimpanser, hajer, myrer, bioplast mv. Artiklen om placebo fortæller at placebopiller også kan virke, selv når patienterne ved at der er 0% chance for, at de får et virksomt stof. Artiklen om hajer belyser årsager til hajangrebene, redegør for forskellige typer af hajangreb og mulige forholdsregler, samt omtaler hvilke hajarter der kan angribe mennesker.

Kannibalisme. Af Søren Toft. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2012. (Natur og Museum 2012 nr 2)
Om kannibalisme - et komplekst biologisk og kulturelt fænomen. Begrebet kannibalisme befinder sig i spændingsfeltet mellem natur og kultur. Det er en vidt udbredt foreteelse i dyreriget og har også fulgt mennesket gennem både dets evolution og historie. Hæftet indeholder kapitler om bl.a. forekomst og udbredelse af kannibalisme, fordele og ulemper ved kannibalisme, seksuel kannibalisme, kannibalisme blandt mennesker (herunder helbredende pulvere lavet af menneskelig).

Stankelben og vintermyg. Af Boy Overgaard Nielsen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2011. (Natur og Museum 2011 nr 2)
I dette hæfte fortælles om stankelbens og vintermygs biologi og adfærd. Stankelben er ganske harmløse insekter der hverken kan stikke eller bide. Hæftet ser også på vintermyg og deres biologi. Når efteråret sætter ind kan man på stille, lune dage opleve det særegne syn af store sværme af dansende vintermyg.

Mejser. Af Allan Gudio Nielsen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2011. (Natur og Museum 2011 nr 4)
Dette hæfte handler om mejserne og deres levevis. Hæftet fortæller om mejsernes udbredelse, træk, føde, sang og kald, ynglebiologi, mv. Sidste del af hæftet fortæller nærmere om de enkelte arter af mejser i Danmark (musvit; blåmejse; sumpmejse; fyrremejse; topmejse; sortmejse; halemejse; skægmejse; pungmejse) og giver et overblik over forskelle i deres sang og kald.

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar-broskfiskar. Chordata: Branchiostomatidae-Chondrichthyes. Af Sven O. Kullander, Thomas Stach, Hans G. Hansson, Bo Delling, Henning Blom. 327 sider. Pris kr 560,00 (ib.). ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet/ekspedition: Scanvik - Nordisk afdeling. Udgivet 2011. (Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna)
Et bind i et populærvidenskabeligt værk om den svenske (og nordiske) natur der skal skildre samtlige dyre- og plantearter i tekst og billeder. Dette bind tager fat på havets dyreliv og omhandler 87 arter af chordateer. I bogen omtales lancetfisk, sækdyr og bruskfisk. Man finder blandt andet omtale af søpunge, salper, slimål, lampretter, havmus, rokker og hajer ( bl.a. sildehaj, rævehaj, gråhaj, brugd, blåhaj, rødhaj, pighaj, havengel).

Frø og frugter. Af Torben Gang Rasmussen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2012. (Natur og Museum 2012 nr 1)
Om frøplanternes evolution, om befrugtningen hos frøplanter og om de forskellige slags frugter som beskytter frøene. Og der fortælles om frøplanternes imponerende tilpasninger til at sprede frøene vidt omkring med vind, vand og dyr. Sidste del af hæftet indeholder små beretninger fra virkelighedens verden om frø og frugter hos en række planter, bl.a. mælkebøtter, vættenyrer, strandkål, stilkeg, farve-vajd, planternes invadering af Surtsey.

Natskygger. Af Torben Gang Rasmussen. 35 sider. Pris kr 60,00. Naturhistorisk Museum. Udgivet 2011. (Natur og Museum 2011 nr 1)
Dette hæfte handler om natskygger - en plantefamilie med stor medicinsk, kulinarisk og kulturhistorisk betydning. Natskyggerne omfatter både kendte nytteplanter og meget giftige arter. Blandt natskyggerne finder vi kendte grøntsager som fx kartoffel, tomat, aubergine og peberfrugt, men også dødeligt giftige arter som har været tillagt magisk kraft, og som også i dag anvendes i lægemiddelindustrien.

Dansk flora. 2. udgave. Redaktion: Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen, Ole Seberg. 702 sider. Pris kr 550,00 (ib.). Gyldendal. Udgivet 2012.
En flora til bestemmelse af karsporeplanter og frøplanter i det danske landskab. 'Dansk flora' omfatter alle vildtvoksende eller tilsyneladende vildtvoksende planter i det danske landskab. Floraen kombinerer billed- og farvefloraens visuelle fordele med muligheden for at foretage en sikker bestemmelse ved hjælp af traditionelle nøgler. Den benytter beskrivende nøglepunkter med flere karakterer, men rummer også beskrivelser af de enkelte arter.

Flere bogomtaler kan findes via emneliste

eller brug en søgemaskine - skriv site:fagboginfo.dk efter søgeord

[ Til toppen af siden ]

ISSN 1602-3064


FagBogInfo
Rævens kvt. 6
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk